Plusch

В.о. завідувач кафедрою природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність «Педагогіка. Хімія та біологія», кваліфікація «Вчитель хімії, біології, основ екології та безпеки життєдіяльності», 2002 рік.

Посада: доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Учене звання: доцент

Напрями наукової та професійної діяльності: професійне самовдосконалення майбутніх учителів природничих дисциплін, професійна спрямованість навчання фахових дисциплін майбутніх учителів природничих дисциплін

KrivulchenkoA.IОсвіта: Одеський державний університет імені І.І. Мечникова. Спеціальність «Географія», 1970 р.

Професійна діяльність:

  • 1970-1976 рр. - вчитель географії, завуч школи (Херсонська, Миколаївська обл.);
  • 1977-1985 рр. - інженер-гідрогеолог, інженер-ґрунтознавець, старший гідрогеолог Каховської гідрогеолого-меліоративної експедиції;
  • 1985 – 1999 рр. - ст. викладач, доцент, завідувач кафедри КДПУ ім. В.Винниченка ;
  • 1999-2002 рр. — докторант Львівського національного університету імені Івана Франка, доцент кафедри географії КДПУ ім.. В. Винниченка;
  • 2003-2014 рр. – професор, завідувач кафедри географії та геоекології КДПУ ім. В.Винниченка;
  • з 2018 р. – професор кафедри географії та геоекології ЦДПУ ім.. В.Винниченка.

Науковий ступінь, вчене звання: доктор географічних наук, професор

Теми дисертаційних досліджень:

  • «Принципы и методы ландшафтного подхода к оптимизации массивов орошения степной зоны (на примере Чаплинского массива орошения)», 1984 р.
  • «Галогеохімія ландшафтних комплексів ґрунто-підгрунтя Причорноморсько-Приазовського сухостепового краю», 2003 р.

Podoprygora fotoОсвіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В.К. Винниченка, фізико-математичний факультет, спеціальність «Фізика та інформатика», 1994 рік; Центральноукраїнський державний імені Володимира Винниченка, факультет іноземних мов, спеціальність «Середня освіта (Мова і література (англійська)», 2018 рік

Посада: завідувач відділу забезпечення якості та цифрового супроводу освіти,професор кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Учене звання: професор

Напрями наукової та професійної діяльності: формування та розвиток професійної компетентності майбутніх учителів фізики та природничих наук; теорія та методика навчання теоретичної фізики

Тема докторської дисертації: «Методична система навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах» зі спеціальностей: 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»; 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 2016 рік

bohanОсвіта: Дніпропетровський державний університет, хімічний факультет, спеціальність «Хімія», 1995 р.

Посада: доцент кафедри природничих наук, хімії, георафії   та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Учене звання: доцент

GeleveraO.F

Освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, спеціальність «Географія», 1994 р.

Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність «Агрономія», магістр, 2019 р.

Посада: доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Учене звання: доцент кафедри географії та геоекології

Напрямки наукової та професійної діяльності:Фізична географія; Ґрунтознавство; Гідрологія; Кліматологія; Геоекологія; Рекреаційна географія.

Тема дисертаційного дослідження: «Роль кальцію та алюмінію в функціонуванні лучних біогеоценозів Українських Карпат (на прикладі Воловецької Верховини)», 2002 рік.

klots1Освіта: Дніпропетровський державний університет, хімічний факультет, спеціальність «Хімія», 1999 рік

Посада: доцент кафедри природничих наук, хімії, георафії   та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Учене звання: доцент

Напрями наукової та професійної діяльності: Синтез та вивчення фізико-хімічних властивостей N-ацилокси-N-алкокси-гемінальних систем

Тема кандидатської дисертації: «Синтез і властивості N-ацилокси-N-алкоксигемінальних систем», 2003 рік

Myrza SidenkoV.N

Освіта: Одеський державний університет ім. І.І. Мечнікова,

геолого-географічний факультет, спеціальність «Географія», 1981 р.

Посада: доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Учене звання: доцент

Напрямки наукової та професійної діяльності: Біотичне та ландшафтне різноманіття території Центральної України; Формування мережі природно-заповідних територій, регіональної екологічної мережі; Охорона та раціональне використання природних ресурсів; Інноваційні технології викладання географічних дисциплін у вищій та середній освіті

Тема дисертаційного дослідження: «Флора і рослинність Добровеличківсько-Олександрівського геоботанічного округу та їх созологічне значення”, 2003 р.

Onojko2

Освіта: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, природничо-географічний факультет, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія», 2004 р.

Посада: доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Учене звання: доцент

Напрямки наукової та професійної діяльності: Систематика, класифікація, закономірності поширення, морфологічні та галохімічні особливості засолених і солонцюватих ґрунтів. Природно-заповідний фонд України. Проблеми та перспективи розвитку туризму в Кіровоградській області. Особливості розумового виховання учнів в позашкільній діяльності. Особливості планування процесу наукової творчості школярів в роботі природничо-географічних секцій позашкільних закладів

Тема дисертаційного дослідження: «Систематика, класифікація, морфолого-галогеохімічні особливості та закономірності поширення галогенних ґрунтів України (на прикладі межиріччя Дніпро-Молочна)», 2004 рік.

tereschenkoОсвіта: Дніпропетровський державний університет, хімічний факультет, спеціальність «Хімія», 1997 р.

Посада: доцент кафедри природничих наук, хімії, георафії   та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.

Учене звання: доцент.

Напрями наукової та професійної діяльності:

  1. Дослідження хіміко- аналітичних властивостей полігексаметиленгуанідіній хлориду (ПГМГ)+Cl- з трифенілметановими барвниками.
  2. Спектрофотометричне визначення продуктів поліелектролітів з органічних барвників та застосування в хімічного аналізі.

Тема дисертаційного дослідження: «Хіміко – аналітичні властивості асоціатів азотовмісних полікатіонів з органічними реагентами та їх використання в хімічному аналізі», 2009 рік.

TryfonovaОсвіта: Кіровоградський державний імені Володимира Винниченка, фізико-математичний факультет, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика», 2004 рік; Українська інженерно-педагогічна академія, факультет комп’ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освіті, спеціальність «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)», 2018 рік

Посада: заступник декана з виховної та профорієнтаційної роботи, доцент кафедри природничих наук, хімії, георафії та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Учене звання: доцент

Напрями наукової та професійної діяльності: Теоретико-методичні основи навчання фізики і технологій у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах (номер держ. реєстр. 0116U005381, з 2016); Дидактичні засади формування ресурсно-орієнтованого середовища (номер держ. реєстр. № 0116U005379, 2016–2018); Хмаро орієнтована віртуалізація навчального експерименту з фізики в профільній школі (номер держ. реєстр. 0116U005382, 2016–2018)

Тема докторської дисертації: «Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій у навчанні фізики і технічних дисциплін» зі спеціальностей: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти», 2020 рік

ZarubinaA.V

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка, спеціальність "Географія та біологія", 2001 р.;

Посада: старший викладач кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Науковий ступінь: кандидат географічних наук;

Учене звання: доцент

Напрямки наукової та професійної діяльності: Вивчення рекреаційно-туристичного потенціалу України та Кіровоградської області; Проблеми та перспективи розвитку сфери послуг Кіровоградської області; Активні види туристичної діяльності; Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів.

Тема дисертаційного дослідження:«Географічні основи формування та розвитку регіональної екомережі на території Кіровоградської області», 2010 р.

SemenyukL.L

Освіта: Київський державний педагогічний інститут ім. Максима Горького, спеціальність "Географія та біологія", 1990 р.

Посада: доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Учене звання: доцент

Напрямки наукової та професійної діяльності: Суспільна географія; Соціальна географія; Геоурбаністика; Проблеми регіональної економіки

Тема дисертаційного дослідження: "Суспільно-географічні аспекти розвитку сільської місцевості Кіровоградської області", 2007 р.

MaslovaN.M

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені  Володимира Винниченка, 1998, рік, спеціальність “Географія і біологія”

Посада: старший викладач кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Учене звання: -----

Напрямки наукової та професійної діяльності:

Наукові інтереси: Географія населення,  етногеографія, географія релігій, політична географія та геополітика,   методика навчання географії.

Напрямки наукової дільності:

Територіальні аспекти сучасних соціокультурних процесів та їх трансформації в Центральній Україні; Етномовна та георелігійна ситуація в Кіровоградській області; Розвиток етнотуризму в Україні та Кіровоградській області; Динаміка електоральних симпатій населення та електорально-географічні процеси  в Центральній Україні; Геодемографічні процеси в Україні та Кіровоградській області; Застосування інноваційних технологій в процесі навчання географії в середній та вищій школі.

Тема дисертаційного дослідження: «Сучасні соціокультурні процеси в Кіровоградській області: територіальні аспекти», 2014 рік.

SilchenkoYu.Yu

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія», 2005 р.

Посада: старший викладач кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Учене звання: доцент

Напрямки наукової та професійної діяльності:

Трудові ресурси, міграції населення, картографія, туризмознавство, проблеми соціально-економічного розвитку територій.

Тема дисертаційного дослідження: Суспільно-географічні аспекти використання трудового потенціалу Харківської області

forostovskaОсвіта: Одеський державний університет імені І.І. Мечнікова, хімічний факультет, спеціальність «Хімія», 1990р.

Посада: викладач кафедри природничих наук, хімії, георафії та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Напрямки наукової та професійної діяльності: Дослідження методичних аспектів викладання хімії в класах гуманітарного профілю.

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні умови готовності майбутнього вчителя хімії до реалізації професійного самовизначення»

CherednykDSОсвіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира  Винниченка, природничо-географічний факультет, спеціальність: "Хімія" та здобула кваліфікацію "Хімік. Вчитель хімії, біології та екології", 2013 рік.

Посада: завідувач лабораторії кафедри природничих наук, хімії, географії   та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Напрями наукової та професійної діяльності: формування та розвиток професійної компетентності майбутніх учителів природничих наук; методика реалізації фізичного складника освітньої галузі “ Природознавство” в начанні природничих наук учнів старшої школи.

LyashokKAОсвіта:  Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, природничо- географічний факультет, спеціальність: "Хімія" та здобула кваліфікацію вчителя хімії закладу загальної середньої освіти, 2019 рік.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, природничо- географічний факультет, спеціальність: «Природничі науки» та здобула кваліфікацію вчителя природничих наук, фізики, хімії, біології старшої школи закладу загальної середньої освіти, 2021 рік.

Посада: старший лаборант кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Напрями наукової та професійної діяльності: формування та розвиток професійної компетентності майбутніх учителів природничих наук; розвиток пізнавального інтересу учнів старшої школи до вивчення природничих наук.

TihonovaAEОсвіта:  Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, природничо- географічний факультет, спеціальність: "Хімія" та здобула кваліфікацію вчителя хімії закладу загальної середньої освіти, 2019 рік.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, природничо- географічний факультет, спеціальність: «Природничі науки» та здобула кваліфікацію вчителя природничих наук, фізики, хімії, біології старшої школи закладу загальної середньої освіти, 2021 рік.

Посада: старший лаборант кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Напрями наукової та професійної діяльності: формування та розвиток професійної компетентності майбутніх учителів природничих наук; формування ключових компетентностей з природничих наук засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

hudyakovaОсвіта: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, природничо-географічний факультет, спеціальність: «Середня освіта (Природничі науки)» .

Посада: старший лаборант кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Напрями наукової та професійної діяльності: Формування та розвиток професійної компетентності майбутніх учителів природничих наук.