Sadovijзавідувач кафедрою, доктор педагогічних наук, професор

 

Тема докторської дисертації: «Теоретичні і методичні основи становлення і розвитку фундаментальних ідей дискретності та неперервності в курсі фізики загальноосвітньої школи» (Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, м. Київ, 2002 р.)

Наукові інтереси: технологія професійної освіти.

Має більше 470 науково-методичних публікацій.

anisimovдоктор педагогічних наук, доктор філософії з професійної педагогіки, член-кореспондент Аерокосмічної академії України, заслужений раціоналізатор профтехосвіти СРСР, професор

 

Тема докторської дисертації: «Теоретико-методологічні основи прогнозування моделей професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників» (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2012 р.)

Наукові інтереси: прогнозування змісту професійної освіти та моделювання професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників

Має 196 друкові праці, в тому числі 48 навчальних посібників, із яких 1 підручник і 6 навчальних посібників під грифом Міністерства освіти і науки України, 3 монографії, 60 винаходів, 2 сертифіката і 1 міжнародний патент.

https://sites.google.com/view/anisimovmukola

egova1212

 доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, доцент

 

Тема докторської дисертації: «Теоретико-методологічні засади створення прогностичних моделей підготовки фахівців у професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю» (2017 р.)

Наукові інтереси: автоматизація проектування одягу, підготовка фахівців з урахуванням прогнозу розвитку швейної галузі.

Автор понад 80 наукових та методичних друкованих праць, серед яких 3 навчальних посібника з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів», 1 монографія.

charenkoкандидат технічних наук, професор

Тема кандидатської дисертації: «Рідинна епітаксія твердих розчинів PbSnTe та PbSnTeSe.» (1989 р.)

Наукові інтереси: технологія матеріалів електронної техніки; проблеми підготовки висококваліфікованих вчителів.

Публікації:автор близько 200 наукових праць, серед яких 10 навчальних посібників для студентів, 6 із яких рекомендовані МОН України як навчальні посібники для відповідних спеціальностей.

Підготував трьох кандидатів технічних наук (Рябець С.І., Ткачук А.І., Ковальов Ю.Г.)

За плідну наукову діяльність увійшов до Міжнародного енциклопедичного видання «Who’s Who on the World».

 ryabecкандидат технічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Фізико-хімічні особливості рідинної епітаксії твердих розчинів в системі Pb-Sn-Te-Se на діелектричних підкладках» (1998 р.).

Наукові інтереси: проблеми методики технологічної освіти у вищій школі, застосування ІКТ при викладанні фахових дисциплін, технологія, обладнання та виробництво напівпровідників, історія техніки й технологій, організація навчального процесу.

Автор понад 115 наукових та методичних друкованих праць.

 chubarкандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Професійне навчання старшокласників в умовах бригадних форм організації праці» (1992 р.)

Наукові інтереси: профільне навчання старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів технологіям виробництва.

Автор більше 60 наукових та навчально-методичних праць із яких 6 навчально-методичні посібники

 kononenkoкандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Удосконалення методики і техніки шкільного фізичного експерименту при вивченні коливальних та хвильових процесів» (Інститут педагогіки АПН України, м. Київ, 2001 р.)

Наукові інтереси: розробка та створення навчального обладнання.

Автор понад 60 науково-методичних публікацій.

tkachuk

кандидат технічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Рідинна епітаксія твердих розчинів сполук А4В6 для діодів Шотткі» (спеціалізована вчена рада К 67.052.03 Херсонського державного технічного університету, 2003 р.)

Наукові інтереси:  особливості вивчення нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» й «Цивільний захист» у вищих педагогічних навчальних закладах; дослідження неохолоджуваних сенсорів ІЧ-випромінювання на основі InAs та InSb p-n-переходів.

Автор понад 115 наукових та методичних друкованих праць, серед яких близько 20 навчальних посібників.

charenko

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Педагогічні основи формування у майбутніх учителів умінь застосовувати ТЗН у навчально-виховному процесі» (2000 р.)

Наукові інтереси: теорія навчання технологіям.

Автор понад 70 наукових праць, серед яких 13 навчальних посібників для студентів і вчителів, 9 із них видані під грифом МОН України. Написав сайт для дистанційної освіти студентів:

https://sites.google.com/site/aaleksandr76.

 

pulyak

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Дидактичні засади професійної підготовки вчителів природничих дисциплін з безпеки життєдіяльності» (2007 р.)

Наукові інтереси: підготовка майбутніх учителів із цивільного захисту. 

Автор понад 35 наукових та методичних друкованих праць.

guryanova

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Організація навчально-виховного процесу в комерційних училищах України (1894-1920 рр.)» (Інститут вищої освіти АПН України, м. Київ, 2007 р.)

Наукові інтереси: професійна підготовка майбутніх учителів технологій; історія, теорія й практика трудового навчання і виховання молоді (ХІХ – поч. ХХст.). 

Автор понад 30наукових та методичних друкованих праць, серед яких 9 навчально-методичних посібників, у тому числі 1 видано з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» (у співавторстві).

 chistyakova

кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана з навчально-виховної роботи фізико-математичного факультету

 

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутніх учителів технологій до організації позаурочної діяльності учнів» (2011 р.)

Наукові інтереси: професійна підготовка майбутніх учителів технологій. 

Автор понад 20 науково-методичних публікацій.

charenkoI

кандидат педагогічних наук, старший викладач

 

Тема кандидатської дисертації: «Інноваційно-педагогічні технології у системі підготовки майбутніх учителів з безпеки життєдіяльності» (2010 р.).

Наукові інтереси: впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес вищої школи.

Автор більше 30 науково-методичних праць, серед яких 6 навчальних посібників, виданих під грифом МОН України.

 manoylenko

кандидат педагогічних наук, старший викладач

 

Тема кандидатської дисертації: «Професійна підготовка майбутніх вчителів технологій до використання мікроелектронних засобів у професійній діяльності» (2010 р.)

Наукові інтереси: підготовка майбутніх учителів технологій до використання мікроелектронних засобів у професійній діяльності.  

Автор понад 20 наукових-методичних праць

 

bogomaz

кандидат педагогічних наук, старший викладач

 

Тема кандидатської дисертації: «Методика застосування міжпредметних зв’язків курсів фізики та охорони праці в процесі підготовки майбутніх учителів фізики» (2010 р.)

Наукові інтереси: реалізація міжпредметних зв'язків у навчально-виховному процесі.  

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

 grin

кандидат технічних наук, старший викладач

 

Тема кандидатської дисертації: «Удосконалення формоутворення дисковим інструментом з внутрішньою конічною виробною поверхнею черв‘яків з угнутим профілем витка» (2010 р.)

Наукові інтереси: проблеми методики технологічної освіти у вищій школі. 

Автор 13 друкованих праць

 mironenko

кандидат педагогічних наук, старший викладач

 

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутнього вчителя технологій до формування в учнів основної школи творчо-інтелектуальних здібностей» (2011 р.)

Наукові інтереси: підготовка майбутніх учителів технологій. 

Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць

scirbul

кандидат педагогічних наук, старший викладач

 

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до організації технічної творчості учнів основної школи» (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012 р.)

Наукові інтереси: професійна підготовки майбутніх учителів технологій у вищому педагогічному закладі. 

Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць

kucenko

старший викладач

Наукові інтереси: підготовка майбутніх учителів технологій. 

Автор понад 10 наукових та навчально-методичних праць.

gavrelenko

Старший лаборант, секретар кафедри

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2004 р.). Спеціальність: «Інформатика».

Магістратура: Спеціальність: «Управління навчальним закладом» (2011 р.)

Публікації: 3 друковані праці.

 

marcenko

Cтарший лаборант лабораторії технічних засобів навчання

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна (1991 р.). Спеціальність: «Фізика та математика».

1991-1993 рр. – вчитель фізики Новоукраїнської ЗОШ № 8.

1993-1994 рр. – вчитель фізики Кіровоградської школи-гімназії № 9.

Публікації: 1 друкована праця.

 

hrinenkoЗавідувач швейною майстернею

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2004 р.). Спеціальність: «Історія та народознавство».

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2006 р.). Спеціальність: «Трудове навчання. Основи економіки».

Магістратура: Спеціальність: «Управління навчальним закладом» (2011 р.).

Коло наукових інтересів: Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя технологій.

Публікації: 3 друковані праці.

aksonovaЗавідувач лабораторіями електротехніки, радіоелектроніки, технічної механіки

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна (1991 р.). Спеціальність: «Фізика та математика».

1991-2000 рр. – вчитель фізики Кіровоградської ЗОШ № 6.

Коло наукових інтересів: Методика викладання фізики у старшій школі.

Публікації: 2 друковані праці.

kurlovНавчальний майстер столярно-виробничої майстерні

bobrovЗавідувач столярно-виробничою майстернею

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В. Винниченка (2004 р.). Спеціальність: «Трудове навчання».

donecЗавідувач навчально-столярною майстернею

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2004 р.). Спеціальність: «Трудове навчання».

nazarenkoЗавідувач слюсарною майстернею

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2007 р.). Спеціальність: «Трудове навчання. Основи економіки».

Коло наукових інтересів: Формування методологічних і практичних знань студентів напрямку «Технологічна освіта» на прикладі вивчення курсу «Матеріалознавство».

Публікації: 1 друкована праця.

 

ostapcukСтарший лаборант кабінету кулінарії

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2007 р.). Спеціальність: «Трудове навчання. Основи економіки».

 

krivosheyaЗавідувач лабораторіями матеріалознавства, правила дорожнього руху, будови автомобіля

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2009 р.). Спеціальність: «Математика. Фізика».

Магістратура: Спеціальність: «Математика» (2010 р.).

Коло наукових інтересів: теорія ймовірностей

 

cherbulaЗавідувач швейною майстернею

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2014 р.). Спеціальність: «Технологічна освіта».

Магістратура: Спеціальність: «Технологічна освіта» (2015 р.).

Коло наукових інтересів: впровадження систем автоматизованого проектування на уроках трудового навчання

Публікації: 2 друковані праці

 

pribludaСтарший лаборант кабінету кулінарії

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2014 р.). Спеціальність: «Технологічна освіта»

Магістратура: Спеціальність: «Технологічна освіта» (2015 р.).

Коло наукових інтересів: теорія «перевернутого навчання»

Публікації: 2 друковані праці

 

 

moshurenkoСтарший лаборант лабораторій теплотехніки та робочих машин

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2015 р.).  Спеціальність: «Технологічна освіта»