Корисні посилання для студентів

Організація та функціонування освітньо-наукового середовища на факультеті математики, природничих наук та технологій відбувається на засадах студентоцентризму, що відповідає Закону України «Про вищу освіту» та передбачає:

– заохочення здобувачів вищої освіти до ролі автономних і відповідальних суб’єктів освітнього процесу;

– створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, зокрема надання можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії;

– побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги і партнерства між учасниками освітнього процесу.

З метою забезпечення зазначених аспектів студентам створюються умови до активної самореалізації у виховному і громадському житті університету, на факультеті існує широкий спектр спортивних секцій (https://www.cuspu.edu.ua/ua/sports-leisure) та наукових гуртків . Студенти є активними учасниками студентського самоврядування , до діяльності яких долучаються як на рівні керівних органів, так і на волонтерських засадах.

Кожен студент за потреби забезпечується місцем у гуртожитку .

Вцілому з 2018 року, з моменту започаткування спеціальності Середня освіта (Природничі науки), студенти цієї спеціальності стали активними учасниками самих різноманітних заходів:

  • Наукова робота:

Всеукраїнський науково-методичний семінар «Шкільний учитель нового покоління»

Діяльність наукового гуртка «Концепції сучасного природознавства»

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція: «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи»

VІІI Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «Проблеми та інновації у природничо-математичній, технологічній і професійній освіті»

І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми природничої освіти: стратегії, технології та інновації» 

Всеукраїнський форум рад молодих учених 

Всеукраїнський науково-методичний семінар на тему: «Проблеми підготовки вчителів природничих наук на засадах інтеграції» 

III Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи»

XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті»

  • Навчальна робота

Конференція з навчальної пропедевтичної практики з психології

Онлайн семінар «Особливості реалізації білінгвального підходу в освітньому процесі з фізики»

Всеукраїнський науково-методичний семінар 

Онлайн-лекторій: д.пед.н., проф., дійсний член (академік ) НАПН України Михайло Тадейович Мартинюк лекція на тему «Теоретичні та практичні чинники становлення і розвитку системи підготовки учителів природничих наук в умовах реалізації Концепції Нової Української Школи»

Онлайн-лекторій: к.пед.н. Андрій Анатолійович Дробін лекція на тему «Нормативне забезпечення викладання фізики в основній та старшій школі» 

Онлайн-лекторій: к.хім.н., проф. Жолт Олександрович Кормош лекція на тему «Окисно-відновне титрування в аналітичній практиці»

Онлайн-лекторій: д.пед.н., проф., дійсний член (академік ) НАПН України Ольга Григорівна Ярошенко лекція на тему «Навчання предметів природничої освітньої галузі на засадах компетентнісного підходу»

Онлайн-лекторій: к.пед.н., доц. Галина Володимирівна Войтків лекція на тему «Дидактичний дизайн сучасного уроку фізики»

Онлайн-лекторій: Тетяна В’ячеславівна Ціперко лекція на тему «Програмно-методичне забезпечення викладання шкільного курсу хімії (7-9 клас) в умовах модернізації національної системи освіти»

Український освітній онлайн-портал для вчителів «На урок»

Підготовка до ЄВІ

Адаптація студентів І курсу у ЗВО

Адаптація студентів-першокурсників до умов навчання у ЦДПУ ім. В. Винниченка

  • Виховна робота

Х Фестиваль молодіжної книги «10 кРОКІВ з книгою»

Відвідування відділу природи Кіровоградського обласного краєзнавчого музею

Екскурсія до Державного підприємства «Чорноліське лісове господарство»

Захід «Палітра моди 2019»

Дня факультету «ПГФ 25»

Відвідування Кіровоградського обласного художнього музею

Фестиваль «Книговір»

Виставка «Жінка у червоному»

Правовий чат-бот від юридичної клініки «Artium De Lux»

Програма «Роман зі світлом»

День захисників і захисниць України

Вернісаж талантів 2021

Спартакіада–2021

День української писемності та мови

Інтелектуальна онлайн-гра «Що? Де? Коли?»

Відеоконкурс «Моє студентське життя»

Кубок ректора з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?»

День Збройних сил

  • Екологічне виховання

Екологічна акція

Еко-тренінг

Екскурсія на ферму та сироварню «Лісова коза»

Обговорення актуальних проблем екології в австрійській фаховій бібліотеці імені Бернхарда Штільфріда

  • Волонтерство

Волонтерська допомога на ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з фізики

Волонтерська акція, присвячена Дню Збройних Сил України

  • Цифровізація

Відбірковий турнір з робототехніки «First Lego League» на Кіровоградщині

Всеукраїнський тест «Цифрограм» на платформі «Дія. Цифрова освіта»

 

Зворотній зв'язок