kotyak2

старший викладач кафедри інформатики та інформаційних технологій, магістр інформатики

Коло наукових інтересів:

        • ІКТ у освіті;
        • технології дистанційного навчання;
        • веб-орієнтовані системи тестування навчальних досягнень.

Має біля 30 публікацій.

Закінчив в 1999 р. фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка за спеціальністю «Математика та основи інформатики».

В 2000 р. закінчив магістратуру в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені В. Винниченка за спеціальністю «Інформатика».

З 1999 р. асистент кафедри інформатики Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.К. Винниченка. 2000-2003рр. – аспірант кафедри обчислювальної техніки Національного технічного університету «КПІ» м.Київ.

З 2002 по 2005 очолював інформаційний відділ університету.

З 2007 року – старший викладач кафедри інформатики.

Пройшов курсову підготовку за програмами: «Основи проектування курсів дистанційного навчання» та «Програмне та технічне забезпечення дистанційного навчання», здав випускні іспити та отримав відповідний сертифікат за №145 Українського центру дистанційної освіти.

Приймав участь у міжнародному проекті «The EU Project 145029-TEMPUS-2008-SE-JPCR «Educational Measurements Adapted to EU Standards (Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС)» (2009-2012 рр.).

На кафедрі інформатики та інформаційних технологій розробив та проводить заняття з циклу дисциплін: «Програмування», «Інформаційні мережі», «Програмування крос-платформних та розподілених додатків», «Програмування веб-застосувань», «Мультисервісні мережі», «Платформи корпоративних інформаційних систем», «Дослідження, проектування і дизайн інтерфейсів», «Сучасні web-технології» та ін.

Разом з іншими викладачами кафедри інформатики приймає активну участь у розробці Вікі-порталу Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (http://wiki.cuspu.edu.ua) на базі вільного серверного програмного забезпечення MediaWiki.

Основні публікації:

 1. Комп’ютерні мережі. Авангард. Кіровоград, 2008. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник, лист № 1.4/18-Г-1421 від 17.06.08 (у співавторстві).
 2. Комп’ютерні технології в освітніх вимірюваннях: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2011. – 144 с.
 3. Оцінка якості веб-орієнтованих систем тестування навчальних досягнень. Інформаційні технології в освіті. 2013. № 14. – С.120-126
 4. Використання системи TCExam для організації та обробки результатів бланкового тестування Наукові записки.- Випуск 5. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1.- Кіровоград: РВВ КДПУ ім..В.Винниченка, 2014 – С.36-42
 5. Котяк В.В. Сучасні корпоративні інформаційні системи: використання, проектування, створення: Навчальний посібник – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2015. – 140 с. (8,14 д.а.)
 6. Практикум з розробки інформаційних систем: методичні рекомендації / О. Баранюк, В. Котяк. – Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – 24 с.
 7. Методичні рекомендації до навчальної інформатичної практики / В.В. Котяк. – Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – 12 с. (0,5 д.а.)
 8. Котяк В.В., Пузікова А.В. Лабораторні роботи з курсу «Бази даних та системи управління базами даних». Навчально-методичний посібник. – Кропивницький: "Центр оперативної поліграфії Авангард", 2019 . – 88 с.

Профіль в Googlе Scholar