На кафедрі прикладної математики, статистики та економіки фізико-математичного факультету відбувся успішний захист дипломних робіт студентів спеціальності «011 Освітні, педагогічні науки» за освітньою програмою «Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект)».

Захист відбувся 23 грудня 2020 року на платформі Zoom з дотриманням вимог Положення про атестацію здобувачів вищої освіти у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (затвердженого вченою радою університету, протокол №2 від 31.08.2020).

001

Відкрила роботу екзаменаційної комісії голова комісії, доктор педагогічних наук Чередніченко Наталя Юріївна, яка ознайомила присутніх з наказом ректора про затвердження екзаменаційної комісії і витягом з наказу ректора про допуск до захисту кваліфікаційних робіт студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Голова комісії побажала членам комісії плідної роботи, а магістрантам – успішного захисту своїх робіт.

Студенти у своїх доповідях вільно володіли матеріалом обраної теми дослідження, демонстрували високий та достатній рівень знань, практичну підготовку, висвітлювали актуальні питання результатів проведених практичних досліджень, а на запитання членів комісії давали вичерпні відповіді. Доповіді студентів супроводжувались презентаціями, які відображали основні результати виконаної роботи.

002

Члени екзаменаційної комісії – завідувачка кафедри прикладної математики, статистики та економіки професорка Авраменко Ольга Валентинівна, доценти Яременко Людмила Іванівна і Корецька Вікторія Олександрівна – відмітили актуальність обраних тем дослідження, які були підтверджені висновками і практичною значущістю.

003

Нові випускники кафедри прикладної математики, статистики та економіки фізико-математичного факультету від сьогодні гордо носитимуть звання магістр з освітніх, педагогічних наук за спеціалізацією «Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект», професіонал в галузі інформації та інформаційний аналітик. Бажаємо випускникам продовжувати розвиватися і з кожним днем підвищувати рівень своєї професійності.

Підготувала старший викладач кафедри ПМСЕ Корецька Вікторія Олександрівна.