25 травня 2018 року відбулося чергове засідання науково-методичного семінару «Сучасні проблеми дидактики фізики», організоване кафедрою фізики та методики її викладання. Семінар був присвячений висвітленню та обговоренню результатів дисертаційних досліджень у галузі дидактики фізики.

2

Голова засідання, завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор С.П. Величко, ознайомив присутніх з тематикою і надав слово доповідачам.

3

Здобувач Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України  Білецький В’ячеслав В’ячеславович  представив дослідження «Методичні засади реалізації виховних функцій навчання фізики в коледжах економічного профілю» (науковий керівник: к.пед.н., доцент Головко Микола Васильович).

4

Аспірант Центральноукаїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Хомутенко Максим Володимирович ознайомив учасників семінару з результатами дослідження «Методика навчання атомної і ядерної фізики в хмаро орієнтованому навчальному середовищі» (науковий керівник: к.пед.н., доцент Трифонова Олена Михайлівна).

5

З ґрунтовними зауваженнями та коментарями до представлених робіт виступили рецензенти:  д. пед.н, професор Величко С.П.;  д. пед.н, професор Садовий М.І.;   д. пед.н, доцент Подопригора Н.В.;  к.фіз.-мат.н., доц. Болілий В.О., науковий керівник к.пед.н., доцент Трифонова О.М., інші члени кафедри та гості.

678

У результаті обговорень доповідей учасники семінару прийняли рішення схвалити представлені матеріали та рекомендувати їх до подачі після доопрацювання й усунення виявлених недоліків до спеціалізованої вченої ради як дисертаційні дослідження.

Повідомлення підготував доцент кафедри фізики та методики її викладання Волчанський О.В.