Rezina1

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертації:

«Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики», 2005 р.

Коло наукових інтересів:

         • дослідження можливостей використання ресурсів мережі інтернет у науковій, дослідницькій та навчальній діяльності;
         • технології опрацювання текстових даних;
         • технології дистанційного навчання.

Має більше 40 публікацій.

У 1989 році закінчила фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С. Пушкіна за спеціальністю «Математика і фізика».

У 2001 р. вступила до аспірантури у Київський національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (кафедра основ інформатики і обчислювальної техніки). У 2005 р. захистила дисертацію на тему: «Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики» та отримала ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю «Теорія і методика навчання (Інформатика)». У 2015 році отримала диплом доцента.

На кафедрі інформатики та інформаційних технологій проводить заняття з дисциплін: Інформатика, Методика навчання інформатики, Програмування, Інформатика для лінгвістів.

З 2007 року є тренером програми «IntelÒ Навчання для майбутнього». З січня 2015 року є тренером програми «IntelÒ Навчання для майбутнього» за 10 версією. Проводила тренінги магістрантів та студентів університету.

Протягом багатьох років є головою методичної комісії кафедри.

2020 року з нагоди 90-річчя факультету нагороджена грамотою Кіровоградської обласної ради.

Має більше 40 публікацій:

-наукові

у виданнях, що індексуються Scopus

Study of Information Search Systems of the Internet // From Computer Literacy to Informatics Fundamentals. – Klagenfurt (Austria): Springer, 2005. – P.84-91 (у співавторстві з Рамським Ю.С.)

у виданнях, що індексуються Web of Science

Методичні аспекти навчання студентів створенню цифрових частотних словників. Інформаційні технології і засоби навчання, 2019. – 72(4), 214-225.

Використання комп’ютерної графіки під час навчання фізики і технічних дисциплін в педагогічних університетах. Інформаційні технології і засоби навчання, 2020. – 80(6), 188-206 (у співавторстві з Садовим М.І., Трифоновою О.М.)

частина монографії

Використання хмарних технологій у закладах вищої освіти / М. І.  Садовий, Н. В. Подопригора, О. В. Рєзіна, О. М. Трифонова, М. В.  Хомутенко // Хмаро орієнтовані освітні середовища у навчанні фізики та інформатики : колективна монографія / За наук. ред. М.І. Садового; Міністерство освіти і науки України ; Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький : ПП «Ексклюзив-Систем», 2019. – С. 158-171.

у фахових виданнях

 1. Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь майбутніх учителів інформатики та математики // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук праць / Редкол. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – №12 (19) – С. 41-48 (у співавторстві з Рамським Ю.С.).
 2. Комплексні завдання як засіб оцінювання дидактико-методичних компетентностей майбутніх учителів інформатики // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – № 15 (22). – С.60-65 (у співавторстві з Лупан І.В.).
 3. Технології статистичного опрацювання текстів та методика їх навчання. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – № 19 (26).– С.98-104.
 4. Технології створення програми перевірки орфографії.Інформаційні технології в освіті,2019. – 2(39),С. 73-83 (у співавторстві з Косюгом Р.М.)
 5. Організація тренінгу з вивчення методів та засобів дистанційного навчання для викладачів університету.Інформаційні технології в освіті, – 42,С. 7-19 (у співавторстві з Болілим В.О., Матяш В.В.)

- навчально-методичні

 1. Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет: Навч. посіб. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – 60 с. (у співавторстві з Рамським Ю.С.)
 2. Програмний продукт "Навчально-програмний комплекс "Пошук-МЕТА": А.с. №10240. Україна. Міністерство освіти і науки України. Державний департамент інтелектуальної власності / Ю.С.Рамський, О.В.Рєзіна – Дата реєстрації 11.06.2004.
 3. Програмування для лінгвістів: Навч. посіб. – Кропивницький : ПП «Ексклюзив-Систем», 2020. – 158 с. (у співавторстві з Рамським Ю.С.)

Профіль в Googlе Scholar

Профіль у Web of Science (Publons)

Профіль у Scopus