Згідно з навчальним планом підготовки здобувачів ІІ-го магістерського рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) студенти денної та заочної форм навчання проходять педагогічну практику з 07.09.2020 р. по 31.10.2020 р. на посаді вчителя технологій і креслення у 10-11 класах закладів загальної середньої освіти.

Згідно Наказу ректора №75/1 від 04.2020 р. «Про введення в дію Тимчасового порядку проведення практичного навчання студентів ЦДПУ ім. В.Винниченка у 2020-2021 н.р. в умовах карантинних обмежень» педагогічну практику студенти проходять в дистанційному режимі. З цією метою кафедрою теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності розроблені методичні рекомендації для студентів-магістрантів, алгоритм дій і проведено дві настановні конференції шляхом використання відеозв’язку на платформі Zoom.

Зокрема, 10 вересня 2020 р. під час відеоконференції, в якій приймали участь завідувач кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Микола Садовий, заступник завідувача кафедри доцент Сергій Рябець, керівник практики доцент Олександр Царенко, провідні методисти кафедри і 23 студенти-магістранти (17 – через Zoom, 6 – через Viber), розглядалися методичні особливості виконання практичних завдань, а також оформлення звітних матеріалів.

001

Численні питання студентів стосувались виконання основних завдань, особливостей організації освітнього процесу в умовах карантину, взаємодії між учасниками освітнього процесу тощо. Адже, такий досвід організації та проходження педагогічної практики є новим як для методистів, так і для студентів-магістрантів.

Цікаві пропозиції щодо використання певних ресурсів пролунали від студентів груп ТН19М і ТН19М-З Гетьман І.О., Вільховецької Н.Ю., Лауш А.С., Прудеус О.С., Пташник З.В., Чінчой В.В., Матійка О.О., Гриценко О.О., Панасенко О.В. та інших студентів, які звернули увагу на те, що в дистанційному режимі багато видів традиційної мотивації працюють не так ефективно, як в очній школі.

002

Окрім цього, студенти запропонували провести ще декілька конференцій у період практики для обміну досвідом, консультування тощо. Передбачається, що на останньому тижні практики (26–30 жовтня 2020 р.) студенти в очному режимі виступлять з доповідями, обміняються набутим досвідом, продемонструють якість виконання практичних завдань.

Інформацію та світлини підготував доцент Царенко О.М.