1. «Співвідношення віртуального та реального у навчальному експерименті у процесі вивчення фізики в основній школі».Спеціальність - 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Петриця Андрій Назарович – вчитель фізики та математики Демнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Миколаївської районної ради Львівської області Миколаївської районної державної адміністрації Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівникВеличко С.П., д.пед.н., проф., завідувач кафедри фізики та методики її викладання (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка МОН України)

Офіційний опонент – Іваницький О.І., д.пед.н, проф., завідувач кафедри фізики та методики її викладання (Запорізький національний університет МОН України)

Офіційний опонент – Головко М.В., к.пед.н., доц., с.н.с. лабораторії математичної і фізичної освіти (Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ)

Захист відбувся «29» червня 2010 р.

Диплом кандидата педагогічних наук видано згідно рішення Президії ВАК України від 22 грудня 2010 р. постанова № 67-06/8 (Бюлетень ВАК України №15, 2011).

2. «Методика застосування міжпредметних зв’язків курсів фізики та охорони праці в процесі підготовки майбутніх учителів фізики».Спеціальність - 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Богомаз-Назарова Сніжана Миколаївна – викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівникКононенко С.О., к.пед.н., доц., завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка МОН України)

Офіційний опонент – Шарко В.Д., д.пед.н, проф., завідуюча кафедрою фізики (Херсонський державний університет МОН України)

Офіційний опонент – Ткаченко І.А., к.пед.н., доц., доцент кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини МОН України)

Захист відбувся «30» червня 2010 р.

Диплом кандидата педагогічних наук видано згідно рішення Президії ВАК України від 22 грудня 2010 р. постанова № 66-06/8 (Бюлетень ВАК України №15, 2011).

3. «Формування умінь і навичок самоосвітньої діяльності студентів технічних коледжів у процесі вивчення фізики». Спеціальність - 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Гуляєва Тетяна Олексіївна – старший викладач кафедри природничо-наукової підготовки Одеського національного політехнічного університету Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – Шарко В.Д., д.пед.н, проф., завідуюча кафедрою фізики (Херсонський державний університет МОН України)

Офіційний опонент – Сусь Б.А., д.пед.н., проф., професор кафедри загальної та теоретичної фізики (Національний технічний університет України «КПІ» МОН України)

Офіційний опонент – Точиліна Т.М., к.пед.н., доц., доцент кафедри фізики (Запорізька державна інженерна академія МОН України)

Захист відбувся «30» червня 2010 р.

Диплом кандидата педагогічних наук видано згідно рішення Президії ВАК України від 22 грудня 2010 р. постанова № 66-06/8 (Бюлетень ВАК України №15, 2011).