18 березня 2021 року з повідомленням на тему «Енергія як саморозвиток робочого тіла» виступив завідувач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності професор Микола Ілліч Садовий. Засідання семінару відбувалося у межах діяльності Міждисциплінарного наукового центру прикладних досліджень.

001

Засідання відвідали професори Я.В. Галета, В.А. Кушнір, Н.О. Пасічник, І.В. СальникЄ.Ю. Соболь, доценти О.В. РєзінаО.М. ТрифоноваК.С. Акбаш.

На початку проведення засідання керівник центру професор Р.Я. Ріжняк повідомив присутніх про початок функціонування офісу (аудиторії 209), де й буде проводитися діяльність наукового центру.

002003004

Основні тези доповіді професора М.І. Садового були такими:

Аналіз методологічних суперечностей основ розвитку науки і техніки та їх історико-еволюційного співвідношення приводить до висновку про виділення п’яти етапів розвитку таких суперечностей:

– ручний інструмент і джерело енергії (ранній етап);

– машина, як знаряддя праці й рух до комплексної механізації (теплова й електрична енергії);

– комплексна механізація і системна автоматизація;

– вищий рівень автоматизації і технічні засоби кібернетики ХХ ст.;

– комп’ютерні центри і ефективність технологій виробництва.

Постає проблема з’ясування перспектив розвитку визначеної суперечності. В цьому зв’язку вбачається доцільним простежити еволюцію окресленої суперечності через введення та аналіз поняття «робочого тіла» як джерела енергії та визначення перспектив його взаємоперетворення у ХХІ ст.

У доповіді професора М.І. Садового було поставлено цілий ряд наукових, філософських, технічних та дидактичних питань та проблем:

  • Як вирішуються освітні суперечності? Яка роль у їх розв’язання рушійних сил освітнього процесу?
  • Як історично долалися пізнавальні труднощі дослідників та інженерів у часи Античності, у Середньовіччі, у годину Нового часу?
  • Яке співвідношення між наукою і технікою? Як філософські закони впливають на їх розвиток та взаємний вплив? Як моделі можна використати для схематичного зображення таких процесів?
  • Яка сутність робочого тіла? У чому полягає його розвиток? Як розвиток робочого тіла впливає на розуміння поняття енергії в класичній та квантовій теорії?
  • Чи можна з використанням функціональних залежностей змоделювати процеси виробництва та життєдіяльності?

005

Незабаром розширений варіант представлення доповіді буде розміщений у розділі «Анонси».

Виступ зацікавив присутніх Ними були задані питання та висловлені думки щодо окремих ідей доповіді. Професор Є.Ю. Соболь запропонував дати фізичне пояснення теоретичній можливості зупинки часу енергією. Професор Р.Я. Ріжняк, долучившись до обговорення, надав інформацію щодо недавнього повідомлення вчених-фізиків про теоретичний опис можливостей подорожування всесвітом на швидкостях, що перевершують швидкість світла з використанням викривлення простору. Цікавою була дискусія науковців щодо особливостей розвитку класичної науки в добу Нового часу. Професоркою І.В. Сальник та професором Р.Я. Ріжняком були наведені факти з біографій Кеплера, Галілея, Декарта, Ньютона, які свідчили про вклад вчених у становлення класичної механіки та узагальнення великого пласту емпіричного матеріалу, накопиченого на той час дослідниками та техніками. Професорка Н.О. Пасічник доповнила інформацію про діяльність Ньютона як зберігача Тауерського монетного двору. Обговорення доповіді пройшло плідно, у теплій та доброзичливій обстановці. Всі присутні відмітили, що доповідь містить дюжину слушних та оригінальних ідей, що заслуговують на окремі дослідження.

006