puzikova2

старший викладач кафедри інформатики та інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій

Тема дисертації:

«Теорія нормалізації в табличних базах даних», 2016 р.

Коло наукових інтересів:

        • аксіоматики функціональних і багатозначних залежностей в реляційних (табличних) базах даних;
        • математична теорія нормалізації.

Має більше 30 публікацій.

У 1998 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Математика та основи інформатики». 2000-2005 рр. – викладала математику у школі м. Кіровограда. 2005-2012 рр. – працювала на кафедрі інформатики на посаді старшого лаборанта і, за сумісництвом, – на посаді асистента кафедри інформатики.

2012-2015 рр. – навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем».

У 2016 р. захистила дисертацію на тему: «Теорія нормалізації в табличних базах даних» та отримала ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем». У 2021 році отримала диплом доцента.

На кафедрі інформатики та інформаційних технологій проводить заняття з дисциплін: «Бази даних та інформаційні системи», «Web-орієнтовані та постреляційні бази даних», «Захист інформації», «Інформаційна безпека та криптографія», «Інформаційно-комунікаційні технології», «Засоби дистанційної освіти» та ін.

З 2007 року є тренером програми «IntelÒ Навчання для майбутнього». З січня 2015 року є тренером програми «IntelÒ Навчання для майбутнього» за 10 версією. Проводила тренінги магістрантів та студентів університету.

Має більше 30 публікацій:

-наукові

 1. Axiomatics for Multivalued Dependencies in Table Databases: Correctness, Completeness, Completeness Criteria // Theory and Engineering of Complex Systems and Dependability. Series “Advances in Intelligent Systems and Computing”. Vol. 365. – Springer International Publishing Switzerland, 2015. – P.45-55 (включене до наукометричної бази Scopus).
 2. The Independence Of The Axiomatic System Of Multivalued Dependencies In Relation (Table) Databases // Radio Electronics, Computer Science, Control, No1, 2020, p.75-81 (включене до наукометричної бази Web of Science).
 3. Аксіоматика багатозначних залежностей табличних баз даних // Доповіді НАН України. – 2015. – № 6. – С. 24-29.
 4. Незалежність аксіоматики Армстронга та алгебра функціональних залежностей // Штучний інтелект. – 2015. – № 1-2. – С. 121-126.
 5. Деякі некласичні нормальні форми в реляційних базах даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер.: фіз.-мат. науки. – 2015. – № 1. – С. 65-74.
 6. Математична теорія нормалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер.: фіз.-мат. науки. – 2015. – № 2. – С. 103-112.
 7. Теорія нормалізації в реляційних базах даних: сучасний стан // Наукові записки НаУКМА. Сер.: комп’ютерні науки. – 2015. – Т. 177. - С. 83-91.

- навчально-методичні 

 1. Практикум з баз даних та інформаційних систем. Навчальний посібник. – Кропивницький: ТОВ «Полімед-Сервіс», 2020. – 165 с.
 2. Лабораторні роботи з курсу «Бази даних та інформаційні системи». Частина 1. Навчально-методичний посібник. – Кропивницький: КДПУ, 2017. – 46 с.
 3. Лабораторні роботи з курсу «Бази даних та інформаційні системи». Частина 2. Навчально-методичний посібник. – Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2018. – 64 с.
 4. Лабораторні роботи з курсу «Бази даних та системи управління базами даних». Навчально-методичний посібник. – Кропивницький: "Центр оперативної поліграфії Авангард", 2019 . – 88 с.

Профіль у Google Scholar

Профіль у Web of Science (Publons)

Профіль у Scopus