05 липня 2021 року на кафедрі теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності відбулося чергове, спільне засідання груп забезпечення спеціальностей 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) та 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості).

001

У роботі брали участь: завідуючий кафедрою проф. Садовий М.І., гаранти освітніх програм доц. Шлянчак С.О. та доц. Абрамова О.В., члени груп забезпечення доц. Пуляк О.В., ст. викладач Соменко Д.В., ст. викладач Щирбул О.М., секретарка кафедри Крамаренко Н.М.

Розглядалися важливі питання, котрі стосуються підготовки документації до акредитації, модернізація ОПП та робочих програм з урахуванням вимог чинного стандарту вищої освіти для спеціальностей Професійна освіта, налагоджування співпраці з стейкхолдерами, посилення роботи зі студентами, аналіз матеріально-технічного забезпечення спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) та ін.

У процесі обговорення доц. Абрамова О.В. поділилася досвідом проходження акредитації, наголосила на тих важливих аспектах підготовчої роботи, котрі потребують детального аналізу та вдосконалення.

У результаті спільного засідання груп забезпечення було розроблено план подальших дій з підготовки до акредитації спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології), визначено відповідальних за конкретні напрямки роботи. Запропонований план доведено до відома викладачів кафедри.

Повідомлення підготував ст. викл. Щирбул О.М.