1. «Організація навчальної діяльності учнів на початковому етапі систематичного вивчення фізики в загальноосвітній школі» Спеціальність - 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Гнатюк Оксана Володимирівна – викладач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Науковий керівник – Мартинюк М.Т, д.пед.н, проф., членкор АПН України, ректор (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)

Офіційний опонентВовкотруб В.П., д.пед.н, проф. (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка МОН України)

Офіційний опонент – Коршак Є.В., к.пед.н., проф. (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України)

Захист відбувся «23» січня 2009 р.

Диплом кандидата педагогічних наук видано згідно рішення Президії ВАК України від 8 липня 2009 р. постанова № 71-06/3 (Бюлетень ВАК України №12, 2009).

2. «Взаємозв’язки принципів науковості та наочності в умовах кредитно-модульної системи навчання квантової фізики студентів вищих навчальних закладів». Спеціальність - 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Трифонова Олена Михайлівна – аспірант кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Науковий керівникСадовий М.І., д.пед.н, проф. (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)

Офіційний опонент – Мартинюк М.Т, д.пед.н, проф., член кореспондент АПН України, ректор (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини МОН України)

Офіційний опонент – Сусь Б.А., д.пед.н., проф. (Національний технічний університет України «КПІ» МОН України)

Захист відбувся «26» лютого 2009 р.

Диплом кандидата педагогічних наук видано згідно рішення Президії ВАК України від 8 липня 2009 р. постанова № 71-06/3 (Бюлетень ВАК України №12, 2009).

3. «Методика навчання фізики у загальноосвітніх навчальних закладах з посиленою військово-фізичною підготовкою». Спеціальність - 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Наумчик Павло Іванович – викладач фізики Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Науковий керівник – Давиденко А.А., д.пед.н, доц., завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій (Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Чернігівської обласної державної адміністрації управління освіти і науки)

Офіційний опонент – Сусь Б.А., д.пед.н., проф. (Національний технічний університет України «КПІ» МОН України)

Офіційний опонент – Головко М.В., к.пед.н., доц.., с.н.с., перший заступник директора Інституту педагогіки АПН України з наукової роботи (Інститут педагогіки АПН України)

Захист відбувся «16» квітня 2009 року.

Диплом кандидата педагогічних наук видано згідно рішення Президії ВАК України від 18 листопада 2009 р. постанова № 48-06/5 (Бюлетень ВАК України №4, 2010).

4. «Формування експериментальних умінь і навичок учнів у процесі вивчення електродинаміки в умовах сучасного освітнього середовища». Спеціальність - 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Ментова Наталія Олександрівна – викладач кафедри математики та інформатики Первомайського інституту Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

Науковий керівникВовкотруб В.П., д.пед.н., проф. (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка МОН України)

Офіційний опонент – Павленко А.І., д.пед.н, проф., завідуючий кафедрою педагогіки, психології та методик навчання природничо-математичних дисциплін (Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради)

Офіційний опонент – Терещук С.І., к.пед.н., доц. (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини МОН України)

Захист відбувся «2» липня2009 року.

Диплом кандидата педагогічних наук видано згідно рішення Президії ВАК України від 16 грудня 2009 р. постанова № 56-06/6 (Бюлетень ВАК України №5, 2010).

5. «Диференційований підхід до контролю і оцінювання навчальних досягнень з фізики учнів 8-х класів загальноосвітніх шкіл». Спеціальність - 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Колечинцева Тетяна Сергіївна – асистент кафедри природничо-наукової підготовки Херсонського державного морського інституту.

Науковий керівник – Шарко В.Д., д.пед.н., доц., завідувач кафедри фізики (Херсонський державний університет МОН України)

Офіційний опонент – Іваницький О.І., д.пед.н, проф., завідувач кафедри фізики та методики її викладання (Запорізький національний університет МОН України)

Офіційний опонент – Головко М.В., к.пед.н., доц., с.н.с., перший заступник директора Інституту педагогіки АПН України з наукової роботи, завідувач лабораторії математичної і фізичної освіти (Інститут педагогіки АПН України)

Захист відбувся «2» липня2009 року.

Диплом кандидата педагогічних наук видано згідно рішення Президії ВАК України від 16 грудня 2009 р. постанова № 58-06/6 (Бюлетень ВАК України №5, 2010).

6. «Формування інтересу до фізики у студентів вищих навчальних закладів морських технічних профілів». Спеціальність - 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Палачаніна Ірина Сергіївна – старший викладач кафедри загальнонаукових і інженерних дисциплін Севастопольського військово-морського ордена Червоної Зірки інституту ім.П.С.Нахімова Міністерства оборони України

Науковий керівник – Савченко В.Ф., к.пед.н., проф., завідувач кафедри педагогіки, психології та методик навчання фізики і математики (Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка МОН України)

Офіційний опонент – Сергієнко В.П., д.пед.н, проф., професор кафедри загальної фізики, заступник директора Інституту інформатики (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України)

Офіційний опонент – Головко М.В., к.пед.н., доц., с.н.с., перший заступник директора Інституту педагогіки АПН України з наукової роботи, завідувач лабораторії математичної і фізичної освіти (Інститут педагогіки АПН України)

Захист відбувся «24» грудня2009 року.

Диплом кандидата педагогічних наук видано згідно рішення Президії ВАК України від 26 травня 2010 р. постанова № 82-06/4 (Бюлетень ВАК України №10, 2010).