kotyak2старший викладач 

Коло наукових інтересів:

 • ІКТ у освіті;
 • технології дистанційного навчання;
 • веб-орієнтовані системи тестування навчальних досягнень;
 • проектування та створення Веб-додатків.

Має більше 20 публікацій.

Закінчив в 1999 р. фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка за спеціальністю «Математика та основи інформатики».

В 2000 р. закінчив магістратуру в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені В. Винниченка за спеціальністю «Інформатика».

З 1999 р. асистент кафедри інформатики Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.К. Винниченка. 2000-2003рр. – аспірант кафедри обчислювальної техніки Національного технічного університету «КПІ» м.Київ.

З 2002 по 2005 очолював інформаційний відділ університету.

З 2007 року – старший викладач кафедри інформатики.

Пройшов курсову підготовку за програмами: «Основи проектування курсів дистанційного навчання» та «Програмне та технічне забезпечення дистанційного навчання», здав випускні іспити та отримав відповідний сертифікат за №145 Українського центру дистанційної освіти.

Приймав участь у міжнародному проекті «The EU Project 145029-TEMPUS-2008-SE-JPCR «Educational Measurements Adapted to EU Standards (Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС)» (2009-2012 рр.).

На кафедрі інформатики розробив та проводить заняття з циклу дисциплін: «Комп’ютерні технології в тестуванні», «Сучасні комп’ютерні мережі», «Платформи корпоративних інформаційних систем», «Програмування та підтримка веб-застосувань», «Програмування кросплатформних додатків засобами Java» та ін.

Разом з іншими викладачами кафедри інформатики приймає активну участь у розробці Вікі-порталу Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (http://wiki.kspu.kr.ua). Використання Вікі-порталу КДПУ у навчальному процесі призвело до утворення віртуального освітнього середовища та розробки новітніх дистанційних методик навчання студентів засобами Вікі-порталу, даний проект є найуспішнішим й постійно функціонуючим.

Публікації:

 1. Сучасні корпоративні інформаційні системи: використання, проектування, створення. Навчально-методичний посібник, - Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграції «Авангард», 2015. – 140 с.
 2. Використання системи TCExam для організації та обробки результатів бланкового тестування Наукові записки.- Випуск 5. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1.- Кіровоград: РВВ КДПУ ім..В.Винниченка, 2014 – С.36-42
 3. Оцінювання студентської успішності з використанням системи TCExam. Навчально-методичний посібник, - Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграції «Авангард», 2013. – 160 с.
 4. Використання системи TCExam для організації ректорського контролю якості підготовки фахівців Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 43 : збірник наукових праць. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С. 94-100
 5. Оцінка якості веб-орієнтованих систем тестування навчальних досягнень. Інформаційні технології в освіті. 2013. № 14. – С.120-126
 6. Комп’ютерні технології в освітніх вимірюваннях: Навчально-методичний посібник, - Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2011. – 144 с.
 7. Web-орієнтовані системи тестування навчальних досягнень Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки», - Ніжин: НДУ ім.Гоголя, 2011.- №10, - с.52-56.
 8. Вебінари – як засоби навчання у сучасній системі освіти Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) [за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 7. – С. 130-133.
 9. Комп’ютерні мережі. Авангард. Кіровоград, 2008. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник, лист № 1.4/18-Г-1421 від 17.06.08 (у співавторстві).

 Профіль в Google Scholar