Ільніцька Катерина, Криворучко Інна

Науковий керівник: канд. ф.-м. наук, доцент Краснобокий Ю.М.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Анотація: В статті розглядаються методичні аспекти організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення «Атомної та ядерної фізики»в умовах комп’ютеризації навчального процесу та з урахуванням реформування середньої освіти.

Ключові слова:самостійна робота учнів,навчально-пізнавальна діяльність, реформування освіти, інноваційне навчання, індивідуальні навчальні завдання.

 

Биченко Тетяна

Науковий керівник: канд. техн. наук, професор Царенко О.М.

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

АнотаціяВ статті розглядаються елементи методики вивчення розділу «Квантова фізика» в загальноосвітній школі з метою впровадження ідеї розвиваючого навчання.

Ключові слова: фізична освіта, квантова фізика, розвиваюче навчання, методика навчання фізики.

Головко Іван

Науковий керівник: канд. пед. наук, професор Галатюк Ю.М.

Рівненський державний гуманітарний університет

 

Анотація. У статті розкривається дидактичний зміст фізичної задачі як засобу проблемного забезпечення та формування навчально-пізнавальної діяльності, визначаються засоби та механізми управління навчально-пізнавальною діяльністю у процесі розв’язування фізичних задач.

Ключові слова: діяльнісний підхід, навчальна фізична задача, навчально-пізнавальна діяльність.

Додорошко Сергій

Науковий керівникканд. пед. наук, доцент Чінчой О.О.

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

 

У статті висвітлено теоретичні засади використання ІКТ при викладанні фізики. Розглянуто окремі програмні продукти, які можна застосовувати під час вивчення розділу ”Електродинаміка”.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, бібліотека електронних наочностей, віртуальна фізична лабораторія», Microsoft Excel.

Владислав Ковтуцький

Науковий керівник: канд. техн. наук, доцент Рудик О.Ю.

Хмельницький національний університет

 

Анотація: Розглядається застосування SolidWorks Simulation для розрахунку шестерні модернізованої коробки передач автомобіля ГАЗ-53.

Ключові слова: метод скінченних елементів, SolidWorks Simulation, шестерня.

Кугно Тетяна

Науковий керівник: докт. хім. наук, професор Хоботова Е.Б.

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація: В статті розглядаються шляхи розвитку екологічної освіти на прикладі одного з ВНЗ України.

Ключові слова: екологічна освіта, активні методи навчання, індивідуальні завдання, практичні навики

 

Олійник Іван

Науковий керівник: док. пед. наук, професор Садовий М.І.

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

 

Анотація: В статті розглядається питання формування екологічної компетентності у майбутніх учителів фізики під час проведення навчальних екскурсій, приділена увага висвітленню питань альтернативних джерел енергії, як основи енергетики майбутнього.

Ключові слова: екологічна компетентність, підготовка вчителів фізики, альтернативні джерел енергії, навчальні екскурсії.

Максим Хомутенко

Науковий керівник: док. пед. наук, професор Садовий М.І.

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

 

Анотація: У статті досліджено один із способів впровадження комбінованого навчання в хмаро орієнтованому навчальному середовищі з фізики шляхом інтеграції аудиторної та позааудиторної роботи студентів під час виконання лабораторних робіт із дисципліни «Спеціальний фізичний практикум у ВНЗ».

Ключові слова: комбіноване навчання, хмаро орієнтоване навчальне середовище з фізики, віртуальний фізичний експеримент, методика навчання фізики у вищій школі, експериментаторська компетентність.

 

Шевчук Анастасія

Науковий керівник: канд. техн. наук, професор Царенко О.М.

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

 

Анотація: В статті показано, що формування в студентів уявлення про єдність ФКС, що є складовою НКС зумовлені концепцією цілісного відображення фізичної науки в навчальному процесі.

Ключові слова: сучасна фізика, методи наукового пізнання, наукова картина світу, фізична картина світу.