З 05 квітня 2019 р. до 23 квітня 2019 р. на фізико-математичному факультеті Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка тривало онлайн обговорення матеріалів VІІI Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції «ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ У ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІЙ, ТЕХНОЛОГІЧНІЙ І ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ», присвяченої 100-річчю І. Г. Ткаченка. Організатором і керівником конференції є доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності М.І. Садовий. Крім М.І. Садового, робоча група оргкомітету конференції об’єднала співробітників фізико-математичного факультету: доктора історичних наук, професора, декана факультету Р.Я. Ріжняка, кандидата фізико-математичних наук, доцента, доцента кафедри інформатики та інформаційних технологій В.О. Болілого, кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Н.В. Манойленко, кандидата технічних наук, доцента, доцента кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності С.І. Рябця, кандидата технічних наук, доцента, доцента кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності А.І. Ткачука, кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності О.М. Трифонову, старшого лаборанта кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, аспіранта О.Ю. Мошуренка.

001002

Всі охочі мали змогу прийняти участь в онлайн обговоренні наукових доробків своїх колег. Робота конференції відбувалася за наступними напрямками:

  1. Проблеми трудового та морального виховання у науково-педагогічній системі І.Г.Ткаченка та сучасність.
  2. Історія, зарубіжний та вітчизняний досвід, перспективи розвитку природничо-математичної, технологічної та професійної освіти.
  3. Інновації в освіті: методологічні, теоретичні, практичні та методичні аспекти.
  4. Застосування інформаційно-комунікаційних і комп’ютерних технологій та засобів навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті.
  5. Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності студентів та учнів в процесі навчання.
  6. Актуальні проблеми освіти та технологій у середній та вищій школі.

003004

23 квітня 2019 року відбулось пленарне засідання VІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті.

З вітальним словом до учасників конференції звернулися д.філол.н., професор, проректор з наукової роботи С.П. Михида, д.іст.н., професор, декан фізико-математичного факультету Р.Я. Ріжняк.

005006

Всі учасники пленарного засідання з зацікавленістю прослухали відеозвернення доньки І.Г. Ткаченка.

Цікавими і змістовими були доповіді:

– доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Миколи Ілліча Садового:

«Система трудового виховання у діяльності Івана Гуровича Ткаченка»;

– кандидата педагогических наук, зам. руководителя Центра менеджмента НИР, доцента кафедры прикладной информатики физико-математического факультета Арзамасского филиала ННГУ Сергея Васильевича Напалкова:

«О конструировании web-квестов образовательного назначения»;

– доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри біології та методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Надії Андріївни Калініченко:

«І.Г.Ткаченко про організацію дослідницької діяльності учнів»;

– доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, ректора Національного університету біоресурсів та природокористування, випускника Богданівської школи імені І.Г.Ткаченка Станіслава Миколайовича Ніколаєнка:

«Проблеми та перспективи вищої освіти в Україні»;

– учителя-методиста, методиста відділу освіти, молоді та спорту Знам'янської районної державної адміністрації Кіровоградської області Людмили Григорівни Бойчук:

«Богданівська школа імені Івана Гуровича Ткаченка – традиції продовжуються»

– учителя фізики та інформатики середньої школи І-ІІІ ступенів № 25 м. Києва Євгенії Юріївни Коростельової:

«Міжпредметні зв’язки в проектній діяльності учнів основної школи як основа компетентнісного навчання фізики»

– кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Наталії Володимирівни Сороко:

«Проектування STEAM-орієнтованого цифрового середовища школи (зарубіжний досвід)»

– заслуженного учителя України Івана Леонтійовича Мудрого:

«Традиції І.Г.Ткаченка у міжшкільних навально-виробничих комбінатах»

007008

В цілому під час пленарного засідання обговорення нагальних проблем освіти тривало в позитивній та натхненій обстановці, де всі охочі мали змогу висловити свої думки та пропозиції.

009010

Інформацію підготувала к.пед.н., доц. О.М.Трифонова