bogomaz

кандидат педагогічних наук, старший викладач

 

Тема кандидатської дисертації: «Методика застосування міжпредметних зв’язків курсів фізики та охорони праці в процесі підготовки майбутніх учителів фізики» (2010 р.)

Наукові інтереси: реалізація міжпредметних зв'язків у навчально-виховному процесі.  

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Богомаз-Назарова Сніжана Миколаївна, 18.04.1981 року народження – викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання з 2005 року. Має дві повні вищі педагогічні освіти, які здобула, навчаючись із 1998 по 2004 рік на фізико-математичному факультеті Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика», отримала диплом спеціаліста з відзнакою та кваліфікацію вчителя фізики, астрономії, трудового навчання (обслуговуючої праці), креслення і безпеки життєдіяльності основної і старшої школи та диплом магістра з відзнакою й кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізики.

У 2010 році захистила у спецраді К 23.053.04 Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка дисертацію на тему «Методика застосування міжпредметних зв’язків курсів фізики та охорони праці в процесі підготовки майбутніх учителів фізики», спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Має понад 20 опублікованих наукових праць. Розробила 1 мультимедійний навчальний посібник «Фізика. Вибрані питання».

 

Основні публікації:

  1. Кредитно-модульна система навчання у системі впровадження інноваційних технологій в навчальний процес. Науково-методичний збірник уманського ДПУ імені П.Тичини/ Ред..кол.: Побірченко Н.С. та ін. – К.: Міленіум, 2006 – Вип.18. – 274 с.
  2. Використання проектно-технологічного методу при проведенні робіт фізичного практикуму. Наукові записки. – Вип. 66. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВГ ІЦ КДПУ ім. В. Винниченка,2006. – Ч.1. – С. 228-231.
  3. Сучасні інформаційні технології та їх значення в навчально-виховному процесі. Наукові записки. – Вип. 77. – Ч.2. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВГ ІЦ КДПУ ім. В. Винниченка,2008. – С. 19-24.
  4. Методика використання фізичних задач в курсі «Охорона праці». Наукові записки. – Вип. 82. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВГ ІЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 131-135.

 Профіль в Google Scholar