27 грудня 2018 року закінчилася атестація випускників освітньої програми Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект) з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

001

17 грудня 2018 року в 204 мультимедійній аудиторії відбувся захист кваліфікаційних робіт студентів групи ОВ17М, а 27 грудня вони складали кваліфікаційний екзамен з дисциплін професійної підготовки (Конструювання, моделювання та параметризація тестів; Педагогічне оцінювання та моніторинг якості освіти; Кількісні методи у поведінкових науках; Комп’ютерні технології в тестуванні; Сучасні проблеми прикладної математики та дисципліни вільного вибору студентів).

Захист кваліфікаційних робіт здійснювався відкрито та публічно. Їх тематика кваліфікаційних робіт була дуже різноманітною і висвітлювала різні аспекти інформаційно-аналітичної діяльності у сфері освітніх вимірювань та гендерних досліджень у соціально-поведінкових науках та науках про освіту.

Традиційно частина робіт була присвячена конструюванню тестових завдань, статистичному аналізу характеристик їх ефективності запровад­ження у навчально-виховний процес закладів освіти та тестуванню. Так, Дєдова Олена розглянула тестування як засіб педагогічної діагностики навчальних досягнень молодших школярів з математики; Мінакова Альона розробила тестові завдання для діагностики інтелектуальної складової готовності до школи дітей старшої дошкільної групи; Лопуленко Владислав провів статистичний аналіз тестових завдань у різних квантильних системах; Бєлих Олександр розробив систему тестового контролю навчальних досягнень першокурсників під час вивчення розділу «Числа»; Скирда Олександр розробив тестові завдання для контролю навчальних досягнень студентів педагогічних закладів вищої освіти з геології.

Досить ґрунтовні дослідження провели Грабенко Тимур (Рейтингове оцінювання закладів вищої освіти) та Завражний Дмитро (Статистичний аналіз даних гендерних досліджень в соціально-поведінкових науках та науках про освіту).

003

Особливу цікавість викликала робота Трохименко Наталії, присвячена комплексному статистичному аналізу освітніх показників у складних гендерних індексах для України.

002

В цілому захист проходив в невимушеній, продуктивній атмосфері. Обмін думками, відповіді студентів на запитання, розкрили деякі особливості їх наукових доробок та перспективи подальших досліджень.

Активно працювала Екзаменаційна комісія у складі Голови ЕК доктора технічних наук, професора Філера Залмена Юхимовича, екзаменаторів доцентів Лупан І.В.Пасічник Н.О.Яременко Л.І. та секретаря Корецької В.О. під час екзамену з дисциплін професійної підготовки. Студенти чітко висвітлювали різні класифікації навчальних цілей, зокрема, розкрили сутність таксономії Блума, класифікації тестових завдань, основні характеристики нормо-орієнтованого та критеріально-орієнтованого вимірювання, нормативно-правове та організаційно-технологічне забезпечення ЗНО та ін. Більш складними виявилися для них питання сучасної теорії тестування: обчислення оцінок латентних параметрів на основі емпіричних даних, побудова характеристичних кривих для досягнень учасників тестування (PCC) та для складності тестових завдань (ICC), роздільна здатність тесту (РСТ) та кількісні методи, зокрема метод експертних оцінок, непараметричні критерії: Вілкоксона, Q-Розенбаума, U-Манна-Уітні. Незважаючи на труднощі, всі магістранти склали успішно останній контрольний рубіж і отримали кваліфікацію 2433.1 Науковий співробітник (інформаційна аналітика).

Вітаємо магістрів із закінченням атестації та бажаємо подальших звершень, професійних і наукових доробок, а також прийдешніх радісних новорічних свят. Нехай на всіх дорогах їм щастить!

004

Повідомлення підготувала доцент кафедри ПМСЕ Яременко Л.І.

005006007008009