chinchoi1кандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Дидактичні основи методики і техніки вивчення елементів електротехніки в курсі фізики середньої школи» (1995 р.)

Наукові інтереси: проблема створення і впровадження у навчальний процес засобів наочності.

Публікації:має понад 70  публікацій, з них 10 − у науково-методичному журналі „Фізика та астрономія в рідній школі”, 9 − навчальних посібників.

Народився 13 січня 1965 року в с. Суботці Знам’янського р-ну Кіровоградської обл.

У 1987 році закінчив фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С. Пушкіна (спеціальність: фізика і математика). За розподілом  залишився працювати старшим лаборантом кафедри методики викладання фізики і ТЗН.

З 1988 по 1990 рр. – викладач кафедри фізики і ТЗН і за сумісництвом вчитель фізики Кіровоградського професійно-технічного училища №15.

На протязі 1990-1993 рр. навчався в аспірантурі кафедри методики навчання фізики Українського державного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (м. Київ).

З 1994 р.– викладач, ст. викладач, а з 1999 року до теперішнього часу – доцент кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

З 1997 року по теперішній час працює (за сумісництвом) у КЗ ”Педагогічний ліцей” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, викладає фізику.

Кандидатську дисертацію ”Дидактичні основи методики і техніки вивчення елементів електротехніки в курсі фізики середньої школи” захистив 1995 року зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики. У 2001 році присвоєне вчене звання доцента кафедри фізики і методики викладання фізики.

Читає курс лекцій з методики навчання фізики, загальної фізики, теоретичної фізики. Проводить практично-семінарські і лабораторні заняття з цих дисциплін.

Протягом 2004/2005 навчального року працював заступником декана фізико-математичного факультету з навчально-виховної роботи.

Працює над науково-методичною проблемою створення і впровадження у навчальний процес засобів наочності. Має понад 70  публікацій, з них 10 − у науково-методичному журналі „Фізика та астрономія в рідній школі”, 9 − навчальних посібників.

Приймає активну участь в роботі постійно діючого Всеукраїнського науково-методичного семінару ”Актуальні питання методики навчання фізики та астрономії в середній і вищій школі” при кафедрі теорії та методики навчання фізики та астрономії НПУ ім. М.П. Драгоманова (м. Київ). Читає лекції на курсах підвищення кваліфікації учителів фізики при Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

З 1996 року являється членом журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики. З 2001 року і по теперішній час член журі Всеукраїнського турніру юних винахідників і раціоналізаторів. Голова журі міської учнівської олімпіади з фізики.

Відмінник освіти України (2001 р.), нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2002 р.) за значний внесок у підготовку та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів та плідну роботу з обдарованою молоддю (наказ №738-к від 17.09.2002 р.).

Основні публікації:

  1. Волчанський О.В., Чінчой О.О. Методичні рекомендації до практичних занять з електродинаміки метод. посіб Кіровоград: Видавничий центр АНПП, 2008.- 95 с.
  2. Волчанський О.В. Чінчой О.О. Практикум з теоретичної механіки Метод. посіб. - Кіровоград РВВ КДПУ ім В.Винниченка, 2011.- 116 с.
  3. Чінчой О.О., Волчанський О.В. Практикум з теоретичної фізики (Класична електродинаміка. Квантова механіка) - Кіровоград: Видавничий центр КННПК, 2010.–184 c.
  4. Чінчой О.О. Практичне використання індукційного нагрівання // Фізика та астрономія в рідній школі.−2014. −№5. – С.8-9.
  5. Чінчой О.О. Узагальнення й систематизація знань учнів під час вивченні розділу ”Основи термодинаміки” // Фізика та астрономія в рідній школі.−2015. −№6. – С.17 – 20.

  Профіль в Google Scholar