Shlanchak1доцент, кандидат педагогічних наук

Тема дисертації: «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій у вищих навчальних закладах», 2014 р.

Коло наукових інтересів:

  • системи комп’ютерної математики; педагогічні проблемами впровадження комп’ютерних засобів символьних обчислень у вищій школі на різних спеціальностях;
  • технології дистанційного навчання.

Має більше 20 публікацій.

 Закінчила фізико-математичний факультет цього ж університету за спеціальністю «Математика та основи інформатики» у 2003 році з відзнакою.

У Кіровоградському педуніверситеті отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, Математика», кваліфікація магістр педагогічної освіти, викладач математики.

З 2003 року по теперішній час – асистент, викладач, старший викладач кафедри інформатики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

У 2004 р. вступила до аспірантури Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «13.00.04 Теорія та методика професійної освіти».

У 2014 р. захистила дисертацію на тему: «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій у вищих навчальних закладах» в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та отримала ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти». Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор кафедри прикладної математики, статистики та економіки Авраменко О.В.

Проводить заняття з таких навчальних курсів: «Програмування», «Сучасні інформаційні технології», «Сучасні інформаційні технології в освіті», «Основи інформатики з елементами програмування та сучасні ІТН», «Основи інформатики та ІКТ», «Інформатика та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті», «Тренінг-семінар за програмою “Intel”», «Навчальна математико-інформатична практика».

З січня 2015 року входить у склад творчої групи викладачів-тренерів, які розробили та провели у КДПУ довгострокове підвищення кваліфікації для викладачів у формі тренінгу за програмою: «Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ».

Має більше 20 публікацій та бере участь у масових заходах, зокрема, у міжнародних науково-практичних та науково-методичних конференціях: «Професіоналізм педагога у контексті європейського вибору України» (м. Ялта, 2007 р.), «Засоби і технології сучасного навчального середовища» (м. Кіровоград, 2008 р.), «Стратегия качества в промышленности и образовании» (м. Варна, 2008 р.), «Проблеми математичної освіти» (м. Черкаси, 2009 р.); у всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Математика, економіка, інформатика: актуальні проблеми та методика викладання» (м. Кіровоград, 2006 р., 2007 р.), «Інформаційні технології в освіті» (м. Мелітополь, 2006 р.), «Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи» (м. Полтава, 2008 р.), «Місце та роль сучасної інформатики та комп’ютерної техніки у підготовці фахівців» (м. Харків, 2006 р.), «Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці» (м. Луганськ, 2006 р., 2008 р.), «Методологічні та методичні основи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення математичних дисциплін» (м. Ялта, 2007 р., 2008 р.), «Достижения науки за последние годы. Новые наработки» (г. Варшава, 2012 г.), «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании» (г. Одесса, 2012 г.); у всеукраїнському науково-методичному семінарі «Інформаційні технології в навчальному процесі» (м. Одеса, 2007 р.) та семінарі молодих науковців «Підготовка молодих викладачів та аспірантів в галузі освітніх вимірювань» (м. Кіровоград, 2011 р.); в обласній науково-практичній конференції, присвяченій пам’яті О. Хмури «Технологія фахової майстерності: ІКТ-компетентність в освітніх процесах» (м. Кіровоград, 2008 р.) та науково-практичній конференції, присвяченій 80-річчю фізико-математичного факультету (м. Кіровоград, 2010 р.); в І, ІІ, ІІІ міжнародних літніх школах «Освітні вимірювання: викладання, дослідження, практика» (Форос, 2009 – 2011 рр.).

 

Монографії і навчальні посібники:

  1. Шлянчак С .О. Формування компетентностей особистості в сучасній школі : монографія / О. В. Авраменко, Л. І. Лутченко, С. О. Шлянчак. — Кіровоград : КОД, 2010. — 80 с.
  2. Шлянчак С. О. Maple 9 та 1140 інтегралів або Символьні обчислення у математичному аналізі : навч. посіб. / О. В. Авраменко, С. О. Шлянчак. — Кіровоград : Авангард, 2007. — 128 с.
  3. Шлянчак С. О. Методика застосування нових інформаційних технологій під час вивчення математичних дисциплін у вищій школі : навч. посіб. // О. В. Авраменко, С. О. Шлянчак. — Кіровоград : Авангард, 2008. — 206 с.
  4. Інноваційні та сучасні педагогічні технології навчання математики : посіб. до спецкурсу / С.О. Шлянчак [та ін.]. — Кіровоград : КДПУ, 2009. — 200 с.

 

Статті у фахових педагогічних виданнях:

  1. Шлянчак С. О. Нові підходи у підготовці студентів-математиків педагогічних університетів щодо роботи з обдарованими учнями / С. О. Шлянчак // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія / РВНЗ «Крим. гуманіт. ун-т.» — Ялта, 2008. — Вип. 20, ч. 3. — С. 144—149.
  2. Шлянчак С. О. Позитивна динаміка рівнів професійної компетентності студентів у межах нового галузевого стандарту спеціальності «Інформатика» / С.О. Шлянчак // Наук. зап. Сер. : Психолого-педагогічні науки / НДУ ім. М. Гоголя. — Ніжин, 2011. — Вип. 10.  — С. 111—117.

 

Статті у зарубіжних наукових та електронних виданнях:

  1. Shlianchak S. А. Computer-oriented realization of teaching problems as a factor of formation of professional competence of specialists in the area “System sciences and cybernetics” / Svetlana Alexandrovna Shlianchak // European Applied Sciences is an international, German/ English/ Russian language, peer-reviewed journal and is published monthly. — 2013. — Vol. 1, No. 10. — P. 119 — 122.
  2. Shlianchak S. A., Applying computer mathematics as the basis for the development of professional competence of specialists in the area “System sciences and cybernetics” [WWW document] / S. A. Shlianchak // Modern scientific research and their practical application. — Odessa : Kupriyenko SV, 2013. — URL: http://www.sworld.com.ua/e-journal/J1130 5.pdf (date: May 2013).

   Профіль в Google Scholar