На фізико-математичному факультеті Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка провідні викладачі активно працюють над удосконаленням навчально-виховного процесу, залученням студентів до науково-дослідної роботи та творчих проектів, покращенням якості знань майбутніх фахівців тощо.

2

Зокрема, у цьому напрямку, з метою обміну педагогічним досвідом, викладачами кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності проводяться відкриті заняття з навчальних дисциплін: доктор педагогічних наук, професор Анісімов Микола Вікторович провів відкрите практичне заняття на тему «Система конструкторської документації» з навчальної дисципліни Стандартизація, метрологія і сертифікація в галузі освіти та лекційне заняття – «Типи і структура навчальних закладів» з Методики викладання загально-технічних дисциплін (18.10.2017); кандидат педагогічних наук, професор Царенко Олег Миколайович провів дві відкриті лекції, – «Технологія виробництва сталі» з дисципліни Технологія виробництва конструкційних матеріалів (25.09.2017) та «Кольорові метали та сплави: класифікація та застосування» з Матеріалознавства (02.10.2017); доктор педагогічних наук, доцент Єжова Ольга Володимирівна провела відкрите практичне заняття на тему «Розрахунок та побудова основи конструкції прямої спідниці» з Конструювання і моделювання одягу (26.09.2017); кандидат педагогічних наук, доцент Абрамова Оксана Віталіївна провела практичне заняття на тему «Моделювання рукавів» із навчальної дисципліни Моделювання та художнього оформлення одягу (18.10.2017) та репродуктивну лекцію – «Стилістичне рішення в проектуванні костюму» з Рисунку та композиції костюму (19.10.2017); кандидат педагогічних наук, старший викладач Богомаз-Назарова Сніжана Миколаївна провела практичне заняття – «Основи фізіології та гігієни праці» з дисципліни Основи охорони праці (19.10.2017); кандидат педагогічних наук, старший викладач Манойленко Наталія Володимирівна провела лекцію – «Методи технологічної освіти» з Основ теорії технологічної освіти (19.10.2017) та інші.

3

На відкритих заняттях були присутні завідувач кафедрою доктор педагогічних наук, професор Садовий Микола Ілліч та викладачі кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності. Після проведених занять, на засіданні кафедри, науковці й педагоги обговорювали методи навчання, навчально-методичне забезпечення, сучасні освітні технології та методики, які застосовували їхні колеги при викладанні навчального матеріалу студентам. Рішенням кафедри було зазначено, що усі педагоги провели заняття на високому науково-методичному рівні, організація занять відповідає сучасним вимогам та визначено подальші напрямки удосконалення навчального процесу.

45678