На базі фізико-математичного факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка проходить підготовка учнів – переможців ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з математики, спрямована на підвищення їх математичного, творчого та духовного розвитку.

На фото кращі юні математики Кіровоградщини: зліва направо: Голубенко Єлизавета, Добрянський Богдан (1 ряд), Казаков Владислав, Петренко Ілля(2 ряд)

2

До IV етапу Всеукраїнської олімпіади з математики школярів готують кращі вчителі й науковці обласного центру Костюкевич П.П., доценти Вороний О.М.Ізюмченко Л.В., Макарчук О.П., старші викладачі кафедри математики Ботузова Ю.В. та Гаєвський М.В. Особливу увагу викладачі приділяють темам, що виходять за рамки програми з математики для загальноосвітніх шкіл: «Принцип Діріхле», «Графи. Інваріанти. Геометричні інваріанти», «Мантиса і антьє числа», «Комбінаторна геометрія», «Елементи теорії ігор» та ін. Захоплено, наполегливо учні розв’язують задачі з теорії чисел, функціональні та діофантові рівняння, задачі на геометричні місця точок, на побудову. Певну трудність та все ж цікавість викликали в школярів завдання з таких тем: «Параметри в рівняннях, нерівностях, системах, функціях», «Використання проективних перетворень в геометрії», «Діофантові наближення чисел. Теореми Діріхле, Кронекера, Вейля». Заняття проходять у творчій, дружній атмосфері.

На фото: Ботузова Ю.В., Голубенко Є., Добрянський Б., Костюкевич П.П., Петренко І., Казаков В., Макарчук О.П.

3