Науково-педагогічні працівники кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності публікують наукові праці у  виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science Core Collection починаючи з 1991 року.

 

Кількість публікацій в автора у виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science Core Collection та індекси цитування
(станом на лютий 2022р.)

ПІБ

Загальна кількість  публікацій автора

Кількість публікацій автора по роках

h-індекс Scopus

h-індекс Web of Science Core Collection

1991 - 2010

2011 -

2015

2016 - 2020

2021 - 2022

Ткачук Андрій Іванович

15

3

6

4

2

2

4

Рябець Сергій Іванович

13

11

 

2

 

1

2

Садовий Микола Ілліч

4

 

1

3

 

1

1

Чистякова Людмила Олександрівна

4

   

3

1

 

1

Абрамова Оксана Віталіївна

4

   

3

1

1

1

Мироненко Наталя Василівна

2

   

1

1

 

1

Пуляк Ольга Василівна

1

   

1

 

1

1

Соменко Дмитро Вікторович

1

   

1

 

1

 

Загальна кількість публікацій по роках (в т.ч. у співавторстві членів кафедри) :

 

12

7

13

5

   

 

Детальніше звіти по роках:

1991-2010 роки

2011-2015 роки

2016-2020 роки

2021-2022 роки