Понад 25 років в усьому світі 3 травня святкують День Сонця. Його заснувало європейське відділення Міжнародного товариства сонячної енергії (МТСЕ) в 1994 році. Мета свята – привернути увагу суспільства до використання повністю відновлюваної енергії. За час існування свята проблема споживання стала ще гострішою. Збільшення населення планети, а з ним і обсягів виробництва суттєво виснажило природні ресурси Землі. Із підвищеною інтенсивністю споживання вони просто не встигають поповнюватися. Розвиток відновлюваної енергетики має величезне значення з огляду на подальшу долю людства, оскільки горючі корисні копалини, що є основою виробництва енергії на початку 21 ст., мають обмежені запаси, які рано чи пізно будуть вичерпані. До відновлюваних джерел енергії належать періодичні або сталі потоки енергії, що розповсюджуються в природі і обмежені лише стабільністю: променева енергія Сонця, вітер, гідроенергія, природна теплова енергія тощо.

001

Потік сонячного проміння на Землю, який отримує енергію завдяки термоядерному синтезу в центральних областях Сонця – джерело більшості видів відновлюваної енергії, за винятком геотермічної енергії та енергії припливів і відпливів. Сонячна фотоенергетика являє собою пряме перетворення сонячної радіації в електричну енергію.

002

Принцип дії фотоелектричного перетворювача базується на використанні внутрішнього фотоефекту в напівпровідниках і ефекту ділення фотогенерованих носіїв зарядів (електронів і дірок) електронно-дірковим переходом або потенційним бар'єром типу метал-діелектрик-напівпровідник. Важливо, що сонячна енергія є екологічною – не має побічних ефектів для атмосфери – таких, як гази, вихлопи і токсичні речовини, що вивільнюються, наприклад, під час горіння.

003004

З нагоди свята у бібліотеці Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка була організована виставка наукових та популярних робіт присвячених Сонцю. Серед відвідувачів виставки були і представники фізико-математичного факультету доцент кафедри фізики та методики її викладання О.В. Волчанський (керівник астрономічного гуртка в ЦДПУ), доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання О.М. Трифонова (член Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти), студенти груп ФА17Б (спеціальність «Фізика та англійська мова і література») та ТН18М (спеціальність «Трудове навчання та технології»).

005

Бібліотекар І категорії В.І. Розноша представила гостям експозицію виставки, основу якої лягли підручники та науково-популярні видання з астрономії, статті в журналах та фотоальбоми, присвячені дослідженню Сонця та його впливу на Землю.

006

Доц. О.В. Волчанський розповів учасникам екскурсії про будову про основні фізичні характеристики Сонця, особливості впливу сонячної активності на природні процеси на нашій планеті, висвітлив фізичні основи використання сонячної енергії.

Студенти отримали велике задоволення від знайомства з експозицією виставки та виявили зацікавлення фізикою Сонця та проблемами відновлюваної енергетики.

007008009

Підготували:

Доцент кафедри фізики та методики її викладання О.В. Волчанський; доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання О.М. Трифонова