lutchenkoкандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів 7-9 класів при вивченні математики» (2003 р.)

Має більше 100 наукових та науково-методичних публікацій. Брала активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференцій. Автор і співавтор 30 навчальних та навчально-методичних посібників, шість з них з грифом Міністерства освіти і науки України.

Народилася у смт Молодіжне Долинського р-ну Кіровоградської обл. у сім’ї вчителів (мати Лутченко Раїса Олександрівна закінчила фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту в 1966 р.)

Яременко Л.І. у 1987 році закінчила із зо­лотою медаллю Молодіжненську середню школу (Долинський р-н) і вступила на фізико-матема­тичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С. Пушкіна на спе­ціальність «Математика». У 1992 році закінчила інститут з відзнакою і була направлена в Шарівську середню школу Олек­сандрійського району вчителем математики. У 1994 році працювала вчителем математики та інформатики в Новогригорівській середній школі Долинського р-ну.

З вересня 1994 року асистент кафедри математики Кірово­градського державного педагогіч­ного університету. З 1996 по 2000 роки навчалася у аспірантурі Київського державного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. У листопаді 2003 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів 7-9 класів при вивченні математики» та в березні 2004 року отримала диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання математики. З 2003 року працює на посаді доцента кафедри прикладної математики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. У грудні 2005 року присвоєно вчене звання доцента кафедри прикладної математики. З 2004 року працює і в Педагогічному ліцеї Кіровоградської міської ради (зараз Ліцей «Науковий»), вчитель математики вищої категорії, в 2010 році присвоєно звання «вчитель-методист».

Бере активну участь у науковому житті фізико-математичного факультету, читає лекції для вчителів математики, слухачів курсів Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського; керує виробничою практикою студентів, написанням курсових та магістерських робіт. Брала участь у реалізації проектів «Організація інтенсивної математичної підготовки обдарованих школярів Кіровоградщини» (за підтримки Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації), The EU Project 145029-TEMPUS-2008-SE-JPCR «Educational Measurements Adapted to EU Standards» (TEMPUS проект «Освітні вимірювання адаптовані до стандартів ЄС»), Gender Studies Curriculum: A Step For Democracy and Peace in EU-Neighbouring Countries with Different Traditions (GeSt) 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP.

З 2016 року Яременко Людмила Іванівна працює у складі регіональної експертної групи з визначення результатів основної сесії ЗНО (визначення «порогового балу» ЗНО з математики, м. Кропивницький); з 2019 р. також у складі групи, створеної для перевірки бланків Б робіт ЗНО з математики, м. Кропивницький.

З грудня 2018 року член Української асоціації дослідників освіти (УАДО). Має у наявності дев’ять авторських свідоцтв (у співавторстві).

Основні публікації:

 1. Алгебра та геометрія: навчальний посібник, частина І / Укл. Ю.В. Яременко, Л.І. Яременко. – Кропивницький: ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – 148 с.
 2. Кількісні методи у поведінкових науках: навчальний посібник / Л.І. Яременко, І.В. Лупан. – Кропивницький: Видавець – Лисенко В.Ф., 2019. – 224 с.
 3. Гендерні студії: база тестових завдань з дисциплін спеціалізації: навчальний посібник / За ред. І.В. Лупан. – Кропивницький : Видавець – Лисенко В.Ф., 2019. –144 с. (із співавторами).
 4. Яременко Л.І. Вища математика: Індивідуальні самостійні роботи та методичні рекомендації до їх виконання. – Кропивницький: ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2018. – 108 с.
 5. Яременко Л.І. Теорія ймовірностей та математична статистика: навчальний посібник. –  Кропивницький: ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2018. – 80 с.
 6. Яременко Л.І., Гуртовий Ю.В., Яременко Ю.В. Вища математика: тестові завдання. – Кропивницький: ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019. – 80 с.
 7. Яременко Л. Кількісні методи в гендерних магістерських дослідженнях // Л. Яременко // Гендерні студії: навчання, дослідження та практика. Збірник матеріалів ІІ ї Міжнародної конференції «Гендерні студії: навчання, дослідження та практика» та семінару для молодих дослідників «Гендерні студії: освіта, гендерна рівність, демократія, мир» (16-20 квітня 2018 р.) / За ред.. О.В. Авраменко, Т.В. Лісова. – Кропивницький: Видавництво «КОД». – С. 267-268.
 8. Яременко Людмила, Волобуєва Діана. Педагогічне тестування учнів професійного ліцею з художньої культури України // Технологічна та професійна освіта: Всеукраїнський збірник наукових праць студентів, аспірантів, викладачів і вчителів закладів загальної середньої освіти // за заг. ред. : М. І. Садового; Укл.: К.О. Гавриленко, О.М. Трифонова. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – Вип. 3. – С. 95-100.
 9. Яременко Людмила, Шабанова Лілія. Педагогічне тестування з географії у процесі підготовки до ЗНО // Технологічна та професійна освіта: Всеукраїнський збірник наукових праць студентів, аспірантів, викладачів і вчителів закладів загальної середньої освіти // за заг. ред. : М. І. Садового; Укл.: К.О. Гавриленко, О.М. Трифонова. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – Вип. 3. – С. 100-106.
 10. Яременко Людмила, Яременко Юрій, Пономаренко Наталія. Прикладна спрямованість навчання вищої математики майбутніх вчителів трудового навчання і технологій // Технологічна та професійна освіта: Всеукраїнський збірник наукових праць студентів, аспірантів, викладачів і вчителів закладів загальної середньої освіти // за заг. ред. : М. І. Садового; Укл.: К.О. Гавриленко, О.М. Трифонова. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – Вип. 3. – С. 106-111.
 11. Яременко Людмила, Шевченко Антон. Моніторинг знань при вивченні векторної алгебри // Технологічна та професійна освіта: Всеукраїнський збірник наукових праць студентів, аспірантів, викладачів і вчителів закладів загальної середньої освіти // за заг. ред. : М. І. Садового; Укл.: К.О. Гавриленко, О.М. Трифонова. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – Вип. 3. – С. 190-196.

  Профіль в Google Scholar