Бакалаври спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) завершили навчання та підсумкову державну атестацію з використанням технічних засобів відеозв’язку.

Державна атестація проводилася у формі складання державного кваліфікаційного екзамену з дисциплін професійної і практичної підготовки та захисту кваліфікаційної роботи. Іспити складали студенти трьох груп випускників: денної форми, денної форми (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», заочної форми.

В цьому році вперше застосовані нові форми проведення підсумкової атестації випускників. Кваліфікаційний екзамен здійснювався у формі усного опитування з застосуванням технічних засобів відеозв’язку, передусім Zoom та Viber. Перед початком державної атестації була створена група «ДЕК2020» у вайбері, куди були включені всі студенти відповідної групи і члени ДЕК. Була також створена електронна скринька на платформі meta.ua для надсилання фотокопій листів відповіді, але скринька переповнилася в перші 30 хвилин від початку екзамену, в зв’язку з чим подальші фото відповідей студенти надсилали в групу у Вайбері. Ідентифікація особи студента здійснювалася при надсиланні відповіді – шляхом фотографування студента з листком відповіді, під час усної відповіді – шляхом використання відеозв’язку на платформі Zoom.

рис 1рис 2рис 3

В цілому студенти-випускники показали достатній рівень теоретичних знань та продемонстрували достатній рівень сформованості фахових компетентностей. Загальна успішність за екзамен в усіх групах – 100%, якість знань – 64,3% (денна форма), 92,9% (денна форма на основі ОКР «Молодший спеціаліст»), 66,7% (заочна форма).

Завершальним етапом державної атестації став захист кваліфікаційної роботи. Усі студенти, їх керівники та частково рецензенти були присутні на захисті. Перед проведенням захисту 50% кваліфікаційних робіт були перевірені на академічну доброчесність Захист кваліфікаційних робіт здійснювався з застосуванням технічних засобів відеозв’язку, передусім Zoom. Перед проведенням захисту всі роботи, відгуки, рецензії та протоколи перевірки на академічну доброчесність були завантажені на Гугл-диск, посилання на який було надане членам комісії. Роботи мали як елементи наукової новизни, так і практичне значення. Частина студентів мають публікації з досліджуваної проблеми, результати доповідались на студентських та інших наукових конференціях. Цікавими і різноманітними були дипломні роботи цьогорічних бакалаврів. Найвищу оцінку (96 балів) отримав Мітяй Владислав за роботу на тему «Використання механічної обробки деревини в процесі трудової підготовки учнів 9 класу основної школи» (науковий керівник кандидат педагогічних наук, ст. викладач Щирбул О.М.). Студент виготовив шахи і описав в роботі методику реалізації даного проєкту в умовах закладу загальної середньої освіти.

рис 4рис 5

Середній бал захисту кваліфікаційних робіт бакалаврів за 100-бальною шкалою: 80,4 (денна форма), 81,8 (денна форма на основі ОКР «Молодший спеціаліст»), 75,2 (заочна форма).

Всі випускники, які пройшли непростий шлях кількарічного навчання і підсумкової атестації, отримають дипломи бакалавра за спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології). Дипломи з відзнакою отримають студентки: Берун Інна, Левінкова Марина, Саєнко Анастасія, Біла Катерина, Бурлака Анастасія, Лаврусенко Анна. Саме Катерина Біла отримала омріяну багатьма студентами оцінку 100 балів за блискучу відповідь під час державного кваліфікаційного екзамену.

Злагоджено і організовано працювала екзаменаційна комісія, до складу якої увійшли: Єжова О.В. – доктор педагогічних наук, професор (голова комісії); Манойленко Н.В. – кандидат педагогічних наук, доцент; Щирбул О.М. - кандидат педагогічних наук, ст. викладач; Рябець С.І. – кандидат технічних наук, доцент; Краснощок І.П. – кандидат педагогічних наук, доцент; Дубінка М.М. – кандидат педагогічних наук, доцент; Клочек Л.В. кандидат психологічних наук, доцент; Мироненко Н.В. – кандидат педагогічних наук, старший викладач (секретар).

Дякую студентам і їх науковим керівникам за сумлінність і гарну підготовку до підсумкової державної атестації. Щиро вдячна членам екзаменаційної комісії за об’єктивність та доброзичливість при оцінюванні рівня освітньої підготовки бакалаврів.

Бажаю всім учасникам державної атестації міцного здоров’я та гарного літнього відпочинку. Чекаємо на випускників бакалаврської освітньої програми в магістратурі!

Матеріал підготувала: доктор пед. наук, професор кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Єжова О.В.

рис 6рис 7рис 8рис 9

рис 10рис 11рис 12рис 13