1. «Методика навчання оптики в умовах профільного навчання фізики».Спеціальність - 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Кузьменко Ольга Степанівна – аспірант кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Науковий керівникВеличко С.П., д.пед.н., проф., завідувач кафедри фізики та методики її викладання (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка МОНмолодьспорту України)

Офіційний опонент – Шарко В.Д., д.пед.н, проф., завідуюча кафедрою фізики (Херсонський державний університет МОНмолодьспорту України)

Офіційний опонент – Головко М.В., к.пед.н., доц., с.н.с. лабораторії математичної і фізичної освіти (Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ)

Захист відбувся «16» червня 2011 р.

Диплом кандидата наук ДК № 002143 видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 22 грудня 2011 року, Наказ МОНмолодьспорту України № 1515 від 23.12.2011 р. (Атестаційний вісник МОНмолодьспорту України № 2(4), 2012 р., с. 78).

2. «Формування дослідницьких умінь учнів основної школи в процесі навчання фізики».Спеціальність - 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Іваницька Наталія Анатоліївна – вчитель фізики Чернігівського ліцею № 32 Управління освіти Чернігівської міської ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Науковий керівник – Савченко В.Ф., к.пед.н., проф., завідувач кафедри педагогіки, психології та методик навчання фізики і математики (Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка МОНмолодьспорту України)

Офіційний опонентВовкотруб В.П., д.пед.н, проф., професор кафедри фізики та методики її викладання (Кіровоградський державний педагогічний університет МОНмолодьспорту України)

Офіційний опонент – Костюкевич Д.Я., к.пед.н., с.н.с., с.н.с. лабораторії математичної і фізичної освіти (Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ)

Захист відбувся «16» червня 2011 р.

Диплом кандидата наук ДК № 002142 видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 22 грудня 2011 року, Наказ МОНмолодьспорту України № 1515 від 23.12.2011 р. (Атестаційний вісник МОНмолодьспорту України № 2(4), 2012 р., с. 78).

3. «Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів коледжів економічного профілю у процесі вивчення фізики». Спеціальність - 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Дембіцька Софія Віталіївна – викладач фізики та математики Вінницького відділення Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету Державної податкової служби України Державної податкової адміністрації України.

Науковий керівник – Сергієнко В.П., д.пед.н., проф., заступник директора інституту інформатики, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії, професор кафедри загальної і прикладної фізики (Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова МОНмолодьспорту України, м. Київ)

Офіційний опонент – Павленко А.І., д.пед.н, проф., професор кафедри дидактики та методики навчання природничо-математичних дисциплін (Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти МОНмолодьспорту України)

Офіційний опонент – Галатюк Ю.М., к.пед.н., доц., професор кафедри методики викладання фізики і хімії (Рівненський державний гуманітарний університет МОНмолодьспорту України)

Захист відбувся «17» червня 2011 р.

Диплом кандидата наук ДК № 002141 видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 22 грудня 2011 року, Наказ МОНмолодьспорту України № 1515 від 23.12.2011 р. (Атестаційний вісник МОНмолодьспорту України № 2(4), 2012 р., с. 78).

4. «Розвиток експериментальних умінь та навичок майбутніх учителів фізики в умовах інтеграції». Спеціальність - 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Чорнобай Катерина Григоріївна – асистент кафедри фізики та нанотехнологій Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Науковий керівникВеличко С.П., д.пед.н., проф., завідувач кафедри фізики та методики її викладання (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка МОНмолодьспорту України)

Офіційний опонент – Мендерецький В.В., д.пед.н, проф., професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі (Кам’янець-Подільський національний університет МОНмолодьспорту України)

Офіційний опонентКононенко С.О., к.пед.н., доц., завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка МОНмолодьспорту України)

Захист відбувся «15» вересня 2011 р.

Диплом кандидата наук видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 19 січня 2012 року, Наказ МОНмолодьспорту України № 40 від 19.01.2012 р. (Атестаційний вісник МОНмолодьспорту України № 3(5), 2012 р., с. 44).