15 листопада 2017 року в одному з комп’ютерних класів фізико-математичного факультету відбувся круглий стіл громадських орназацій Кіровоградщини, які опікуються проблемами осіб з інвалідністю та батьків осіб з інвалідністю.

2

Учасниками круглого столу були: Максим Малінович (координатор по роботі з громадськими організаціями Кіровоградщини), Олег Боришполь (голова Кіровоградського обласного осередку «Української спілки інвалідів»), Любов Скрипніченко (заступник голови Об’єднання батьків дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю «Життя без обмежень»), Наталія Погорєлова (заступник голови Кропивницької міської організації інвалідів «Сила духу»), Володимир Муравйов (депутат Подільської районної ради у м. Кропивницькому).

3

Представники громадських організацій Кіровоградщини зацікавилися можливою участю викладачів та студентів фізико-математичного факультету у задоволенні потреб у соціальних, культурних та навчальних послугах для осіб з інтелектуальними та комплексними порушеннями. Декан фізико-математичного факультету професор Р.Я. Ріжняк та відповідальний секретар приймальної комісії університету доцент Н.В. Подопригора поділилися з присутніми інформацією щодо особливостей проведення вступної компанії 2018 року: про пільги при вступі осіб з інвалідністю, про спеціальні умови вступу на спеціальності факультету, про проведення предметних олімпіад для вступників, про створення умов на факультеті і в університеті загалом для навчання інвалідів. Завідувач кафедри ТМТПОПБЖ професор М.І. Садовий повідомив про сприятливі умови навчання на спеціальностях «Трудове навчання та технології» та «Професійна освіта». Студенти-фізики –представник Молодіжного парламенту Кіровоградщини Владислав Грищенко та голова студентської ради факультету Дмитро Величко – та студентка спеціальності «Трудове навчання» – відповідальна за культмасову роботу у студраді факультету – Оля Турчина висловили сподівання щодо налагодження співробітництва з громадськими організаціями у контексті розв’язання проблем соціалізації та соціальної реабілітації дітей з інвалідністю.

4

І представники громадських організацій, які опікуються проблемами осіб з інвалідністю та батьків осіб з інвалідністю, і представники фізико-математичного факультету висловили спільні наміри щодо налагодження продуктивної співпраці.

5678910111213