Одна дисципліна цикл загальної підготовки:

Перелік 1

 1. Історія розвитку природознавства
 2. Історія науки і техніки
 3. Історія природничих наук в Україні

Перелік 2

 1. Екологія
 2. Біоекологія
 3. Загальна екологія

Перелік 3

 1. Генетика з основами антропогенетики
 2. Генетика з основами селекції
 3. Генетика з основами біотехнології

Перелік 4

 1. Латинська мова
 2. Біологічна номенклатура
 3. Латинська термінологія в біології

Перелік 5

 1. Астрономія
 2. Методи астрономічних досліджень
 3. Основи астрофізики та космології

Перелік 6

 1. Теоретична фізика: квантова механіка
 2. Експериментальні та теоретичні основи квантової механіки
 3. Електронна теорія речовини

Перелік 7

 1. Теоретична фізика: термодинаміка і статистична фізика
 2. Статистичні методи дослідження фізичних систем
 3. Статистична термодинаміка

Перелік 8

 1. Лабораторний практикум з оптики та квантової фізики
 2. Методи дослідження оптичного випромінювання
 3. Експериментальні методи вивчення будови атома ядра

Перелік 9

 1. Фізико-хімічні методи дослідження
 2. Інструментальні методи фізико-хімічного аналізу
 3. Сучасні методи дослідження в хімії

Перелік 10

 1. Фізична і колоїдна хімія
 2. Теоретичні основи фізико-хімічних процесів
 3. Фізико-хімія поверхневих явищ

Перелік 11

 1. Аналітична хімія
 2. Методи якісного та кількісного хімічного аналізу
 3. Основи хімічного аналізу

Перелік 12

 1. Основи наукових досліджень
 2. Методологія та методика наукових досліджень
 3. Науково-дослідна робота в закладі освіти

Перелік 13

 1. Практика зі шкільного фізичного експерименту
 2. Практика з навчального фізичного експерименту
 3. Практика з обладнання шкільного фізичного кабінету

Перелік 14

 1. Лабораторно-хімічна практика
 2. Екохімічний практикум
 3. Методи лабораторної й інструментальної діагностики в хімії

Перелік 15

 1. Комплексна практика з біології
 2. Основи польових та експериментальних досліджень у біології
 3. Комплексна еколого-біологічна практика