puzikova2

старший викладач, кандидат фізико-математичних наук

Тема дисертації: Теорія нормалізації в табличних базах даних

Коло наукових інтересів:

 • аксіоматики функціональних і багатозначних залежностей в реляційних (табличних) базах даних;
 • математична теорія нормалізації.

Має більше 20 публікацій.

У 1998 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Математика та інформатика». 2000-2005 рр. – викладала математику у школі м. Кіровограда. 2005-2012 рр. – працювала на кафедрі інформатики на посаді старшого лаборанта і, за сумісництвом, – на посаді асистента кафедри інформатики. 2012-2015 рр. – навчання в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем».

Проводить заняття з дисциплін «Бази даних та системи управління базами даних», «Бази даних та системи управління», «Основи інформатики та ІКТ».

Є співавтором таких робіт:

 1. Повнота аксіоматики Армстронга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер.: фіз.-мат. науки. – 2011. – № 3. – С. 103-108.
 2. Аксіоматика багатозначних залежностей табличних баз даних // Доповіді НАН України. – 2015. – № 6. – С. 24-29.
 3. Деякі некласичні нормальні форми в реляційних базах даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер.: фіз.-мат. науки. – 2015. – № 1. – С. 65-74.
 4. Математична теорія нормалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер.: фіз.-мат. науки. – 2015. – № 2. – С. 103-112.
 5. Теорія нормалізації в реляційних базах даних: сучасний стан // Наукові записки НаУКМА. Сер.: комп’ютерні науки. – 2015. – Т. 177. - С. 83-91.
 6. Theory of Normalization in Relation Databases (Survey) // Presented at 7th International Conference “Dependable Systems, Services and Technologies DESSERT 2014” (Kiev, Ukraine, May 16-18, 2014). Опубліковано в журналі: Радіоелектронні і комп’ютерні системи №5(69). – Харків “ХАІ”, 2014. – С. 45-49.
 7. Аксіоматика багатозначних залежностей табличних баз даних: коректність, повнота, критерій повноти // Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів» (Рівне, Україна, 19-22 лютого 2015 р.). Опубліковано в Волинському математичному віснику. Сер.: прикладна математика. – 2015. – Випуск 11 (20). – С. 172-189.
 8. Критерій повноти аксіоматики Армстронга // Матеріали міжнародної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем» – TAAPSD’2011 (Україна, Ялта, 19-23 вересня 2011 року). – C. 30-34.
 9. Незалежність аксіоматики функціональних залежностей Армстронга // Матеріали ІX Міжнародної конференції «Інтернет-Освіта-Наука-2014» – ІОН-2014 (Вінниця, 14-17 жовтня, 2014). – Вінниця: ВНТУ, 2014. –  C.54-55.

 Профіль в Google Scholar