Сьогодні державна атестація у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка проходить в умовах карантину, що вимагає від усіх учасників додаткових зусиль із опанування новими програмними продуктами з дистанційної освіти. Причому, ефективність такої роботи залежить від усіх сторін атестаційного процесу. І тут, лише злагоджена та щира співпраця викладачів та студентів дає позитивні результати. Так, 22 червня по кафедрі теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності відбувся захист кваліфікаційних робіт студентами ОР «магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) за допомогою програми Zoom. Випускники разом із керівниками запропонували до обговорення цікаві ті змістовні дослідницькі проекти. Зокрема, професор Царенко О.М. разом зі своїм магістрантом Корнюшою В.Ф. розкрили особливості застосування мультимедійних засобів на уроках технологій вчителем, що створює величезні розвиваючі можливості для учнів, формує у них найважливіші в сучасних умовах навички: критичне осмислення інформації, виокремлення головного, систематизування і узагальнення матеріалу, грамотне подання наявної інформації. Також були запропоновані програмно-педагогічні засоби навчання, які створюють інформаційне освітнє середовище, а саме: відеопрезентації до 6 лекцій розділу «Металознавство» (Power Point); тестові завдання, розроблені з використанням пакету програм MyTestXPro для моніторингу результатів навчання; мультимедійні презентації - для підтримки лабораторних робіт, передбачених навчальною програмою.

рис 1

Звичайно, що не обійшлося без зауважень, адже захист кваліфікаційної роботи неможливий без дискусії. Так, присутній на захисті завідувач кафедрою теорії і методики технологічної підготовки професор Садовий М.І. запропонував цікаву дискусію із магістрантами з приводу терміну «старша школа». В цілому захист проходив у сприятливій та дружній атмосфері, що давало можливість розкриватися студентам-магістрантам з особистнісної сторони, пропонувати змістовні рішення. Отже, в черговий раз з трудового навчання та технологій підтверджено рівень вищої освіти, який відповідає підготовці освітнього ступеня магістра середньої освіти.

рис 2

Інформацію підготували ст. викладач Богомаз-Назарова С.М. та доцент Рябець С.І.