anisimovдоктор педагогічних наук, доктор філософії з професійної педагогіки, член-кореспондент Аерокосмічної академії України, заслужений раціоналізатор профтехосвіти СРСР, професор

 

Тема докторської дисертації: «Теоретико-методологічні основи прогнозування моделей професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників» (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2012 р.)

Наукові інтереси: прогнозування змісту професійної освіти та моделювання професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників

Має 196 друкові праці, в тому числі 48 навчальних посібників, із яких 1 підручник і 6 навчальних посібників під грифом Міністерства освіти і науки України, 3 монографії, 60 винаходів, 2 сертифіката і 1 міжнародний патент.

https://sites.google.com/view/anisimovmukola

Народився 1944р. у м. Кіровоград. В 1961 р. закінчив школу № 6 – отримав атестат і диплом про закінчення ПТУ № 6. Кваліфікація за робочою сіткою – токар 2 розряду – електромонтажник 3 розряду.

В 1961 р. був прийнятий на роботу у в/ч 35401 і поступив на загальнотехнічний факультет Харківського політехнічного інституту. Працюючи у в/ч 35401 закінчив технічне училище і отримав кваліфікацію радіомеханіка 3 розряду.

В 1963 р. був призваний у ряди збройних сил. Служив у Грузії в прикордонних військах. Пройшов курси підвищення кваліфікації в м. Тбілісі, де підтвердив кваліфікацію електрослюсаря 6 розряду.

За участь у бойових діях на границі з Туреччиною був нагороджений медаллю 20 років перемоги у Великій вітчизняній війні, знаком відмінник прикордонних військ, відмінник радянської армії.

Після закінчення служби продовжив навчання в Харківському національному університеті радіоелектроніки (м. Харків), де був прийнятий на факультет радіотехніки за фахом теоретична радіотехніка. Одночасно почав роботу в Кіровоградському телевізійному ательє радіомеханіком. Пройшов курси підвищення кваліфікації в м. Рига на радіозаводі «Попова», де підтвердив кваліфікацію радіомеханіка 6 розряду.

Після закінчення Харківського національного університету Радіоелектроніки (1970 р.) був прийнятий в Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування викладачем на кафедру «Автоматизації виробничих процесів». Після закінчення курсів з обчислювальних машин в м. Сєверодонецьке читав спецкурс в КІСМ і «Обчислювальна техніка в інженерних і економічних розрахунках». В цей же період почав займатися видавничою і науковою діяльністю. За період роботи в КІСМ і було випущено 2 книги і опубліковано 10 статей.

З 1975 р. почав працював у Кіровоградському середньому професійно-технічному училищі № 2 викладачем спецтехнології і електротехніки. З 1982 р. почав співпрацювати з Українським науково-дослідним інститутом педагогіки. Захистив кандидатську дисертацію в 1991 році у спеціалізованій вченій раді Д 113.15.1 при Київському науково-дослідному інституті педагогіки. Кандидат педагогічних наук із 2 жовтня 1991 року.

З 1982 р. по 1992 р. був науковим кореспондентом відділення «Прогнозування змісту освіти професійно-технічних навчальних закладів» при Академії педагогічних наук СРСР. За період роботи в професійно-технічному навчальному закладі № 2 був двічі учасником ВДНГ України (Золота і срібна медаль ВДНГ). Брав участь у всесоюзному конкурсі на кращий технічний навчальний заcоб (ТНЗ), де зайняв 1-е місце, за що був удостоєний звання «Заслужений раціоналізатор профтехосвіти СРСР». Відповідно до наказу Міністерства освіті і науки України № 4 від 9 лютого 1996 р. входив до складу науково-методичної ради Міністерства освіті і науки України і відповідав за комісію з «електрорадіотехнічного виробництва». В 1996 р. пройшов курси підвищення кваліфікації з модульної системи навчання. Працюючи в училищі, видав під грифом Міністерства освіті і науки України 1 підручник і 4 навчальні посібника, отримав свідоцтва на 60 винаходів і 1 патент.

За досягнення в трудовому вихованні і навчанні учнів ПТНЗ від імені Президії Верховної Ради СРСР від 10 грудня 1991 р. був нагороджений медаллю «Ветеран праці».

В 1996 р. був обраний член-кореспондентом Аерокосмічної академії України.

З 1999 р. по 2003 р. працював в соціально-педагогічному інституті «Педагогічна Академія» завідуючим кафедрою педагогіки і методики початкового навчання.

В 2001 р. рішенням Президії Міжнародної академії проблем людини в авіації і космонавтиці за великий вклад в розвиток професійно-технічної освіти був присуджений вчений ступінь доктора філософії з професійної педагогіки.

З 2003 по 2004 р. працював в Кіровоградському інституті регіонального управління і економіки на посаді проректора з методичної і наукової роботи.

За великий вклад, внесений у справу розвитку системи професійно-технічної освіти Анісимова М.В. внесено в енциклопедичне видання «Профтехосвіта України: ХХ століття».

З 2004 р. по 2013 р. доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці, безпеки життєдіяльності. З 2013 професор кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці, безпеки життєдіяльності.

У 2012 році захистив докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 73.055.02 у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Доктор педагогічних наук із «28» березня 2013 року.

З 2014 р. член спеціалізованої вченої ради зі спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Видавнича діяльність АнісимоваМ.В. почалася в 1969р. За цей час опубліковано 196 друкованих праць, в тому числі  48навчальних посібників, з яких 1підручник і 6навчальних посібників під грифом Міністерства освіти і науки України, 3монографії, 60винаходів, 2 сертифіката і 1міжнародний патент, що представляє близько 500 друкарських аркушів і тираж близько 3млн. примірників, які розійшлися в 56країнах світу.

 

Основні публікації:

  1. Анісімов М. В. Теоретико-методологічні основи прогнозування моделей у професійно-технічних навчальних закладах: [монографія] / М. В. Анісімов. – Київ-Кіровоград: ПОЛІУМ, 2011. – 464 с.
  2. АнисимовН.В. Теоретические основы построения моделей электрорадиотехнических профессий в системе ПТО: [монография] / Н. В. Анисимов. – Кировоград: Издательство ГЛАУ, 2005. – 448с.: ил.
  3. Анисимов М. В. Освітлення i силове електроустаткування: лабораторний практикум: навч. посіб. / М. В. Анисимов. – К.: Либідь, 1997. – 144 с.
  4. Анисимов М. В. Елементи електронної апаратури та їх застосування: навч. посіб. / М. В. Анисимов. – К.: Вища шк., 1997. – 223 с.
  5. Анисимов М. В. Креслення: підруч. / М. В. Анисимов, Л.М.Анисимова. – К.: Вища шк., 1998. – 239 с.
  6. АнісімовМ.В. Практикум з електромонтажних робіт: навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. / М.В.Анісімов, С.О.Кононенко. – Кіровоград: Поліграфічне підприємство «ПОЛІУМ», 2007. – 172 с., 98 іл., таблиць 12.
  7. Анісімов М. В. Охорона праці в галузі. Курс лекцій: навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. 3-тє вид., перероб. і доп. / М.В.Анісімов, С.О.Кононенко. – Кіровоград: Поліграфічне підприємство «ПОЛІУМ». –  2010. – 135 с., 21 іл., таблиць 10.

 Профіль в Google Scholar