izymcenkoкандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики

Тема кандидатської дисертації: «Модулі над нетеровими спадковими кільцями» (Київський університет імені Тараса Шевченка, 1994 р.)

Наукові інтереси: методика навчання алгебри і геометрії, особливості роботи з обдарованими дітьми, олімпіадні задачі.

Має більше 80 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі статей в виданнях, затверджених у ВАК України та зарубіжних виданнях.

У 1980 році закінчила середню школу № 9 м. Кіровограда і вступила на фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С. Пушкіна. У 1985 році закінчила інститут з відзнакою і була направлена на роботу на кафедру вищої математики КДПІ. З 1987 по 1994 роки навчалася в аспірантурі на кафедрі алгебри і математичної логіки механіко-математичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка. У вересні 1994 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Модулі над нетеровими спадковими кільцями» та в грудні 1994 року отримала диплом кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.06 – математична логіка, алгебра і теорія чисел. З січня 1995 року працює на посаді старшого викладача кафедри математики, з 2000 року – доцента кафедри математики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

З 1995 р. викладала елементарну математику, шкільний курс математики, нарисну геометрію, аналітичну геометрію, диференціальну геометрію, топологію і теорію зображень, проективну геометрію, вибрані задачі алгебри і геометрії, лінійну алгебру, алгебру і теорію чисел, вибрані питання теорії груп, сучасну алгебру, числові системи, чисельні методи, основи векторного і тензорного аналізу, методи обчислень, дослідження операцій в економіці, математичне програмування в економіці.

Має більше 80 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі статей в виданнях, затверджених у ВАК України та зарубіжних виданнях. До кола наукових інтересів входять: методика навчання алгебри і геометрії, особливості роботи з обдарованими дітьми, олімпіадні задачі.

Основні публікації:

  1. J-видов //Укр.мат.журн. – 1992. – №4. – С. 572–574.

2. Аналітична геометрія: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. – 96 с.

3. Розв’язування задач з математики третього етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України: Методичний посібник. – Кіровоград, РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 124 с.

4. Нарисна геометрія: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – 108 с.

5. Ізюмченко Л.В. Практикум з лінійної алгебри: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. – 136 с.

6. Ізюмченко Л.В. Практикум з теорії чисел: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – 76 с.

   Профіль в Google Scholar