Наукові записки молодих учених

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 9 (2022): Наукові записки молодих учених


Обкладинка

Наукові записки молодих учених. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім В. Винниченка

ISSN 2617-2666 (online)

 

Публікуються дослідження студентів та молодих учених з метою оприлюднення отриманих результатів у галузях математики, природничих наук, інформатики, технологій, методик їхнього навчання, професійної освіти та історії науки і техніки

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Ріжняк Ренат Ярославович – доктор історичних наук, професор кафедри математики, інформатики, економіки та методики їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напрямку «Історія науки і техніки» (голова редколегії)

Сальник Ірина Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри фізики, біології та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напрямку «Фізика та методика навчання фізики та астрономії у середній та вищій школі» (заступник голови редколегії)

Пасічник Наталя Олексіївна – доктор історичних наук, професор кафедри математики, статистики та інформаційних технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Подопригора Наталя Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Фурсикова Тетяна Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, в.о. декана факультету математики, природничих наук та технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Чистякова Людмила Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Гелевера Ольга Федорівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напряму «Географія. Методика навчання географії у середній та вищій школі»;

Гулай Олександр Володимирович – доктор біологічних наук, в.о. зав. кафедри фізики, біології та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка редактор напряму «Біологія, екологія, здоров’я людини та методика їхнього навчання»;

Нарадовий Володимир Володимирович – кандидат технічних наук, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напрямку «Математика. Статистика. Освітні вимірювання»;

Нічишина Вікторія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики, інформатики, економіки та методики їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напрямку «Методика навчання математики у середній та вищій школі»;

Плющ Валентина Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент, в.о. зав. кафедрою природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напряму «Природничі науки. Методика навчання природничих наук у середній та вищій школі»;

Присяжнюк Олена Віталіївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напрямку «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»;

Рєзіна Ольга Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, відповідальний секретар, редактор напрямку «Методика навчання інформатики у середній та вищій школі»;

Терещенко Оксана Василівна – кандидат хімічних наук, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напряму «Хімія. Методика навчання хімії у середній та вищій школі»;

Царенко Олександр Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напрямку «Теорія та методика технологічної освіти»;

Котяк Віталій Володимирович – старший викладач кафедри математики, статистики та інформаційних технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (технічний секретар).

Адреса редакції: 25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1, деканат фізико-математичного факультету.

© Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка