mironenko

кандидат педагогічних наук, доцентка,старший викладач

 

 Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутнього вчителя технологій до формування в учнів основної школи творчо-інтелектуальних здібностей» (2011 р.)

Наукові інтереси: підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій. 

Автор понад 49 наукових та навчально-методичних праць.

 У 2004 році закінчила фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Трудове навчання».

З 2003 по 2004 рр. працювала на посаді керівника гуртка «Рукоділля» у міському Будинку дитячої та юнацької творчості м. Кіровограда.

2004 -2005 рр. – працювала на посаді педагога організатора у Кіровоградській загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня №29.

В 2005-2011 рр. працювала в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені В. Винниченка на посаді методиста навчального відділу.

В 2007-2008 рр. навчалась у магістратурі Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка за спеціальністю «Управління навчальним закладом».

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти, у якій було досліджено особливості підготовки майбутніх учителів технологій до формування в учнів основної школи творчо-інтелектуальних здібностей.

Пройшла міжнародне стажування "Інноваційні технології в освіті" (Вища технологічна школа, Катовіца, 2019 рік).

 Була офіційним опонентом з захисту кандидатської дисертаціїї Полетай Олени Михайлівни 11.10.2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.053.03 в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький Державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

 Отримала сертифікат, який підтверджує рівень В2 володіння англійською мовою, у 2020 році.

У липні 2020 року отримала звання доцента кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

З 2011 р. до теперішнього часу – на посаді старшого викладача кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, з 2013 р. – кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності ЦДПУ ім. В. Винниченка.

Автор понад 49 науково-методичних публікацій, у тому числі включених до наукометричної бази Web of Science

Пройшла підвищення кваліфікації у формі стажування:

  1. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

довідка №241/01 від 14.02.2018 р. «Особливості підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій під час вивчення фахових дисциплін».

  1. Закордонне стажування «Інноваційні технології в освіті» з 7.12.2018 р. по 06.04.2019 рр. 180 год. (Сертифікат про стажування, наказ про затвердження звіту стажування 74-ун від 25.05.2019 р.)
  2. Українська інженерно-педагогічна академія свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 02071228/005622-20 з 1 грудня 2020 р. по 11 грудня 2020 р. Стажування з дисциплін: «Організація проектування та виробництва виробів легкої промисловості», «Виробниче навчання».

 Основні публікації:

  1. Проектно-технологічна діяльність на уроках технологій. Кіровоград: «Авангард», 2011. 160 с.
  2. Formation of students` specialty «Technological Education» design skills in the process of design and technological activity.Nowoczesne technologie innowacyjne i informacyjne w rozwoju społeczeństwa Contemporary innovative and information technologies of social development: educational and legal aspects. Р. 46-55. 

     ISSN 978-83-952000-8-3 Закордонна колективна монографія

  1. Formation of Pedagogikal University Students Readness for Undergraduate and Graduate Research. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 2020. Vol.12 Is.1p. 53-65. (у співавторстві з Serhii Mykhyda,Vladymyr Cherkasov, Olga Yezhova, Oksana Abramova).
  2. Організація самостійної роботи майбутніх вчителів технологій під час вивчення дисципліни «Основи сільськогосподарської праці».Наукові записки. – Випуск 7. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. С. 259–267.
  3. 5. Застосування кейсових технологій під час викладання дисципліни «Технологія побутової діяльності» майбутнім вчителям трудового навчання. Наукові записки. Випуск 11. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. С. 122–125.

 

 Профіль в Google Scholar