scirbul

кандидат педагогічних наук, старший викладач

 

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до організації технічної творчості учнів основної школи» (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012 р.)

Наукові інтереси: професійна підготовки майбутніх учителів технологій у вищому педагогічному закладі. 

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

Народився 26 січня 1969 року в селі Голикове Олександрівського району Кіровоградської області. Після закінчення Голиківської загальноосвітньої школи (1986 р.) вступив до Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна на фізико-математичний факультет.

З 1987 по 1989 роки проходив війську службу в лавах Радянської армії. З 1989 по 1993 роки продовжив навчання у Кіровоградському педагогічному інституті за спеціальністю «вчитель математики та фізики». Після завершення навчання працював учителем фізики та математики Голиківської загальноосвітньої школи I-III ступенів, а з 1999 року був заступником директора з навчально-виховної роботи.

Нагороджений почесною грамотою Відділу освіти Олександрівської райдержадміністрації (1999 р.).

З 2002 року працює у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, спершу лаборантом лабораторії «Електротехніки», з 2003 року — асистентом кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання. З 2004 по 2008 роки навчався в аспірантурі при КДПУ за спеціальністю «теорія і методика професійної освіти». Педагогічні дослідження стосуються професійної підготовки студентів у вищому педагогічному закладі до ефективної організації та розвитку технічної творчості школярів.

У 2012 році в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини захистив кандидатську дисертацію «Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до організації технічної творчості учнів основної школи». Наукових керівник доктор педагогічних наук, професор С.П. Величко.

З 2012 р. до теперішнього часу – на посаді старшого викладача кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, з 2013р. – кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності КДПУ ім. В. Винниченка.

У 2018 р. закінчив магістратуру в Українській інженерно-педагогічній академії (м. Харків), за спеціальністю «Професійна освіта. Комп’ютерні технології, здобув професійну кваліфікацію «Професіонал в галузі комп’ютерних технології, викладач дисциплін в галузі комп’ютерних технологій».

Зараз Щирбул О. М. викладає дисципліни: технічна творчість, народні ремесла, технологічний практикум, обробка металів різанням, інженерно-педагогічна творчість, практикум з електромонтажних робіт, займається науково-методичною роботою, є відповідальним за випуск Всеукраїнського збірника наукових праць студентів, аспірантів, викладачів і вчителів закладів загальної середньої освіти «Технологічна та професійна освіта».

Автор понад 60 публікацій, серед них 2 посібники для студентів вищих педагогічних закладів, програма курсу «Технічна творчістю з методикою викладання», 30 статей у фахових виданнях, тези конференцій.

Основні опубліковані праці:

  1. Технічна творчість з методикою викладання: навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти / Щирбул О. М. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. - 120 с.
  2.  Удосконалення змісту дисципліни «Технічна творчість» - важливий елемент формування творчого потенціалу студентів. Наукові записки/Ред. Кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С.Савченко та ін. Випуск 168. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ КДПУ імені В. Винниченка. 2018. С. 295 - 297. Фахове видання.
  3.  Використання програми Powerpoint для супроводу навчальних занять з дисципліни «Технічна творчість». Наукові записки /Ред. Кол.: В.Ф. Черкасов, В.В  Радул, Н.С. Савченко та ін. Випуск 173. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ КДПУ імені В. Винниченка. 2018. С. 252 - 255. Фахове видання.
  4. Проблема інтеграції знань учнів основної школи в процесі трудової підготовки. Наукові записки /Ред. Кол.: В.Ф. Черкасов, В.В  Радул, Н.С. Савченко та ін. Випуск 183. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ КДПУ імені В. Винниченка. 2019. С. 173 - 176. Фахове видання.

  Профіль в Google Scholar