1.«Методика виконання фізичного практикуму майбутніми вчителями фізики в умовах взаємозв’язку реального та віртуального навчального експерименту». Спеціальність – 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Забара Олексій Анатолійович – викладач загальноосвітніх дисциплін Кіровоградського коледжу статистики Національної академії статистики, обліку та аудиту.

Науковий керівникВеличко Степан Петрович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її викладання (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка МОН України).

Офіційний опонент – Заболотний Володимир Федорович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського МОН України).

Офіційний опонент – Слободяник Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу комп’ютерно орієнтованих засобів навчання (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України).

Присуджено науковий ступінь к.пед.н. на підставі рішення:

Спеціалізованої вченої ради К 23.053.04 (протокол № 1 від 04.01.2016).

2.«Формування предметної компетентності у студентів у процесі складання і розв’язування фізичних задач». Спеціальність – 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Муравський Сергій Анатолійович – керівник відділу наукової роботи Хмельницького кооперативного торгівельно-економічного інституту УКООПСПІЛКИ.

Науковий керівник – Мендерецький Вадим Владиславович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана ОгієнкаМОН України).

Офіційний опонент – Павленко Анатолій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін (Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради).

Офіційний опонент – Головко Микола Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти (Інституту педагогіки НАПН України, м.Київ).

Присуджено науковий ступінь к.пед.н. на підставі рішення:

Спеціалізованої вченої ради К 23.053.04 (протокол № 2 від 04.01.2016).

3.«Методика формування експериментальних компетентностей старшокласників з використанням вимірювального комплекту на уроках фізики». Спеціальність – 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Слюсаренко Віктор Володимирович – вчитель фізики Петрівського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Знам’янської районної ради Відділу освіти Знам’янської районної державної адміністрації Кіровоградської області.

Науковий керівникСадовий Микола Ілліч, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, професор кафедри фізики та методики її викладання (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка МОН України).

Офіційний опонент – Благодаренко Людмила Юріївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної та прикладної фізики (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України).

Офіційний опонент – Ніколаєв Олексій Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка МОН України).

Присуджено науковий ступінь к.пед.н. на підставі рішення:

Спеціалізованої вченої ради К 23.053.04 (протокол № 3 від 05.01.2016).

4.«Взаємозв’язок навчання фізики і професійно-орієнтованих дисциплін у підготовці майбутніх фахівців лісового господарства в навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації». Спеціальність – 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Юрченко Андрій Станіславович – вчитель фізики та астрономії Березнівського лісотехнічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – Зорька Олександр Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з навчально-методичної та наукової роботи (Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного МОН України).

Офіційний опонент – Атаманчук Петро Сергійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка МОН України).

Офіційний опонентКононенко Сергій Олексійович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка МОН України).

Присуджено науковий ступінь к.пед.н. на підставі рішення:

Спеціалізованої вченої ради К 23.053.04 (протокол № 4 від 05.01.2016).