volchanskiyкандидат фізико-математичних наук, доцент, відмінник освіти України

Тема кандидатської дисертації: «Дослідження фотоакустичного ефекту у напівпровідниках» (1993 р., спецрада при фізичному факультеті Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка).

Наукові інтереси: фототермічні та фотоакустичні явища в напівпровідниках, методика викладання фізики та астрономії, реформування  освіти України.

Міжнародна діяльність: стипендіат Міжародної програми підтримки адміністрування університетів (UASP), яка координується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX, Вашингтон, США, жовтень-листопад 2011 р.); стажування у Монтклерському університеті (США) в рамках міжуніверситетського проекту «Демократія в освіті» (листопад 2002 р.).

Публікації: має понад 100 наукових та методичних друкованих праць, серед яких 8 навчально-методичних посібників, у тому числі 1 видано з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» (у співавторстві).

 У 1986 р. закінчив з відзнакою фізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «фізик (кріогенне матеріалознавство).

З серпня 1986працює в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка на посадах асистента, стажиста-дослідника, викладача, старшого викладача, доцента.

Протягом 1988-1991 рр. навчався в аспірантурі Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Захистив дисертацію на ступінь кандидата фізико-математичних наук 31 березня 1993 року в спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.07- фізика твердого тіла. 24 грудня 1998 року йому присвоєно вчене звання доцента.

Протягом 1995-97 рр. за дослідження в області фототермоакустики напівпровідників та напівпровідникових структур отримував стипендію Кабінету міністрів України для молодих вчених.

Викладає курси теоретичної фізики, астрономії та методики навчання астрономії, які повністю забезпечив авторськими варіантами науково-методичних посібників. Керує виконанням магістерських, дипломних та курсових робіт.

Як науковий керівник лабораторії астрономії та планетарію КДПУ імені В.Винниченка Волчанський О.В. регулярно проводить заняття для учнів шкіл Кіровограда та області. Бере активну участь  роботі літньої астрономічної школи на базі КДПУ та відкритої обласної освітньо-наукової конференції юних астрономів «Крізь терени до зірок». Він є головою журі міської,  заступником голови журі обласної та членом журі Всеукраїнської учнівських олімпіад з астрономії,  членом журі  міської та обласної олімпіад з фізики.

Постійно проводить на базі лабораторії астрономії та планетарію КДПУ заняття для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів фізики і астрономії Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

Протягом останніх 10 років нагороджений грамотами Міністерства освіти і науки (2007 рік), управління освіти Кіровоградської міської ради (2008 рік), Кіровоградської обласної ради (2010 рік), Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації (2011 рік). Лауреат обласної премії за підготовку переможців учнівських олімпіад (2011 рік), знаком  "Відмінник освіти України". (2013 рік).

З 2003 по 2013 роки Волчанський О.В обіймав посаду завідувача науково-дослідної частини КДПУ, координував виконання науково-дослідних проектів та грантів на замовлення міністерства освіти і науки, місцевих органів влади, установ та організацій.

У 2002 році проходив двотижневе стажування у Монтклерському університеті (США) в рамках міжуніверситетського проекту «Демократія в освіті».

Доповіді з його участю включені до програм ряду міжнародних конференцій з фототермоакустики, зокрема:

  • Симпозіум з фізичної акустики (Кортрейк, Бельгія 1990 р.);
  • 7-а Міжнародна конференція з фототермічних і фотоакустичних явищ (Дурверт, Нідерланди, 1991 р.);
  • 8-а Міжнародна конференція з фізики поверхні твердого тіла (Гаага, Нідерланди, 1992 р.);
  • 23-й Європейський конгрес зі спектроскопії (Балатонфюрд, Угорщина, 1996 р.).
  • Міжнародний семінар з фізичного матеріалознавства (м.Нью-Арк, штат Делавер, США, 2002 р.).

В рамках участі в роботі наукового семінару з проблем фізичного матеріалознавства Волчанський О.В досяг домовленостей про можливість вступу кращих випускників фізико-математичного факультету КДПУ до магістратури Делаверського університету (США) за умови наявності належного балу диплома, рекомендацій провідних викладачів і сертифікату про успішне складання міжнародного екзамену на володіння англійською мовою (TOEFL).

Влітку 2011 року виграв грант Програми міжнародних академічних обмінів ІREX на проведення 7-тижневих наукових досліджень в США за програмою «Адміністрування навчальних закладів». Під час виконання досліджень зробив доповідь на семінарі з фізичного матеріалознавства в Північнотехаському університеті на тему „Термохвильова мікроскопія”, а також доповідь на засіданні бюро IREX на тему „Корпоративні зв‘язки в американських університетах на прикладі університету Північного Техасу”. За результатами досліджень нагороджений дипломом IREX.

З 1997 року працює вчителем фізики та астрономії в комунальному закладі «Педагогічний ліцей», що функціонує на базі КДПУ ім. В. Винниченка.

Має  понад 100 публікацій:

наукові

1. Дифракция света на УЗ-колебаниях, управляющих дефектами в кристаллах // Укр. физ. журн. – 1987, т. 2, № 4 – с.525-527 (у співавторстві).

2. Photoacoustic Effect in CdS under Combined Optical Exposure. // 7-th International. Topical Meeting on Photoacoust and Photothermal  Phenomena, Abstracts, Doorwerts, the Netherlands, 1991, p.234-235 (у співавторстві).

3. The features of photoacoustic spectra of CdS and GaAs under piezoelectric detection // Journal of molecular Structure, 1992, v.267, p.1-6 (у співавторстві).

4. Особливості формування фотоакустичного сигналу при термохвильовій діагностиці напівпровідникових структур // Наукові записки Кіровоградського педyніверситету, 1997, вип.11, с.24-26.

5. Фототермоакустичний ефект в піроелектрика // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки, 1999, вип. 2, С.441-445 (у співавторстві).

6. Формування в учнів навичок критичного мислення на уроках фізики // Наукові записки Кіровоградського педyніверситету, 2005, Серія: педагогічні науки. Вип.60, Ч.1., С.31-36.

7. Проблеми впровадження кредитно-модульної системи в навчальний процес та організація самостійної роботи студентів ВНЗ України в сучасних умовах (на матеріалі КДПУ) // Бюлетень Європейських студій. – 2006, №4, с.56-62 (у співавторстві).

навчально-методичні 

1. Волчанський О.В Практикум з теоретичної фізики (квантова механіка). – Кіровоград: Видавничий центр АНПП, 2008.─  88 с.

2. Чінчой О.О. Волчанський О.В. Практикум з теоретичної фізики (Класична електродинаміка. Квантова механіка) Кіровоград: Видавничий центр КННПК, 2010.–184 c.

3. Волчанський О.В. Чінчой О.О. Практикум з теоретичної механіки Метод. посіб. - Кіровоград РВВ КДПУ ім В.Винниченка, 2011.- 116с.

4. Волчанський О.В. Практикум з астрономії: Навчальний посібник. – Видання третє, виправлене і доповнене - Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2014. – 103  с.

5. О.В.Волчанський, О.М.Гур’євська Н.В.Подопригора. Термодинаміка і статистична фізика: навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей педагогічних навчальних закладів. Рекомендований МОНмолодь-спорту. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2012 . – 428 с.

 Профіль в Google Scholar