Викладачі кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності регулярно переймають найкращий науково-педагогічний досвід у зарубіжних колег. Під час міжнародних стажувань наші викладачі вивчають організаційну структуру, особливості освітнього процесу, знайомляться з матеріально-технічною, інформаційною базами, матеріалами навчально-методичного забезпечення освітнього процесу зарубіжних закладів освіти. Впровадження кращого закордонного досвіду викладачами у науково-педагогічну діяльність дозволяє їм досягати кращої якості знань студентів, підвищувати рівень їх фахових компетенцій, застосовувати сучасні методики навчання у викладанні навчальних дисциплін тощо. Участь у міжнародних наукових конференціях, семінарах, форумах та ін., дозволяє покращувати власний рівень наукових досліджень та публікувати їх результати в українських та зарубіжних виданнях. Загалом, міжнародні стажування викладачів сприяють застосуванню сучасних стандартів освіти, формуванню активної громадянської позиції, направленої на встановлення в Україні європейських стандартів життя, освіти тощо.

№з/п

ПІБ

Країна перебування та термін

Результати перебування

1.             

Чистякова Л.О.

Республіка Білорусь

26.09.2016- 01.10.2016 (очна частина)

Інформація на сайті фізико-математичного факультету ЦДПУ

1) участь у III Міжнародній науково-практичній конференції «Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тенденции, достижения, проблемы»

2) довідка №01-29/2435 від 29.09.2016 про науково-педагогічне стажування на базі кафедрі дошкільної освіти та технологій факультету педагогіки і психології Барановицького державного університету

2.             

Абрамова О.В.

Польща,

17.12.2018-06.04.2019,

очна частина: 31.03.2019- 6.04.2019,

Інформація на сайті фізико-математичного факультету ЦДПУ

1) сертифікат про міжнародне стажування (підвищення кваліфікації) №1/04/2019 від 06.04.2019р. обсягом 180 годин на тему "Інноваційні технології в освіті" у Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (на базі спеціальності «Wzornictwo» (Дизайн)), звіт затверджений ректором ЦДПУ, протокол № 74-ун від 2.05.19.

2) сертифікат про участь у Міжнародній конференції «Сучасні інноваційні та інформаційні технології в розвитку суспільства», 1-3 квітня 2019 року в м. Катовіце, Польща.

3) сертифікат про участь у роботі науково-методичного семінару «Наука і практика в системі освіти країн Європейського Союзу», 6 квітня 2019 р., Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Польща

4) Участь у роботі міжнародного культурно-просвітницького проекту «Європа – наш спільний дім»

3.             

Мироненко Н.В.

Польща,

17.12.2018-06.04.2019,

очна частина: 31.03.2019- 6.04.2019,

Інформація на сайті фізико-математичного факультету ЦДПУ

1) сертифікат про міжнародне стажування (підвищення кваліфікації) №1/04/2019 від 06.04.2019р. обсягом 180 годин на тему "Інноваційні технології в освіті" у Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (на базі спеціальності «Wzornictwo» (Дизайн)), звіт затверджений ректором ЦДПУ, протокол № 74-ун від 2.05.19.

2) сертифікат про участь у Міжнародній конференції «Сучасні інноваційні та інформаційні технології в розвитку суспільства», 1-3 квітня 2019 року в м. Катовіце, Польща.

3) сертифікат про участь у роботі науково-методичного семінару «Наука і практика в системі освіти країн Європейського Союзу», 6 квітня 2019 р., Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Польща

4) Участь у роботі міжнародного культурно-просвітницького проекту «Європа – наш спільний дім»

4.             

Пуляк О.В.

Польща,

17.12.2018-06.04.2019,

очна частина: 31.03.2019- 6.04.2019,

Інформація на сайті фізико-математичного факультету ЦДПУ

1) сертифікат про міжнародне стажування (підвищення кваліфікації) №17/04/2019 від 06.04.2019р. обсягом 180 годин на тему "Інноваційні технології в освіті" у Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach. Звіт затверджений ректором ЦДПУ, протокол № 74-ун від 2.05.19.

2) сертифікат про участь у Міжнародній конференції «Сучасні інноваційні та інформаційні технології в розвитку суспільства», 1-3 квітня 2019 року в м. Катовіце, Польща.

3) сертифікат про участь у роботі науково-методичного семінару «Наука і практика в системі освіти країн Європейського Союзу», 6 квітня 2019 р., Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Польща

4) Участь у роботі міжнародного культурно-просвітницького проекту «Європа – наш спільний дім»

5.             

Манойленко Н.В.

Польща

м. Пшеворськ,

21.01.2019-01.02.2019

1) сертифікат про міжнародне стажування (підвищення кваліфікації) №IFC-WSSG/wk/2019-238 від 12.02.2019р. обсягом 120 годин на тему «Сучасні методики викладання у вищій школі» у Вища школа соціально-економічної освіти. Звіт затверджений ректором ЦДПУ, протокол № 9 від 20.02.2019.

6.             

Садовий М.І.

Польща,

15.06.2019-29.09.2019,

очна частина:

21.09.2019-30.09.2019

Інформація на сайті ЦДПУ

Інформація на сайті лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти ЦДПУ

Чехія 22.10.- 15.12.2020

1) сертифікат про міжнародне стажування (підвищення кваліфікації) №10/9/2019 від 29.09.2019 р. обсягом 180 годин на тему «Підвищення ефективності професійної підготовки у вузі». Звіт затверджений ректором ЦДПУ, протокол № 150-ун від 28.10.2019.

Наказ ректора ЦДПУ «Про направлення на підвищення кваліфікації (стажування)» від 17.06.2019 № 109/1-к.

2) сертифікат про участь у роботі II Міжнародної конференції «Інноваційні та інформаційні технології в ХХІ столітті»

3) сертифікат про міжнародне підвищення кваліфікації (стажування) у Університеті імені Масарика, м. Брно, Чехія Online course «Quality in Higher Education» з “22” жовтня 2020 року по “15” грудня 2020 року. Звіт затверджений ректором ЦДПУ№12-ун від 20 січня 2021 року

7.             

Трифонова О.М.

Польща,

15.06.2019-29.09.2019,

очна частина:

21.09.2019-30.09.2019

Інформація на сайті ЦДПУ

Інформація на сайті лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти ЦДПУ

1) сертифікат про міжнародне стажування (підвищення кваліфікації) №12/9/2019 від 29.09.2019 р. обсягом 180 годин на тему «Підвищення ефективності професійної підготовки у вузі». Звіт затверджений ректором ЦДПУ, протокол № 150-ун від 28.10.2019.

Наказ ректора ЦДПУ «Про направлення на підвищення кваліфікації (стажування)» від 17.06.2019 № 109/1-к.

2) сертифікат про участь у роботі II Міжнародної конференції «Інноваційні та інформаційні технології в ХХІ столітті»

8.             

Хріненко Т.В.

Польща,

15.06.2019-29.09.2019

1) сертифікат про міжнародне стажування (підвищення кваліфікації) №2/9/2019 від 29.09.2019 р. обсягом 180 годин на тему «Підвищення ефективності професійної підготовки в освітніх закладах» у Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (на базі спеціальності «Wzornictwo» (Дизайн)). Звіт затверджений ректором ЦДПУ Протокол № 150-ун від 28.10.2019;

2) сертифікат про участь у роботі II Міжнародної конференції «Інноваційні та інформаційні технології в ХХІ столітті»

9.             

Соменко Д.В.

Польща

21.09.-21.12.2020

Чехія 22.10.- 15.12.2020

1) сертифікат про міжнародне стажування (підвищення кваліфікації) № 19/12/2020 від 21.12.2020 р. обсягом 180 годин на тему «Інновації в освіті. Інноваційні цифрові технології викладання природничих та комп’ютерно орієнтованих дисциплін» у Вищій технічній школі в Катовіце (Республіка Польща) з 21 вересня 2020 р. по 21 грудня 2020 р. Звіт затверджений ректором ЦДПУ Протокол № 12-ун від 20 січня 2021 року;

2) сертифікат про міжнародне підвищення кваліфікації (стажування) у Університеті імені Масарика, м. Брно, Чехія Online course «Quality in Higher Education» з “22” жовтня 2020 року по “15” грудня 2020 року. Звіт затверджений ректором ЦДПУ№12-ун від 20 січня 2021 року

Сертифікати про підвищення кваліфікації