tkachuk

кандидат технічних наук, доцент

 

 Тема кандидатської дисертації: «Рідинна епітаксія твердих розчинів сполук А4В6 для діодів Шотткі» (спеціалізована вчена рада К 67.052.03 Херсонського державного технічного університету, 2003 р.)

Наукові інтереси:  особливості вивчення нормативних дисциплін «Технічна механіка» «Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі» й «Цивільний захист» у педагогічних закладах вищої освіти; дослідження неохолоджуваних сенсорів ІЧ-випромінювання на основі InAs та InSb p-n-переходів.

Автор понад 150 наукових та науково-методичних публікацій, серед яких близько 25 навчальних посібників.

 Народився 17.06.1976 р. в м. Кіровограді Кіровоградської області.

У 1993 році закінчив із золотою медаллю Кіровоградську СШ № 6.

У 1998 році закінчив з відзнакою Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Фізика і математика», працював на посаді старшого лаборанта, завідуючого лабораторією, асистентом, викладачем, старшим викладачем, а з 2004 року – на посаді доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання КДПУ ім. В. Винниченка.

У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Рідинна епітаксія твердих розчинів сполук А4В6 для діодів Шотткі» за спеціальністю 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки. У 2005 році йому присвоєне вчене звання – доцент.

З вересня 2004 р. по червень 2009 р. Ткачук А.І. займав посаду голови Ради молодих науковців Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Двічі був стипендіатом Кабінету міністрів для молодих науковців в 2005-2007 рр. та 2007-2009 рр.

З вересня 2019 року працює на посаді заступника декана з навчально-виховної роботи фізико-математичного факультету.

Основні публікації:

  1. Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів всіх спеціальностей за освітнім рівнем "бакалавр" / А.І. Ткачук, О.В. Пуляк. – Кропивницький: ПП "Центр оперативної поліграфії "Авангард". – 2019. – 204 с.
  2. Охорона праці в галузі. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів всіх спеціальностей за освітнім рівнем "магістр" / А.І. Ткачук, С.М. Богомаз-Назарова, С.О. Кононенко. – Перевидання, доповнене та перероблене. – Кропивницький: ПП "Центр оперативної поліграфії "Авангард". – 2018. – 128 с.
  3. Цивільний захист. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр"/ А.І. Ткачук, О.В. Пуляк. – Перевидання, доповнене та перероблене. – Кропивницький: ПП "Центр оперативної поліграфії "Авангард", 2017. – 144 с.
  4. Технічна механіка. Статика абсолютно твердого тіла. Опір матеріалів: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів напряму підготовки 6.010103 «Технологічна освіта» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» / А.І. Ткачук. – Кіровоград: ПП "Центр оперативної поліграфії "Авангард". – 2015. – 260 с.
  5. Tsarenko O.N. IR Photodetectors Based on Isoperiodic Epitaxial Layers of Lead Tin Chalcogenides / O.N. Tsarenko, A.I. Tkachuk, S.I. Ryabets // Technical Physics. – 2019, Volume 64, Issue 3. – pp. 368-372.
  6. Тетьоркін В.В. InSb фотодіоди (Огляд. Частина ІV) / Тетьоркін В.В., Сукач А.В., Ткачук А.І., Троценко С.П. // Оптоелектроніка та напівпровідникова техніка. – 2018. – Вип. 53. – С. 60-82.
  7. Tetyorkin V.V. 1/f noise and carrier transport mechanisms in InSb p+-n junctions / V.V. Tetyorkin, A.V. Sukach, A.I. Tkachuk, S.P. Trotsenko // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. – 2018. – V. 21, N. 4. – P. 374-379.
  8. Сукач А.В. InSb Фотодіоди (Огляд. Частина III) / А.В. Сукач, В.В. Тетьоркін, А.І. Ткачук, С.П. Троценко // Оптоелектроніка та напівпровідникова техніка. – 2017. – Вип. 52. – С. 5-36.
  9. A.V. Sukach, V.V. Tetyorkin, A.I. Tkachuk. Electrical properties of InSb p-n junctions prepared by diffusion methods // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics, 2016. V. 19, N. 3, P. 295-298
  10. InAs фотодіоди (огляд) / А.В. Сукач, В.В. Тетьоркін, І.М. Матіюк, А.І. Ткачук // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. - 2015. - Вип. 50, - С. 53-79.

 

Профіль в Google Scholar