volchanskiy

кандидат фізико-математичних наук, доцент, відмінник освіти України

Тема кандидатської дисертації: «Дослідження фотоакустичного ефекту у напівпровідниках» (1993 р.).

Коло наукових інтересів: вивчення властивостей теплових хвиль та їх застосування для безруйнівної діагностики дефектів в конденсованому середовищі, методика навчання фізики, біофізики та астрономії, розвиток дослідницьких здібностей школярів.

 

Публікації: має понад 160 наукових та навчально-методичних праць

Народився 26 вересня 1964 року у Кіровограді.

У 1986 р. закінчив фізичний факультет Київського державного університету імТ.Г.Шевченка за спеціальністю «фізик (кріогенне матеріалознавство), викладач» – диплом спеціаліста (з відзнакою).

1986  р. – асистент кафедри фізики Кіровоградського педагогічного інституту;

1986-1988 рр. – стажист-дослідник кафедри загальної фізики Київського державного університету імТ.Г.Шевченка;

1988-1991 рр. – аспірант кафедри загальної фізики Київського державного університету імТ.Г.Шевченка;

З 1991 по теперішній час – викладач, старший викладач, доцент кафедри фізики та методики її викладання ЦДПУ ім.В.Винниченка.

У 1993 р. захистив дисертацію «Дослідження фотоакустичного ефекту у напівпровідниках» та отримав ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «фізика твердого тіла» (спецрада при фізичному факультеті Київського державного університету ім.Т.Г. Шевченка).

1993-1994 рр. – заступник декана фізико-математичного факультету Кіровоградського педагогічного інституту.

У 1998 р. присвоєно вчене звання доцента.

1997-2013 рр. – завідувач науково-дослідної частини КДПУ ім.В.Винниченка (за сумісництвом).

У 2002 році отримав кваліфікацію «Вчитель фізики та астрономії, спеціаліст вищої категорії» (атестаційна комісія управління освіти Кіровоградського міськвиконкому).

У 2017 році отримав кваліфікацію «Вчитель фізики та астрономії, вчитель-методист» (атестаційна комісія управління освіти Кіровоградського міськвиконкому).

З 1998 р. по теперішній час – вчитель фізики та астрономії комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів "Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області» (за сумісництвом).

Як доцент кафедри фізики та методики її викладання проводить лекційні, практичні, лабораторні заняття з теоретичної фізики, загальної фізики, астрономії та методики її викладання, методології наукових досліджень, методів математичної фізики. Керує виконанням курсових і кваліфікаційних робіт.

Як науковий керівник лабораторії астрономії та планетарію, відділу «Астрономія, оптика і квантова фізика» Музею історії техніки ЦДПУ ім. В.Винниченка проводить екскурсії для учнів Кіровоградської області. Регулярно проводить заняття для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів фізики і астрономії КОІППО імені В.О. Сухомлинського, працює з кращими учнями області, які готуються до ІV етапу олімпіад з фізики та астрономії.

Член журі ІІ (міського) та ІІІ (обласного) етапів учнівської олімпіади з фізики. Голова журі ІІ (міського) та ІІІ (обласного) етапів олімпіади з астрономії. Член журі ІV (Всеукраїнського) етапу олімпіади з астрономії. Голова журі секції астрономії ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Підготував більше 50 призерів ІІ (міського) та ІІІ (обласного) етапів олімпіад з фізики і астрономії, призера ІV (всеукраїнського) етапу олімпіади з астрономії.  

Протягом 1995-97 рр. за дослідження в області фототермоакустики напівпровідників та напівпровідникових структур отримував стипендію Кабінету міністрів України для молодих вчених.

Доповіді з його участю включені до програм ряду міжнародних конференцій з фізичного матеріалознавства:

  • Симпозіум з фізичної акустики (Кортрейк, Бельгія 1990 р.);
  • 7-а Міжнародна конференція з фототермічних і фотоакустичних явищ (Дурверт, Нідерланди, 1991 р.);
  • Міжнародна конференція «Ультразвук-91» (Ле-Туке, Франція, 1991 р.);
  • 8-а Міжнародна конференція з фізики поверхні твердого тіла (Гаага, Нідерланди, 1992 р.);
  • 23-й Європейський конгрес з молекулярної спектроскопії (Балатонфюрд, Угорщина, 1996 р.);
  • семінар з фізичного матеріалознавства (м.Нью-Арк, штат Делавер, США, 2002 р.);
  • семінар з фізичного матеріалознавства (м.Дентон, штат Техас, США, 2011 р.).

Пройшов двотижневе стажування у Монтклерському університеті (США) в рамках міжуніверситетського проекту «Демократія в освіті» (листопад 2002 р.). Під час стажування відвідав семінар з фізичного матеріалознавства (м.Нью-Арк, штат Делавер), на якому досяг домовленостей про можливість вступу кращих випускників фізико-математичного факультету КДПУ до магістратури Делаверського університету.

Влітку 2011 року виграв грант Програми міжнародних академічних обмінів ІREX на проведення у жовтні-листопаді 2011 року 7-тижневих наукових досліджень в США за програмою «Адміністрування навчальних закладів». Під час виконання досліджень зробив доповідь на семінарі з фізичного матеріалознавства в Північно-техаському університеті на тему „Термохвильова мікроскопія”, а також доповідь на засіданні бюро IREX на тему „Корпоративні зв‘язки в американських університетах на прикладі університету Північного Техасу”. За результатами досліджень нагороджений дипломом IREX.

Загалом має більше 160 праць, серед них:

- наукові

1. Дифракция света на УЗ-колебаниях, управляющих дефектами в кристаллах // Укр. физ. журн. – 1987, т. 2, № 4 – с.525-527 (у співавторстві).

2. Photoacoustic Effect in CdS under Combined Optical Exposure. // 7-th International. Topical Meeting on Photoacoustic and Photothermal Phenomena, Abstracts, Doorwerts, the Netherlands, 1991, p.234-235 (у співавторстві).

3. The features of photoacoustic spectra of CdS and GaAs under piezoelectric detection // Journal of molecular Structure, 1992, v.267, p.1-6 (у співавторстві).

4. Особливості формування фотоакустичного сигналу при термохвильовій діагностиці напівпровідникових структур // Наукові записки КДПУ ім.В.Винниченка, 1997, вип.11, с.24-26.

5. Фототермоакустичний ефект в піроелектрика // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки, 1999, вип. 2, С.441-445 (у співавторстві).

6. Формування в учнів навичок критичного мислення на уроках фізики // Наукові записки КДПУ ім.В.Винниченка, 2005, Серія: Пед. науки. Вип.60, Ч.1., С.31-36.

7. Розвиток дослідницьких здібностей учнів при вивченні теми «Галактична та позагалактична астрономія» // Наукові записки. –  Випуск 169. – Серія:  Педагогічні науки – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2018 – 242 с., С.40-44.

8. Liquid phase epitaxy of thin isoperiodic heterostructures of Pb1-xSnxTe1-ySey solid solutions // JOURNAL OF NANO- AND ELECTRONIC PHYSICS. –  Sumy State University  – (2019) - Vol. 11 Nо6, 06026(5pp) – входить до Scopus (у співавторстві).

- навчально-методичні 

1. Практикум з астрономії. – Кіровоград: РВВ КДПУ, 2006 – 144 с.

2. Практикум з теоретичної фізики. Класична електродинаміка. Квантова механіка.: Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів. Кіровоград: Видавничий центр КННПК, 2010. – 184 с. (у співавторстві).

3. Термодинаміка і статистична фізика: навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей педагогічних навчальних закладів. (Рекомендований МОНмолодь-спорту). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2012 . – 428 с. (у співавторстві).

4. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник – (рекомендовано вченою радою КДПУ ім. В.Винниченка) Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2016. – 136 с. (у співавторстві).

5. Астрономія. Короткий конспект лекцій. Лабораторний практикум: Навчальний посібник. – (рекомендовано вченою радою КДПУ ім. В.Винниченка) Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. – 128 с.

6. Підготовка до учнівських олімпіад з астрономії: Навчальний посібник  – (рекомендовано вченою радою ЦДПУ ім. В.Винниченка) Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2020. – 144 с.

 Профіль в Google Scholar

Профіль у Scopus