Кількість інформації у всесвітній мережі постійно зростає. Мережі, у яких використовуються мідні провідники, вже не можуть повністю задовільнити потреби користувачів. На зміну їм прийшли мережі на основі оптичних волокон.

Пройдемо сторінками історії розвитку в нашому виші – Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка – інформаційно-комунікаційних технологій: від перших несміливих кроків у теоретичному знайомстві з основами програмування та у використанні комп’ютерної техніки, відпочатку підготовки вчителів математики, фізики за другою спеціальністю «Інформатика і обчислювальна техніка», від комплектування вишу першою комп’ютерною технікою навчального призначення через створення інформаційного центру університету, перші спроби надання доступу до мережі Internet, проектування та прокладання комп’ютерної мережі на базі Ethernet до продуктивного використання мережі Internet та інформаційних технологій для виконання і підтримки статутної діяльності вишу.