pulyak

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Дидактичні засади професійної підготовки вчителів природничих дисциплін з безпеки життєдіяльності» (2007 р.)

Наукові інтереси: підготовка майбутніх учителів із цивільного захисту. 

Автор понад 35 наукових та методичних друкованих праць.

У 2002-2005 рр. навчалася в аспірантурі КДПУ ім. В. Винниченка. У січні 2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Дидактичні засади професійної підготовки вчителів природничих дисциплін з безпеки життєдіяльності». З жовтня 2005 року – викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання КДПУ, а з вересня 2008 року працює на посаді доцента цієї кафедри. З серпня 2008 року до лютого 2011 року О.В. Пуляк працювала заступником декана з навчально-методичної роботи фізико-математичного факультету КДПУ.

Член Дорадчої науково-методичної ради «Безпека життя і діяльності людини» МОН України.

Автор понад 35 науково-методичних публікацій.

 

Основні опубліковані праці:

  1. Величко С.П., Царенко О.М., Пуляк О.В., Царенко І.Л. Безпека життєдіяльності. Лабораторно-практичні заняття: Навч. посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / За ред. С.П. Величка /. Навч. посіб. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2004. – 140 с.
  2. Ткачук А.І., Пуляк О.В. Безпекаи життєдіяльності. Курс лекцій./ – Кіровоград: ЦОП «Авангард», 2013. – 184 с.
  3. Ткачук А.І., Пуляк О.В. Цивільний захист. Курс лекцій./ – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – 183 с.

 Профіль в Google Scholar