29 листопада 2018 року відбулося чергове засідання науково-методичного семінару «Сучасні проблеми дидактики фізики», який традиційно проводиться кафедрою фізики та методики її викладання ЦДПУ ім. В. Винниченка. Семінар був присвячений висвітленню та обговоренню результатів дисертаційного дослідження у галузі дидактики фізики.

2      

Голова засідання, завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор С.П. Величко ознайомив присутніх з тематикою і надав слово доповідачу.

3

Розглядалось дисертаційне дослідження на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук «Розвиток критичного мислення майбутніх учителів фізики на основі між предметних зв’язків  фізики й математики». Здобувачка – викладач Запорізького національного університету І.П. Даценко, науковий керівник – доцент Запорізького національного університету Ю.П. Мінаєв.

В своїй доповіді Ірина Петрівна описала актуальність, предмет, об’єкт, мету та завдання дослідження, розкрила основні етапи його виконання, проаналізувала результати та їх апробацію.

4.24.1

Після завершення доповіді здобувачка відповідала на питання учасників семінару: професорів С.П. Величка, В.П. Вовкотруба, доцентів І.В. Сальник, О.О. ЧінчояО.В. Волчанського.  Відповідаючи на питання доповідачка виявила хороше знання заявленої тематики, водночас відзначивши важливість поставлених питань та висловлених зауважень для покращення остаточного тексту дисертації.

55.1

З ґрунтовними зауваженнями та коментарями до представленої роботи виступили рецензенти:  доктори педагогічних наук, професори С.П.Величко та М.І. Садовий, кандидат педагогічних наук, доцент О.М. Трифонова. Вони висловили думку, що незважаючи на зроблені зауваження, проголошені матеріали після доопрацювання й усунення виявлених недоліків можуть бути рекомендовані до подачі до спеціалізованої вченої ради як дисертаційне дослідження на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук.

67

У результаті обговорення доповіді голова засідання професор С.П.Величко запропонував учасникам прийняли рішення схвалити представлені матеріали та рекомендувати їх до подачі після доопрацювання й усунення виявлених недоліків до спеціалізованої вченої ради як дисертаційне дослідження на здобуття ступеня кандидата  педагогічних наук. Пропозиція була прийнята одноголосно.

89

Вітаємо здобувачку із цим важливим кроком та бажаємо подальших успіхів у завершенні і успішному захисті дисертації.

Повідомлення підготував доцент кафедри фізики та методики її викладання О.В.Волчанський