13 березня 2019 року на засіданні методичної ради університету викладачі кафедри інформатики та інформаційних технологій презентували оновлені методичні матеріали з фахових дисциплін для студентів фізмату.

Для студентів,  які навчаються за спеціальностями «Математика» та «Статистика» завідувачем кафедри доцентом С.Д. Паращуком підготовлено навчально-методичний посібник «Алгебра: системи лінійних рівнянь і матриці». Посібник орієнтований на сучасний рівень знань студентів з невисокою математичною підготовкою. У ньому детально наведені доведення усіх необхідних математичних тверджень, що сприятиме розвитку у студентів логічного мислення та формуватиме культуру математичного доведення, необхідність обґрунтування математичних фактів. 

Також для студентів за напрямами підготовки 6.040203 Фізика*, 6.040201 Математика*, додатковою спеціальністю 6.040302 Інформатика* (014 Середня освіта (Математика) Освітня програма: Інформатика) старшими викладачами кафедри А.В. Пузіковою та В.В. Котяком підготовлено навчально-методичний посібник із завданнями та теоретичними  відомостями до лабораторних робіт з курсу «Бази даних та системи управління базами даних». Тематика лабораторних робіт охоплює такі розділи: методологія проектування і розробки реляційних баз даних, обмеження цілісності та нормалізація, мови визначення і модифікації даних, мови формування запитів, конструювання форм і звітів, макроси.

А для студентів спеціальності 122 Комп’ютерні науки доцентом кафедри О.В. Присяжнюк підготовлено лабораторний практикум з курсу «Інформаційні інтелектуальні системи». Основне завдання лабораторного практикуму – надання методичної допомоги студентам при виконанні лабораторних робіт  з метою формування у них знань, умінь та навичок з початків штучного інтелекту та опанування рівня практичної реалізації окремих інтелектуальних задач на основі існуючих технологій.

001

Чекаємо найближчим часом на появу навчально-методичних посібників у репозитарії нашої бібліотеки