23 грудня 2020 року відбулося чергове засідання науково-методичного семінару «Сучасні проблеми дидактики фізики», який традиційно проводиться кафедрою фізики та методики її викладання ЦДПУ ім. В. Винниченка. Семінар був присвячений висвітленню та обговоренню результатів дисертаційного дослідження у галузі дидактики фізики.

фото 1фото 2

Голова засідання, доктор педагогічних наук, професор В.П. Вовкотруб ознайомив присутніх з тематикою і надав слово доповідачу.

фото 3

Розглядалось дисертаційне дослідження на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук «Наступність у вивченні властивостей рідких кристалів у курсі фізики середньої загальноосвітньої та вищої школи». Здобувач – Неліпович Віктор Володимирович, науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор С.П. Величко.

В своїй доповіді Віктор Володимирович описав актуальність, предмет, об’єкт, мету та завдання дослідження, розкрив основні етапи його виконання, проаналізував результати та їх апробацію. Після завершення доповіді здобувач відповідав на питання учасників семінару: Даючи відповіді на питання доповідач виявив достатні знання тематики, водночас відзначивши важливість поставлених питань та висловлених зауважень для покращення остаточного тексту дисертації.

фото 4

З ґрунтовними зауваженнями та коментарями до представленої роботи виступили рецензенти: доктор педагогічних наук, професор І.В. Сальник та доктор педагогічних наук, професор М.І. Садовий. Вони висловили думку, що незважаючи на зроблені зауваження, проголошені матеріали після доопрацювання можуть бути рекомендовані до подачі до спеціалізованої вченої ради як дисертаційне дослідження на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук.

фото 5фото 6

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор С.П. Величко позитивно охарактеризував роботу дисертанта в процесі проведення досліджень та оформлення їх результатів, подякував колегам за висловлені зауваження і висловив впевненість, що після усунення недоліків дисертаційне дослідження зможе відповідати чинним вимогам.

фото 7

У результаті обговорення доповіді голова засідання професор В.П. Вовкотруб запропонував учасникам прийняли рішення схвалити представлені матеріали та рекомендувати їх до подачі після доопрацювання й усунення виявлених недоліків до спеціалізованої вченої ради як дисертаційне дослідження на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук. Пропозиція була прийнята одноголосно.

Вітаємо В.В. Неліповича та його наукового керівника професора С.П. Величка із цим важливим кроком та бажаємо подальших успіхів у завершенні і успішному захисті дисертації.

Підготував доцент кафедри фізики та методики її викладання О.В. Волчанський