Rezina1доцент, кандидат педагогічних наук

Тема дисертації: «Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики», 2005 р.

Коло наукових інтересів:

 • дослідження можливостей використання ресурсів мережі інтернет у науковій, дослідницькій та навчальній діяльності;
 • технології опрацювання текстових даних;
 • технології дистанційного навчання.

Має більше 20 публікацій.

У 1989 році закінчила фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С. Пушкіна за спеціальністю «Математика і фізика».

У 2001 р. вступила до аспірантури у Київський національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (кафедра основ інформатики і обчислювальної техніки). У 2005 р. захистила дисертацію на тему: «Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики» та отримала ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю «Теорія і методика навчання (інформатика)». У 2015 році отримала диплом доцента.

На кафедрі інформатики проводить заняття з дисциплін: інформатика, методика навчання інформатики, основи інтернету, програмування та обчислення.

Із січня 2015 року входить до складу творчої групи викладачів-тренерів, які розробили та провели у КДПУ довгострокове підвищення кваліфікації для викладачів у формі тренінгу за програмою: «Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ».

Має більше 20 публікацій:

-наукові

 1. Особливості використання інформаційних можливостей мережі Інтернет учнями старших класів // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук праць / Редкол. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Випуск 6. – 2003. – С.194-200.
 2. Служба <МЕТА> як засіб формування інформаційно-пошукових умінь // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – №3. – С.13-17.
 3. Психолого-дидактичні особливості формування інформаційно-пошукових умінь // Рідна школа. – 2004. – №1. – С.9-11.
 4. Програмний комплекс "Пошук-МЕТА": можливості використання в навчальному процесі // Нові технології навчання.– К.: Наук.-метод. центрвищоїосвіти. – 2004. – С. 90-95 (успівавторстві). 
 5. Study of Information Search Systems of the Internet // From Computer Literacy to Informatics Fundamentals. – Klagenfurt (Austria): Springer, 2005. – P.84-91 (успівавторстві). 
 6. Тестуваннявінтернеті: перевагиіпроблеми // International summer school. Educational measurement: teaching, research and practice. – Foros (Crimea, Ukraine), 2009. – P.29-30. 
 7. Методична система навчання основ програмування на спеціальності «Прикладна лінгвістика» // Наукові записки. – Випуск 95(2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ НПУ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С.547-551.
 8. Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь майбутніх учителів інформатики та математики // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук праць / Редкол. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – №12 (19) – С. 41-48 (у співавторстві).
 9. Комплексні завдання як засіб оцінювання дидактико-методичних компетентностей майбутніх учителів інформатики // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – № 15 (22). – С.60-65 (у співавторстві).

- навчально-методичні

 1. Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет: Навч. посіб. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – 60 с. (у співавторстві).
 2. Програмний продукт "Навчально-програмний комплекс "Пошук-МЕТА": А.с. №10240. Україна. Міністерство освіти і науки України. Державний департамент інтелектуальної власності / Ю.С.Рамський, О.В.Рєзіна – Дата реєстрації 11.06.2004.
 3. Лабораторний практикум з інформатики. Навч. посіб. / За загальною редакцією О.В.Рєзіної – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – 80 с. (у співавторстві).
 4. Болілий В.О., Діхтяр М.Ю., Рєзіна О.В. Хмарка-КДПУ. Довідник користувача : навч. посіб.  – Кіровоград. РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 44 с.

 Етапи трудової діяльності

1989-1995 - лаборант кафедри вищої математики, а потім інформатики Кіровоградського педінституту;

1995-2001 – асистент кафедри інформатики Кіровоградського педуніверситету;

2001-2004 – аспірант кафедри основ інформатики і обчислювальної техніки Київського національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова ;

2005-2011 – старший викладач кафедри інформатики Кіровоградського педуніверситету.

З 2011 року по теперішній час – доцент кафедри інформатики Кіровоградського педуніверситету.

Профіль в Google Scholar