Викладачі кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності регулярно переймають найкращий науково-педагогічний досвід у колег закладів вищої освіти (ЗВО) України. Під час стажувань, наші викладачі вивчають організаційну структуру, особливості освітнього процесу, знайомляться з матеріально-технічною, інформаційною базами, матеріалами навчально-методичного забезпечення освітнього процесу закладів освіти. Впровадження кращого досвіду українських ЗВО викладачами у науково-педагогічну діяльність дозволяє їм досягати кращої якості знань студентів, підвищувати рівень їх фахових компетенцій, застосовувати сучасні методики навчання у викладанні навчальних дисциплін тощо. Участь у наукових конференціях, семінарах, форумах та ін., дозволяє покращувати власний рівень наукових досліджень та публікувати їх результати в українських та зарубіжних виданнях. Загалом стажування викладачів сприяють ефективному впровадженню сучасних стандартів освіти, формуванню активної громадянської позиції, направленої на встановлення в Україні європейських стандартів життя та освіти.

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в Україні

№з/п

ПІБ

Місто перебування та термін

Результати перебування

1.                   

Садовий М.І.

1) Умань.

Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини.

2) Київ.

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

Термін: шість місяців

3) Харків.

Українська інженерно-педагогічна академія.

01.12.2020-

11.12.2020

Інформація на сайті фізико-математичного факультету ЦДПУ

1) довідка про стажування, від   07.12.16 р. Тема: «Методика використання самоорганізуючих систем у навчанні природничих дисциплін та екології». Звіт затверджено наказом ректора Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка № 175 ун від 16.12.2016 р.

2) свідоцтво про науково-педагогічне стажування № 12 СС 02125295/006492-16, від 28.06.2016 р. Тема: «Основи виробництва, технології, обробки конструкційних матеріалів та профільної підготовки в технологічній освіті».

3) свідоцтво про підвищення кваліфікації «ПК 02071228/005624-20. (Стажування з дисциплін: «Основи наукових досліджень», «Основи інженерно-педагогічних досліджень», «Основи САПР (за професійним спрямуванням»). Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ №161/1-ун від 23 грудня 2020 р.

2.                   

Абрамова О.В.

1) Умань.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

09.01.2018 –

09.02.2018 р.

2) Харків.

Українська інженерно-педагогічна академія

01.12.2020-

11.12.2020

Інформація на сайті фізико-математичного факультету ЦДПУ

1) довідка про проходження стажування № 243/01 від 14.02.2018 р. Тема стажування: «Застосування сучасних освітніх технологій у викладанні трудового навчання та вивчення актуального методичного інструментарію при викладанні блоку дисциплін з «Конструювання та моделювання одягу з практикумом» і «Композиції костюма».

2)свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 02071228/005615-20. (Стажування з таких дисциплін: «Технології виробів легкої промисловості», «Рисунок і композиція костюма», «Спецрисунок і основи композиції», «Художнє проєктування костюму», «Методика професійного навчання», «Основи прикладної антропології»). Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ №161/1-ун від 23 грудня 2020 року.

3.                   

Анісімов Микола Вікторович

1) Кропивницький.

Кіровоградська льотна академія НАУ

Інформація на сайті фізико-математичного факультету ЦДПУ

1) довідка про стажування № 72-к, від 28.03.2018 р. (Стажування з таких дисциплін: Стандартизація, метрологія та сертифікація; Методика викладання загальнотехнічних дисциплін, Інженер та комп’ютерна. графіка, Вибрані питання креслення. Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка № 10-к від 18.01.2018 р.

4.                   

Богомаз-Назарова Сніжана Миколаївна

1) Київ.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Термін: шість місяців

2) Кропивницький.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка

3) Кропивницький.

Льотна академія національного авіаційного університету

4) Кропивницький.

Льотна академія національного авіаційного університету.

5) Кропивницький.

Державне підприємство «Кіровоградський експертно-технічний центр Держпраці».

6) Кропивницький.

Академія цифрового розвитку.

7) Харків.

Українська інженерно-педагогічна академія.

01.12.2020-

11.12.2020

Інформація на сайті фізико-математичного факультету ЦДПУ

1) свідоцтво про науково-педагогічне стажування № 12 СС 02125295/006496-16, від 07.06.2016 р.  Тема: «Харчові технології та їх естетика у професійній освіті».

2)  сертифікат про підвищення кваліфікації   серія ДО № 247, від 20.01.2017 р. Тема: «Розроблення дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка КДПУ, moodle-КДПУ». свідоцтво про науково-педагогічне стажування № 82/19;

3) сертифікат №10265, від 24.05.2019 р.  Тема: «Нові технології підприємницької діяльності».

4) сертифікат про науково-педагогічне стажування №116/19, від 21.05.2019. Тема: «Основи керування мультикоптерами».

5) посвідчення про підвищення кваліфікації №20284–02 від 03.09.2020 р. Тема: «Навчання з питань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки».

6) сертифікат про проходження вебінару серія B № 004278, від 03.06.2020 р. Тема: «Використання Google meet в освітній діяльності». ТОВ «Всеосвіта» дистанційне стажування; сертифікат про проходження вебінару серія FA № 906414, від 18.05.2020 р. Тема: «Створення інтерактивних робочих аркушів на платформі Wizer.me та Classkick».

7) свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 02071228/005616-20. (Стажування з таких дисциплін: «Основи дизайну», «Технічна естетика», «Прикладна творчість», «Основи рекламної діяльності», «Народні ремесла», «Виставкова діяльність»). Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ №161/1-ун від 23 грудня 2020 р.

5.                   

Соменко Дмитро Вікторович

1) Кропивницький.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка.

Дисертаційне дослідження на тему «Розвиток пізнавальної активності студентів педагогічних університетів у процесі навчання фізики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій» зі спеціальності

13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика)

(2015 рік)

6.                   

Кононенко Сергій

Олексійович

1) Кропивницький.

Центральноукраїнський національний технічний університет.

2) Кропивницький.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка.

3) Харків.

Українська інженерно-педагогічна академія.

01.12.2020-

11.12.2020

Інформація на сайті фізико-математичного факультету ЦДПУ

1) довідка про проходження стажування № 02 -14/11 -798, від 15.05.2019 р. Тема: «Методика викладання електротехніки, радіоелектроніки та машинознавства (енергетичні машини)». Звіт затверджено наказом ректора КДПУ ім. В. Винниченка № 93-ун від 03.06.2019 р.

2) сертифікат про підвищення кваліфікації серія ДО № 219 від 18.11.2016 р. Тема: «Розроблення дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка КДПУ, Moodle-КДПУ».

3) свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 02071228/005617-20. (Стажування з дисциплін: «Електротехніка та промислова електроніка», «Машинознавство (за професійним спрямуванням)». Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ №161/1-ун від 23 грудня 2020 р.

7.                   

Куценко Тетяна Володимирівна

1) Кропивницький.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка.

2) Київ.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

18.11.2019 - 27.12.2019.

3) Харків.

Українська інженерно-педагогічна академія.

01.12.2020-

11.12.2020

Інформація на сайті фізико-математичного факультету ЦДПУ

1) сертифікат про підвищення кваліфікації серія ДО № 182, від 26.04.2016 р. Тема: «Розроблення дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка КДПУ, moodle-КДПУ».

2) довідка про проходження стажування №61, від 06.03.2020 р. Тема «Підвищення ефективності підготовки учителів (викладачів) спеціальності «Трудове навчання. Технології» та професійної освіти «Технологія виробів легкої промисловості». Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка №  81-ун від 14.07.2020 р.

3) свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 02071228/005620-20. (Стажування з дисциплін: «Матеріалознавство виробів легкої промисловості», «Виробниче навчання», «Технологічний практикум», «Народні ремесла», «Прикладна творчість». Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ №161/1-ун від 23 грудня 2020 р.

8.                   

Манойленко Н.В.

1) Кропивницький.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

22.01.2016-

05.02.2016 р.

2) Умань.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

09.01.2018 –

09.02.2018 р.

3) Харків.

Українська інженерно-педагогічна академія

01.12.2020-

11.12.2020 Інформація на сайті фізико-математичного факультету ЦДПУ

1) сертифікат про підвищення кваліфікації   серія ДО №157 від 05.02.2016. Тема: «Розробка дистанційних курсів засобами Вікі -КДПУ, Хмарка-КДПУ, Moodle-КДПУ». Звіт затверджено наказом ректора Кіровоградського державного університету імені Володимира Винниченка № 5 ун від 05.02.2016 р.

2) довідка про проходження стажування № 242/01, від 14.02.2018 р. Тема: «Особливості підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій під час вивчення фахових дисциплін».

3) свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 02071228/005620-20 . (Стажування з дисциплін: «Історія технологій (за професійним спрямуванням)», «Костюм народів світу»). Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ №161/1-ун від 23 грудня 2020 року.

9.                   

Мироненко Н.В.

1) Кропивницький.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

10.01.2016-

22.01.2016 р.

2) Умань.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

09.01.2018 –

09.02.2018 р.

3) Харків.

Українська інженерно-педагогічна академія

01.12.2020-

11.12.2020 р.

Інформація на сайті фізико-математичного факультету ЦДПУ

1) сертифікат про підвищення кваліфікації   серія ДО №142 від 22.01.2016. Тема: «Розробка дистанційних курсів засобами Вікі -КДПУ, Хмарка-КДПУ, Moodle-КДПУ». Звіт затверджено наказом ректора Кіровоградського державного університету імені Володимира Винниченка № 5 ун від 22.01.2016 р.

2) довідка про проходження стажування №241/01 від 14.02.2018 р. Тема стажування: «Особливості підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій під час вивчення фахових дисциплін».

3) свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 02071228/005622-20 . Стажування з дисциплін: «Організація проектування та виробництва виробів легкої промисловості», «Виробниче навчання». Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ №161/1-ун від 23 грудня 2020 р.

10.               

Пуляк О.В.

1) Київ.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Термін: 6 місяців

2) Кропивницький.

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

3) Кропивницький

Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка

4) Кропивницький

ДП «Кіровоградський експертно-технічний центр держпраці»

5) Київ.

Федерація профспілок України

6) Харків.

Українська інженерно-педагогічна академія

01.12.2020-

11.12.2020

Інформація на сайті фізико-математичного факультету ЦДПУ

1) свідоцтво про науково-педагогічне стажування   № 12 СС 02125295/006491-16 від 07.06.2016 р. Тема: «Сфера обслуговування: Готельно-ресторанна справа у професійній освіті».

2) диплом про проходження курсів Школи Бізнесу Нурд Університету (Норвегія)  професійної підготовки за програмою «Менеджмент та IT-технології підприємницької діяльності»; сертифікат № 6985 від 14.05. 2016 р.

3) сертифікат про підвищення кваліфікації серія ДО № 244 від 20.01.2017 р. Тема стажування: «Розробка навчальних курсів для дистанційної освіти студентів». Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В Винниченка № 7-ун від 20.01.17 р.

4) посвідчення № 17219-21, від 11.09.2017 р про підвищення кваліфікації. Тема: «Законодавчі акти з охорони праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електронебезпека та пожежна безпека.

Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В Винниченка № 127-ун від 10.10.17 р.

5) посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці № 461, від 27.10.2017 р. представника з питань охорони праці Кіровоградської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. Тема: «Закон України «Про охорону праці», «Про профспілки, їх гарантії діяльності», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», інші закони України та нормативно-правові акти з охорони праці за програмою і в обсягах згідно з додатком;4 НПАОП 0.00–4.12-05 та додатком 2 до постанови Президії ФПУ від 28.02.2013 №. П-16-12».

6) свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 02071228/005623-20. ( Стажування з дисциплін: «Управління персоналом», «Сучасні PR-технології», «Основи маркетингу», «Імеджелогія». Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ №161/1-ун від 23 грудня 2020 року.

11.               

Рябець

Сергій

Іванович

1) Кропивницький.

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка

2) Кропивницький.

Центральноукраїнський національний технічний університет.

Інформація на сайті фізико-математичного факультету ЦДПУ

1) сертифікат про підвищення кваліфікації серія ДО №146, від 22.01.2016 р. Тема: «Розроблення дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ, moodle-КДПУ».

2)  довідка про стажування (№ 02-14/11-799), від 28.05.2019 р. Тема: «Застосування сучасних освітніх технологій та вивчення актуального методичного інструментарію при викладанні блоків дисциплін з «Основ виробництва», «Машинознавства» та «Виробництва та обробки конструкційних матеріалів» та дисципліни «Будова автомобіля». Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка № 93-ун від 03.06.2019 р.

12.               

Ткачук

Андрій

Іванович

1) Київ.

ДСНС України. Інститут державного управління у сфері цивільного захисту.

2) Кропивницький.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

3) Кропивницький.

Центрально-український національний технічний університет

4) Кропивницький

ДП "Кіровоградський експертно-технічний центр Держпраці.

Інформація на сайті фізико-математичного факультету ЦДПУ

1) свідоцтво про підвищення кваліфікації ІДУЦЗ 09511660 № 000036 від 25.04.2018 р. Тема стажування: «Застосування сучасних освітніх технологій та актуального методичного інструментарію при викладанні дисципліни «Безпека життєдіяльності».

2) сертифікат серія про підвищення кваліфікації ДО №246 від 20.01.2017 р. Тема стажування: «Розробка навчальних курсів для дистанційної освіти студентів». Навчання за програмою «Розроблення дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка КДПУ, moodle-КДПУ».

3) довідка про проходження стажування № 02-14/11-798 від 28.05.2019 р. Тема стажування: «Застосування сучасних освітніх технологій у викладанні трудового навчання та вивчення актуального методичного інструментарію при викладанні блоку дисциплін з «Технічної механіки», «Вибраних питань технічної механіки» та «Прикладної механіки». Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка № 93-ун від 03.06.2019 р.

4) посвідчення про проходження стажування № 20299-10 від 11.09.2020 р. Тема: «Застосування сучасних освітніх технологій у викладанні охорони праці та вивчення актуального методичного інструментарію при викладанні блоку дисциплін з «Основ охорони праці» та «Охорони праці в галузі».

13.               

Царенко Олександр Миколайович

1) Кропивницький.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

2) Кропивницький.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені В.Винниченка.

Термін: 1 рік 4 міс.

3) Кропивницький.

Центрально-український національний технічний університет.

4) Кропивницький.

ДП «Кіровоградський експертно-технічний центр Держпраці».

5) Київ.

Інформація на сайті фізико-математичного факультету ЦДПУ

1) сертифікат про підвищення кваліфікації ДО №141 від 22.01.2016 р. Тема: «Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка КДПУ, Мoodle-КДПУ». Звіт затверджено наказом ректора КДПУ ім. В.Винниченка № 7-УН від 22.01.2016 р.

 

2) диплом про підвищення кваліфікації в магістратурі за освітньою програмою 014.10.01. Середня освіта (Трудове навчання та технології) М18 №182185 від 31.12.2018 р.

3) довідка про підвищення кваліфікації (стажування) №42 к/с від 25.05.2018 р. Тема: «Сучасні освітні технології у викладанні трудового навчання та дисциплін автосправи». Звіт затверджено наказом ректора КДПУ ім. В.Винниченка № 13-УН від 30.05.2018 р.

4) посвідчення про підвищення кваліфікації № 20073-21 від 20.02.2020 р. Тема: «Законодавчі акти з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки». Наказ Управління Держпраці у Кіровоградській області від 05.02, №78. Протокол №73 засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці від 20.02.2020.

5) сертифікат підвищення кваліфікації виданий 20.10.2020 р. Участь у тренінгах у рамках проекту «Цифрова грамотність освітян». В рамках проєкту «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості» (SC3), який співфінансується Європейським Союзом та Британською Радою в Україні.

14.               

Царенко Ірина Леонтіївна

1) Кропивницький.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

2) Кропивницький.

ДП «Кіровоградський експертно-технічний центр Держпраці».

3) Київ.

Інформація на сайті фізико-математичного факультету ЦДПУ

1) сертифікат про підвищення кваліфікації ДО №254 від 20.01.2017 р.Тема стажування: «Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка КДПУ, Мoodle-КДПУ». Звіт затверджено наказом ректора КДПУ ім. В.Винниченка № 7-УН від 20.01.2017 р.

2) посвідчення про підвищення кваліфікації № 17219-18 від 11.09.2017 р. Тема: «Законодавчі акти з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки». Звіт затверджено наказом ректора КДПУ ім. В.Винниченка № 127-УН від 10.10.2017 р.

 

 

3) сертифікат підвищення кваліфікації виданий 20.10.2020 р. Участь у тренінгах у рамках проекту «Цифрова грамотність освітян». В рамках проєкту «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості» (SC3), який співфінансується Європейським Союзом та Британською Радою в Україні.

15.               

Чубар Василь Васильович

1) Кропивницький.

Кропивницький державний педагогічний університет імені В. Винниченка.

2) Кропивницький.

Центральноукраїнський національний технічний університеті.

Інформація на сайті фізико-математичного факультету ЦДПУ

1)   сертифікат про підвищення кваліфікації серія ДО №146 від 20. 01. 2017 р. Тема: «Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ, мoodle-КДПУ».

2) довідка про проходження стажування   № 02-14 / 11-797 від 28. 05. 2019 р. Тема: «Застосування сучасних освітніх технологій та вивчення актуального методичного інструментарію при викладанні блоків дисциплін з «Вибрані питання технічної механіки», «Технічна механіка: Прикладна механіка», «Технічна механіка: Основи технічного конструювання», «Інженерна та комп’ютерна графіка: Крес-лення», «Технології галузей професійної діяльності у регіоні»

Звіт затверджено ректором ЦДПУ імені В. Винниченка

№ 93-ун від 03 06 2019 р.

16.               

Чистякова Л.О.

1) Кропивницький

Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка

10.01.2016 - 22.01.2016 р.

2) Харків. Українська інженерно-педагогічна академія

01.12.2020-

11.12.2020

Інформація на сайті фізико-математичного факультету ЦДПУ

1) сертифікат про підвищення кваліфікації серія

ДО № 143, від 22.01.2016 р. На тему: «Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка КДПУ, moodle-КДПУ».

2) свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 02071228/005627-20 (Стажування з таких дисциплін «Конструювання виробів легкої промисловості», «Технічна естетика», «Прикладна творчість», «Основи раціонального використання матеріалів», «Екологічна переробка матеріалів», «Методика факультативної та гурткової роботи»). Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ №161/1-ун від 23 грудня 2020 року.

17.               

Щирбул Олександр Миколайович

1) Київ.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

07.12.15-

07.06.16 р .

2) Кропивницький.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка.

25.01.16 - 05.02.16 р.

3) Кропивницький.

Центральноукраїнський національний технічний університет.

02.05.18 –

30.05.18 р.

4) Кропивницький.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені В. Винниченка.

02.04. 2018 –

28.05.2018 р.

5) Харків.

Українська інженерно-педагогічна академія.

01.12.2020-

11.12.2020

Інформація на сайті фізико-математичного факультету ЦДПУ

1) свідоцтво про науково-педагогічне стажування 12СС 02125295/005497-16 від 07. 06.2016 р. Тема: «Використання комп’ютерних технологій навчання в професійній освіті» . Звіт затверджено наказ по КДПУ ім. В. Винниченка № 146/1-к від 11.12.15 р.

2) сертифікат про підвищення кваліфікації серія ДО № 165, від 5.02.2016 р. Навчання за програмою «Розроблення дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка КДПУ, moodle-КДПУ». Тема стажування: «Розробка навчальних курсів для дистанційної освіти студентів».

3) довідка про проходження стажування №43-к/с від 31 .05. 2018 р. за програмою: «Застосування сучасних освітніх технологій у викладанні трудового навчання та вивчення актуального методичного інструментарію при викладанні блоку дисциплін, «Технічна творчість», «Практикум з електротехнічних робіт».

4) довідка про проходження стажування №233-н від 17.05. 2018 р. за програмою: «Застосування сучасних освітніх технологій у викладанні трудового навчання та вивчення актуального методичного інструментарію при викладанні дисципліни «Народні ремесла».

5) свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 02071228/005628-20. (Стажування з таких дисциплін: «Інженерно-педагогічна творчість», «Цифрові технології в освітньому процесі»). Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ №161/1-ун від 23 грудня 2020 р.

18.               

Трифонова О.М.

1) Кропивницький.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

2) Умань.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

3) Харків.

Українська інженерно-педагогічна академія навчання

4) Харків.

Українська інженерно-педагогічна академія навчання.

01.12.2020-

11.12.2020

Інформація на сайті фізико-математичного факультету ЦДПУ

1) сертифікат про підвищення кваліфікації №148 від 22.01.2016. Тема: «Розробка дистанційних курсів засобами Вікі –КДПУ, Хмарка-КДПУ, Moodle-КДПУ». Звіт затверджено наказом ректора Кіровоградського державного університету імені Володимира Винниченка № 5 ун від 22.01.2016 р.

2) довідка про підвищення кваліфікації № 3174/01 від 07.12.2016 р. Тема: «Формування фахової та предметної компетентнотей майбутніх учителів фізики в умовах сучасного освітнього середовища з врахуванням тенденцій розвитку сучасної наукової картини світу».

3) диплом магістра М18 № 121707 від 31.12.2018 р. Спеціальність «015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» .

4) свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 02071228/005625-20. (Стажування з таких дисциплін: «Методика професійного навчання», «Наукова картина світу», «Ергономіка»). Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ №161/1-ун від 23 грудня 2020 р.

19.               

Шлянчак Світлана Олександрівна

1) Кропивницький.

Центральноукраїнський національний технічний університет.

Інформація на сайті фізико-математичного факультету ЦДПУ

1) довідка про проходження науково-педагогічне стажування стажування № 17-36/21-18-737 від 10 травня 2018 р. Тема: «Інформатика, елементи програмування та інформаційно-комунікаційні технології у процесі професійної підготовки студентів».