chinchoi1

кандидат педагогічних наук, доцент, відмінник освіти України

Тема кандидатської дисертації: «Дидактичні основи методики і техніки вивчення елементів електротехніки в курсі фізики середньої школи» (1995 р.)

Наукові інтереси: проблема створення і впровадження у навчальний процес засобів наочності.

Публікації: має понад 100  публікацій, з них 10 − у науково-методичному журналі „Фізика та астрономія в рідній школі”, 11 − навчальних посібників.

Народився 13 січня 1965 року в с. Суботці Знам’янського р-ну Кіровоградської обл.

У 1987 році закінчив фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С. Пушкіна (спеціальність: фізика і математика). За розподілом  залишився працювати старшим лаборантом кафедри методики викладання фізики і ТЗН.

З 1988 по 1990 рр. – викладач кафедри фізики і ТЗН та за сумісництвом вчитель фізики Кіровоградського професійно-технічного училища №15.

Протягом 1990-1993 рр. навчався в аспірантурі кафедри методики навчання фізики Українського державного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ).

З 1994 р.– викладач, ст. викладач, а з 1999 року до теперішнього часу – доцент кафедри фізики та методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

З 1997 року по теперішній час працює (за сумісництвом) у комунальному закладі «Ліцей «Науковий» Міської ради міста Кропивницького», викладає фізику.

Кандидатську дисертацію «Дидактичні основи методики і техніки вивчення елементів електротехніки в курсі фізики середньої школи» захистив 1995 року зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики. У 2001 році присвоєне вчене звання доцента кафедри фізики і методики викладання фізики.

Читає курси лекцій з методики навчання фізики, загальної фізики, теоретичної фізики. Проводить практично-семінарські і лабораторні заняття з цих дисциплін.

Керує науково-дослідною роботою студентів університету, відповідальний редактор ”Студентського наукового вісника”.

Працює над науково-методичною проблемою створення і впровадження у навчальний процес засобів наочності. Має понад 100 друкованих праць.

Приймає активну участь в роботі постійно діючого Всеукраїнського науково-методичного семінару «Актуальні питання методики навчання фізики та астрономії в середній і вищій школі» при кафедрі теорії та методики навчання фізики і астрономії НПУ ім. М. П. Драгоманова (м. Київ). Читає лекції на курсах підвищення кваліфікації учителів фізики при Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

З 1996 року є членом журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики. З 2001 року і по теперішній час член журі Всеукраїнського турніру юних винахідників і раціоналізаторів. Голова журі міської учнівської олімпіади з фізики.

Відмінник освіти України (2001 р.), нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2002 р.) за значний внесок у підготовку та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів та плідну роботу з обдарованою молоддю (наказ №738-к від 17.09.2002 р.).

Основні публікації:

  1. Волчанський О.В., Чінчой О.О. Практикум з теоретичної фізики. Класична електродинаміка Навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика), які вступили за неспорідненою спеціальністю. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2020.– 98 с.
  2. Волчанський О.В. Чінчой О.О. Практикум з теоретичної механіки Метод. посіб. - Кіровоград РВВ КДПУ ім В.Винниченка, 2011.- 116 с.
  3. Формування понять учнів про фізичні основи роботи реактивних двигунів // Фізика та астрономія в рідній школі.− 2019. −№5. – С.36 – 39.
  4. Чінчой О.О. Узагальнення й систематизація знань учнів під час вивченні розділу ”Основи термодинаміки” // Фізика та астрономія в рідній школі.−2015. −№6. – С.17 – 20.
  5. Чінчой О.О. Практичне використання індукційного нагрівання // Фізика та астрономія в рідній школі.−2014. −№5. – С.8-9.

  Профіль в Google Scholar