Волошинова Ірина

Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, доцент Ізюмченко Л.В.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотація: у статті висвітлено зв’язок алгебри многочленів і математичного аналізу, що сприяють поглибленню знань з математики і можуть бути використані для підготовки учнів до олімпіад та позакласної роботи.

Ключові слова: схема Горнера, теорема Безу, корені многочлена.

Макаренко Андрій

Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, доцент Ізюмченко Л.В.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотація: у статті наведено огляд рандомізованих тестів простоти натуральних чисел, у тому числі розглянуто імовірнісні та детерміновані тести простоти.

Ключові слова: символи Лежандра, Якобі, тести простоти, теореми Ейлера і Ферма, псевдопрості числа.

Коваленко Артем

Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, доцент Ізюмченко Л.В.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотація: у статті наведено використання теоретико-числових функцій для розв’язання олімпіадних задач шкільного курсу математики.

Ключові слова: функція Ейлера, кількість простих на проміжку, сума і кількість натуральних дільників числа.

Смолінчук Олександр

Науковий керівник – доктор іст. наук, професор Р.Я. Ріжняк

Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка

Анотація: В статті висвітлюються основні закономірності навчання елементарної математики студентів математичних спеціальностей педагогічних вишів з використанням задач інтегративного змісту.

Ключові слова: інтеграція, систематизація, задача інтегративного змісту, педагогічний вищий навчальний заклад.

Бабич Яна

Науковий керівник – доктор іст. наук, професор Р.Я. Ріжняк

Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка

Анотація: В статті висвітлюються основні закономірності реалізації принципу наступності між загальноосвітньою школою та математичними спеціальностями педагогічних вишів при вивченні елементарних функцій.

Ключові слова: принцип наступності, елементарні функції, загальноосвітня школа, педагогічний вищий навчальний заклад.

Пилипенко Марина

Науковий керівник: канд. ф-м наук, доцент Яременко Ю.В.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотація: В статті розглядаються можливі шляхи активізації та розвитку навичок конструктивного мислення студентів, та оптимізації навчального процесу при вивченні конструктивної геометрії.

Ключові слова: геометрія, конструктивна геометрія, конструктивне мислення.

Заболотня Анна

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Нічишина В.В.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотація: В статті розглядається застосування диференціальних рівнянь для описання процесів в різних науках. Також коротко описуються можливості математичних пакетів при вирішенні диференціальних рівнянь.

Ключові слова: диференціальні рівняння, математичні пакети, Mathematica, Maple, MathСad.

Горбань Катерина

Науковий керівник: доктор пед. наук, професор Кушнір В.А.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотація: в статті розглядається математичний пакет Maple,його можливості при вивченні лінійної алгебри, зокрема СЛАР, також проблеми їх розв’язування.

Ключові слова: Maple-середовище, СЛАР.

 Смолік Тетяна

Науковий керівник: доктор ф-м наук, професор Волков Ю.І.

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

Анотація: В статті розглядається знаходження скінченних сум методом генератрис, на конкретних прикладах проілюстровано як можна знаходити скінченні суми методом генератрис.

Ключові слова: суми, метод генератрис, послідовність, числа Фібоначчі.

Ярослава Соколова

Науковий керівник: канд.ф-м наук, доцент Ключник І.Г.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотація: Для деякої системи диференціальних рівнянь будується її розв’язок в околі регулярної особливої точки.

Ключові слова: Диференціальні рівняння, регулярна особлива точка.

Пеліпака Ольга

Науковий керівник: докт. фіз.-мат. наук,  професор Волков Ю.І.

Кіровоградський державний педагогічній університет імені Володимира Винниченка

 

Анотація: На конкретних прикладах проілюстровано як методом рекурентних співвідношень можна знаходити явні формули для коефіцієнтів степеневих рядів дробово-раціональних функцій. Зокрема, показано як отримати документи натуральних чисел із заданими частинами.

Ключові слова: рекурентність, формула Біне, числа Люка, послідовність Перріна, денумерант.