1.«Методика навчання механіки в профільній школі».Спеціальність – 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Лазаренко Дмитро Сергійович – вчитель фізики та інформатики Комунального закладу «Загальноосвітній навчальний заклад «Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів № 1 дитячий юнацький центр «Перлинка» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».

Науковий керівникСадовий Микола Ілліч, доктор пед. наук, професор, проректор з наукової роботи (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка).

Офіційний опонент – Кремінський Борис Георгійович, доктор пед. наук, доцент, старший науковий співробітник відділу по роботі з обдарованою молоддю та проведення масових заходів відділення змісту позашкільної освіти та виховної роботи (Державна наукова установа «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» МОН України).

Офіційний опонент – Засєкіна Тетяна Миколаївна, кандидат пед. наук, с.н.с., заступник директора з науково-експериментальної роботи, провідний науковий співробітник лабораторії математичної і фізичної освіти (Інститут педагогіки НАПН України).

Захист відбувся «02» квітня 2015 р.

Присуджено науковий ступінь к.пед.н. на підставі рішень:

Спеціалізованої вченої ради К 23.053.04 (протокол № 4 від 02.04.2015);

Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 30 червня 2015 року (наказ МОН України від 30.06.2015 № 690).

2.«Методичні засади навчального фізичного експерименту у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації».Спеціальність – 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Павлюк Олександр Миколайович – викладач фізики циклової комісії природничо-математичних дисциплін Державного вищого навчального закладу «Кам’янець-Подільський індустріальний коледж».

Науковий керівник – Атаманчук Петро Сергійович, доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).

Офіційний опонент – Сергієнко Володимир Петрович, доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова).

Офіційний опонентВовкотруб Віктор Павлович, доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її викладання (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка).

Захист відбувся «02» квітня 2015 р.

Присуджено науковий ступінь к.пед.н. на підставі рішень:

Спеціалізованої вченої ради К 23.053.04 (протокол № 5 від 02.04.2015);

Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 30 червня 2015 року (наказ МОН України від 30.06.2015 № 690).

3.«Розвиток пізнавальної активності старшокласників у процесі навчання фізики на рівні стандарту».Спеціальність – 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Одарчук Катерина Миколаївна – тимчасово не працююча.

Науковий керівник – Баштовий Володимир Іванович, кандидат пед. наук, доцент, професор кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова).

Офіційний опонент – Мартинюк Михайло Тадейович, доктор пед. наук, член-кор НАПН України, професор, завідувач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).

Офіційний опонент – Головко Микола Васильович, кандидат пед. наук, доцент, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти (Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України).

Захист відбувся «26» червня 2015 р.

Присуджено науковий ступінь к.пед.н. на підставі рішень:

Спеціалізованої вченої ради К 23.053.04 (протокол № 7 від 26.06.2015);

Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 29 вересня 2015 року (наказ МОН України від 29.09.2015 № 988).

4.«Формування екологічної компетентності учнів основної школи у процесі навчання фізики».Спеціальність – 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Куриленко Наталія Валентинівна – завідувач навчальної лабораторії кафедри фізики та методики її навчання Херсонського державного університету.

Науковий керівник – Шарко Валентина Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її навчання (Херсонський державний університет МОН України).

Офіційний опонент – Сиротюк Володимир Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України).

Офіційний опонент – Терещук Сергій Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедрифізики і астрономії та методики їх викладання(Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини МОН України).

Захист відбувся «16» жовтня 2015 р.

Присуджено науковий ступінь к.пед.н. на підставі рішення:

Спеціалізованої вченої ради К 23.053.04 (протокол № 10 від 16.10.2015).

Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 15 грудня 2015 року (наказ МОН України від 15.12.2015 № 1292).

5.«Методика навчання електродинаміки учнів вищих професійно-технічних навчальних закладів».Спеціальність – 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Лунгол Ольга Миколаївна – аспірант кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Науковий керівникСадовий Микола Ілліч, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізики та методики її викладання (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Міністерства освіти і науки України).

Офіційний опонент – Коновал Олександр Андрійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її навчання (Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» Міністерства освіти і науки України).

Офіційний опонент – Засєкіна Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти (Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ).

Захист відбувся «24» грудня 2015 р.

Присуджено науковий ступінь к.пед.н. на підставі рішення:

Спеціалізованої вченої ради К 23.053.04 (протокол № 12 від 24.12.2015).

6.«Розвиток пізнавальної активності студентів педагогічних університетів у процесі навчання фізики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій». Спеціальність – 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Соменко Дмитро Вікторович – завідувач навчальної лабораторії кафедри фізики та методики її навчання Херсонського державного університету.

Науковий керівникВеличко Степан Петрович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її викладання (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Міністерства освіти і науки України).

Офіційний опонент – Іваницький Олександр Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її викладання (Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України).

Офіційний опонент – Ткаченко Анна Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедрифізики (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Міністерства освіти і науки України).

Захист відбувся «24» грудня 2015 р.

Присуджено науковий ступінь к.пед.н. на підставі рішення:

Спеціалізованої вченої ради К 23.053.04 (протокол № 13 від 24.12.2015).