Берлін Віталій

Науковий керівник: доктор пед. наук, професор Вовкотруб В.П.

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

 

АнотаціяАналізуються ергономічні вимоги до організації і проведення навчального фізичного експерименту, чинники психологічного захисту експериментаторів з навчального експерименту.

Ключові словамікроелектронні навчальні засоби, психологічний захист, задоволеність, діяння, призвичаємість, керованість, обслуговуваність.

Високіх Анатолій

Науковий керівник: доктор пед.наук, професор Вовкотруб В.П.

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

 

Анотація: Розглядаються аспекти і варіанти широкого впровадження цифрових засобів і методів вимірювань в процес постановки і виконання експериментальних завдань з фізики. Наведені відповідні варіанти модернізації експериментальних завдань до вивчення змінного струму в курсі фізики старшої школи.

Ключові слова: фізичний експеримент, набірне поле, прямі вимірювання, змінний струм, мультиметр, саморобні мікроелектронні прилади.

Волошин  Сергій

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Сірик Е.П

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

 

В статті розглядається доцільність використання інформаційно-комунікаційних технологій для організації лабораторного практикуму з фізики, як фундаментальної складової навчально-виховного процесу в підготовці майбутніх вчителів.

Голуб Олег

Науковий керівник: канд. пед. наук, професор Галатюк Ю.М.

Рівненський державний гуманітарний університет

 

Анотація. У статті досліджується проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності у процесі виконання фізичного практикуму, зокрема на основі концепції проблемного навчання, а також у контексті реалізації активних методів навчання.

Ключові слова: фізичний практикум, навчально-пізнавальна діяльність.

Коваль Павло

Науковий керівник: канд.ф-м наук, доцент  О. В. Волчанський

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

 

Анотація. В статті розглядається проблема підвищення ефективності викладання навчального матеріалу на заняттях з розділу «Атомна і ядерна фізика» курсу загальної фізики студентам природничих спеціальностей педагогічних університетів. Наводяться приклади використання комп’ютера для удосконалення лекційних демонстрацій.

Ключові слова. Інформаційні технології, інтернет-ресурси, квантова фізика, навчальний процес.

Котляр Анна

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доц. Сірик Е.П.

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

Анотація: у статті наведено приклад демонстраційного експерименту, який може бути відтворений завдяки розробленому педагогічному програмному засобу « Віртуальна фізична лабораторія з вивченні рідких кристалів».

Ключові слова: фізичний експеримент, рідкі кристали, віртуальна фізична лабораторія, програмний педагогічний засіб.

Лавошнік Вікторія

Науковий керівник: док. пед. наук, доцент Сальник І.В.

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

 

Анотація. Широке запровадження в навчальному процесі з фізики інформаційних технологій передбачає внесення змін в методику викладання предмету. Одним з методичних підходів, який забезпечує реалізацію в навчанні власних орієнтирів та вподобань вчителів і учнів, є створення цифрових навчальних комплектів.

Ключові слова: навчальний фізичний експеримент, електронні засоби навчання, цифровий навчальний комплект, інформаційно-комунікаційні технології.

Магар Владислав

Науковий керівник: канд.ф-м наук, доцент  О. В. Волчанський

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

 

Анотація: в статті розглядається можливість використання онлайн-ресурсу LinkedIn SlideShare під час навчального процесу, зокрема на уроках астрономії. Наведений приклад розробки  презентації для уроку з теми «Небесні світила та небесна сфера». Звертається увага на дидактичні та методичні аспекти застосування SlideShere на уроці.

Ключові слова: урок астрономії, ІКT, презентація, онлай-ресурс, SlideShere.

Миц Віталій

Науковий керівник: канд.ф-м наук, доцент  О. В. Волчанський

Кіровоградський педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотація: в статті розглядаються можливості використання ІКТ при вивченні майбутніми вчителями природничих дисциплін розділу "Будова Сонячної системи» у курсі астрономії. Показано, що використання комп’ютерних презентацій з відео-фрагментами, робота з інтерактивними моделями дозволяє активізувати роботу студенів, стимулює їх пізнавальну активність, сприяє формуванню навичок дослідницької діяльності

Ключові слова: навчання астрономії, інформаційні технології.

Підгорний Олександр

Науковий керівник: доктор пед. наук, доцент Ткаченко І. А.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

Анотація: В статті розглядається можливості програми Star Walk 2 та використання її вчителем і учнем при формуванні астрономічних понять.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, програмне забезпечення, новітні технології, формування понять, астрономія.

Стрельцова Анастасія

Науковий керівник – доктор пед. наук, професор Вовкотруб В.П.

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

 

АнотаціяРозглядається проблема вивчення і експериментального дослідження експлуатаційних характеристик джерел електричного струму, що є актуальним за умов широкого використання джерел постійного струму в засобах електроніки. Запропоноване сучасне матеріальне забезпечення для забезпечення виконання відповідних експериментальних завдань в старшій профільній школі.

Ключові словаджерело електрорушійної сили, максимальна потужність, максимально допустимий струм, мультиметри, лабораторне набірне поле.