3 грудня 2020 року на фізико-математичному факультеті відбулося офіційне відкриття Міждисциплінарного наукового центру прикладних досліджень. Рішення про відкриття Центру було прийняте вченою радою університету ще в січні 2020 року. Але відомі події з обмеженнями публічних заходів внесли свої корективи у наміри організаторів. Але, як кажуть, краще пізніше…

001

Тож у четвер в 202-й фізматівській аудиторії на 12 годину 30 хвилин декан факультету і керівник Центру професор Ренат Ріжняк зібрав наукову громадськість для започаткування діяльності нової для нашого університету структури. Він і розпочав урочисте засідання, повідомивши присутніх про цілі та задачі функціонування Центру, про коло напрямків досліджень, що плануються. Напрямки досліджень особливо зацікавили присутніх, так як були названі деякі нові та незвідані науковцями університету «наукові стежки». Це в першу чергу:

кліометрія, історична інформатика, прикладні дослідження в спеціальних історичних дисциплінах, квантитативна історія, прикладна лінгвістика, соціоніка, рецептивна поетика,

а також досить відомі:

історія, філософія та соціологія науки, математико-статистичні методи в соціології, політології, психології, педагогіці, моделювання природних процесів та явищ.

Нарешті, на перший погляд, суто математичні та технічні (хоча, не факт, це також міждисциплінарні):

математичні та комп’ютерні моделі складних систем, фінансова математика, випадкові процеси та управління ризиками.

002

Ренат Ріжняк чітко сформулював мету створення Центру:

«Отримання учасниками співробітництва наукових результатів в галузі міждисциплінарних прикладних досліджень та концентрація наукових доробків навколо обраного напрямку з метою створення та видання наукового вісника державного масштабу».

003

Далі слово для виступу взяв проректор університету з наукової роботи, професор Сергій Михида, якому буде безпосередньо і підпорядковуватися Науковий центр у своїй діяльності. Він зазначив, що відкриття Наукового центру дасть можливість забезпечити отримання науковими і науково-педагогічними працівниками університету, студентами, аспірантами і докторантами наукових результатів в галузі міждисциплінарних прикладних досліджень. Науковий менеджер університету побажав учасникам зібрання натхнення та успіхів у підготовці та виданні наукових доробків з міждисциплінарних прикладних досліджень із залученням до авторського колективу вчених не лише університету, а й України та зарубіжних країн.

004

Професор Микола Садовий відзначив своєчасність започаткування такої форми наукового співробітництва, так як на факультеті уже накопичений певний досвід підготовки наукових праць з міждисциплінарних досліджень.

005

Після виступів колег професор Ренат Ріжняк презентував для присутніх доповідь про проведене протягом останніх 5-ти років разом з колегами – професором Наталею Пасічник та доцентом Катериною Акбаш – наукове дослідження на тему «Розвиток інформатики та інформаційних технологій у технічних університетах України (1961–2011 роки)». Присутніх доповідь зацікавила. Питання та коментарі висловлювали професор Юлія Харченкопрофесор Василь Кушнірпрофесор Ольга Авраменко, професор Євген Собольпрофесор Володимир Гриценко.

006

Кінцеве рішення було одностайним. Збиратися, заслуховувати доповіді, радитися, дискутувати, ділитися ідеями досліджень, співпрацювати! Крім того, вирішили доповнити сайт фізмату сторінкою з представленням Центру та його наукових доробків. Що ми невдовзі й зробимо! До речі, презентацію професор Рената Ріжняка можна переглянути тут, а тези його виступу невдовзі з’являться на web-сторінці факультету.