Prisajnuk1

кандидат технічних наук, доцент

Тема дисертації:

«Розробка алгоритмів послідовного аналізу варіантів для задач експертного оцінювання та їх застосування», 2003 р.

Коло наукових інтересів: системи та методи прийняття рішень; інтелектуальні системи та моделі; технології обробки експертної інформації.

Автор понад 70 наукових та методичних друкованих праць.

Закінчила фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету за спеціальністю «фізика і математика»  (1991р.) з відзнакою. Почала працювати з вересня 1991 року  асистентом кафедри інформатики Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С. Пушкіна (з 1996 р. – КДПУ імені В. Винниченка) З 1999 по 2002 рр. – аспірант кафедри математичних методів еколого-економічних досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2003 р. захистила дисертацію «Розробка алгоритмів послідовного аналізу варіантів для задач експертного оцінювання та їх застосування» та отримала ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «системний аналіз і теорія оптимальних рішень» (спецрада Інституту космічних досліджень НАН України та Національного космічного агентства України). У 2005 р. отримала вчене звання доцента. З 2005 р. по теперішній час – доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій.

Науково-педагогічний стаж понад 30 років.

На кафедрі інформатики та інформаційних технологій проводить заняття з таких дисциплін: «Інформатика», «Інтелектуальні інформаційні системи», «Тестування програмного забезпечення», «Системний аналіз та теорія прийняття рішень», «Системи штучного інтелекту», «Організація та обробка електронної інформації» та ін.

Наукові інтереси: системи та методи прийняття рішень; інтелектуальні системи та моделі; технології обробки експертної інформації.

Основні опубліковані праці:

  1. Fuzzy membership function in a fuzzy decision making problem // International Juornal Information theories & applications. – Vol. 10, № 3, 2003. – P. 243-247. (у співавторстві) 
  2. Метод косвенного определения интервалов весовых коэффициентов параметров для метризированных отношений между объектами // Проблемы управления и информатики , № 2, 2003. – С. 34-42 (у спіавторстві)
  3. Нечіткі моделі регульованої монополії при виробництві колективного продукту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Кібернетика”. - № 9, 2009. – С. 26-32.
  4. Практикум з теорії прийняття рішень: навч. посіб. / Автор-уклад.: О.В. Присяжнюк -  Кропивницький:ЦДПУ іменіВ.Винниченка, 2018. – 76 с.
  1. Лабораторний практикум з курсу «Інформаційні інтелектуальні системи»: навч.-метод. посібник. / Автор-уклад.: О.В. Присяжнюк - Кропивницький:ЦДПУ імені В.Винниченка, 2019. – 46 с.
  1. Розробка та використання віртуальних тренажерів для підтримки навчальних курсів з теорії прийняття рішень. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2020. – Випуск 5-6(124-125). – С. 66-7

Профіль в GoogleScholar

Профіль у Scopus