mironenko

кандидат педагогічних наук, старший викладач

 

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутнього вчителя технологій до формування в учнів основної школи творчо-інтелектуальних здібностей» (2011 р.)

Наукові інтереси: підготовка майбутніх учителів технологій. 

Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць

У 2004 році закінчила фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Трудове навчання».

З 2003 по 2004 рр. працювала на посаді керівника гуртка «Рукоділля» у міському Будинку дитячої та юнацькоїтворчості м. Кіровограда.

2004 -2005 рр. – працювала на посаді педагога організатора у Кіровоградській загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня №29.

В 2005-2011 рр. працювала в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені В. Винниченка на посаді методиста навчального відділу.

В 2007-2008 рр. навчалась у магістратурі Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка за спеціальністю «Управління навчальним закладом».

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти, у якій було досліджено особливості підготовки майбутніх учителів технологій до формування в учнів основної школи творчо-інтелектуальних здібностей.

З 2011р.до теперішнього часу – на посаді старшого викладача кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, з 2013р. – кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності КДПУ ім. В. Винниченка.

Автор понад 25 науково-методичних публікацій.

 

Основні публікації:

  1. Творчо-інтелектуальні здібності учнів та особливості їх розвитку на уроках трудового навчання. –  Кіровоград: ТОВ «КОД», 2011. – 94 с.
  2. Вибрані питання метрології. – Кіровоград: ТОВ «КОД», 2011. – 64 с.
  3. Проектно-технологічна діяльність на уроках технологій. – Кіровоград: «Авангард», 2011. – 160 с.
  4. Особливості проблемного навчання щодо розвитку творчо-інтелектуальних здібностей учнів на уроках технологій // Наукові записки. – Випуск 82. – Серія : Педагогічні науки : в 2ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, – 2009.– Ч. 1. – С. 69–75.

 Профіль в Google Scholar