Наукові записки молодих учених

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 10 (2022): Наукові записки молодих учених


Обкладинка

Наукові записки молодих учених. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім В. Винниченка

ISSN 2617-2666 (online)

 

Публікуються дослідження студентів та молодих учених з метою оприлюднення отриманих результатів у галузях математики, природничих наук, інформатики, технологій, методик їхнього навчання, професійної освіти та історії науки і техніки

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Ріжняк Ренат Ярославович – доктор історичних наук, професор кафедри математики та методики її навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напрямку «Історія науки і техніки» (голова редколегії)

Сальник Ірина Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри природничих наук і методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напрямку «Фізика та методика навчання фізики та астрономії у середній та вищій школі» (заступник голови редколегії)

Пасічник Наталя Олексіївна – доктор історичних наук, професор кафедри математики та методики її навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напрямку «Освітні, педагогічні науки»;

Ботузова Юлія Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри математики та методики її навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Подопригора Наталя Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри природничих наук і методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; редактор напряму «Природничі науки. Методика навчання природничих наук у середній та вищій школі»;

Фурсикова Тетяна Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету математики, природничих наук та технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Чистякова Людмила Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри технологічної та професійної освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Гелевера Ольга Федорівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напряму «Географія. Методика навчання географії у середній та вищій школі»;

Дефорж Ганна Володимирівна – доктор історичних наук, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка редактор напряму «Біологія, екологія, здоров’я людини та методика їхнього навчання»;

Акбаш Катерина Сергіївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики та методики її навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напрямку «Математика. Статистика»;

Нічишина Вікторія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики та методики її навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напрямку «Методика навчання математики у середній та вищій школі»;

Плющ Валентина Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напряму «Хімія. Методика навчання хімії у середній та вищій школі»;

Присяжнюк Олена Віталіївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напрямку «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»;

Рєзіна Ольга Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики и та інформаційних технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, відповідальний секретар, редактор напрямку «Методика навчання інформатики у середній та вищій школі»;

Царенко Олександр Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної та професійної освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, редактор напрямку «Теорія та методика технологічної освіти»;

Доніченко Юлія Сергіївна – старший лаборант кафедри математики та методики її навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (технічний секретар).

© Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка