22 і 23 січня 2021 р. відбулися настановчі конференції у он-лайн режимі з організації та проведення педагогічної практики магістрів І курсу спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) денної та заочної форм навчання (групи ТН20М і ТН20М-З) у 10-11 класах закладів загальної середньої освіти. Згідно наказу в.о. ректора університету студенти проходитимуть практику в дистанційному режимі.

01

Педагогічна практика магістрів першого курсу буде проходити з 01.02.2021 р. по 26.02.2021 р. Для магістрів ІІ курсу заочної форми навчання (група ТН19М-З, перехресний набір) педагогічна практика здійснюється з 25.01.2021 р. по 20.03.2021 р.

На конференції керівник педпрактики ознайомив магістрів з методичними рекомендаціями, де деталізовані завдання, конкретизовані вимоги до оформлення звітної документації, наведені особливості проведення семестрового контролю в умовах карантинних обмежень.

Керівник практики доцент Олександр Царенко, провідні методисти кафедри доцент Сергій Рябець і професор Микола Анісімов та ін. наголосили увагу магістрантів на особливості виконання практичних завдань, а також конкретизували вимоги до оформлення звітних матеріалів з педагогічної практики.

02

Студенти-магістранти запропонували провести проміжну конференцію через два тижні після її початку, на якій має відбуватися обмін досвідом щодо виконання практичних завдань, консультування тощо. Передбачається, що на останньому тижні практики (22–26 лютого 2021 р. – групи ТН20М і ТН20М-З; 15–20 березня 2021 р. – група ТН19М-З) студенти підготують доповіді, обміняються набутим досвідом, продемонструють якість виконання практичних завдань, внесуть пропозиції щодо поліпшення організації та проведення педпрактики.

Керівник практики наголосив, що загальна оцінка буде також враховувати результати науково-дослідної роботи студентів, які мають бути використані для підготовки доповіді, виступу на підсумковій науково-практичній конференції, підготовки наукової статті тощо.

Інформацію та світлини підготував доцент Царенко О.М.